Aios Academy | Trainingen

17 mei 2018
Clinical Business Administration Program - derde leergang »
Het Clinical Business Administration Program is een compact en intensief programma, dat qua opzet lijkt op een MBA programma, maar dan precies is afgestemd op de behoeften van jonge zorgprofessionals. In de deelnemersgroep ontmoet je net afgestudeerde jonge ‘klaren’, PhDs, tandartsen, apothekers, aios en anios, maar ook professionals met een niet-medische achtergrond.
30 mei 2018
Toptrack Leiderschap voor aios: leiderschap en ethiek in de zorg »
​De gezondheidszorg is sterk in beweging. De actuele ontwikkelingen scheppen nieuwe dilemma’s, denk bijvoorbeeld aan de invloed en gevolgen van technologische ontwikkelingen en daarmee verbonden ethische vraagstukken. Het is niet gemakkelijk om in zo’n turbulente omgeving een goede eigen koers te vinden, laat staan om richting te geven aan anderen. Professionele excellentie en specialistische kennis alléén zijn dan niet toereikend. Voor goed leiderschap is het noodzakelijk te weten wie je bent, waar je goed in bent en wat je minder sterke kanten zijn. Alleen dan kun je een evenwichtig leider worden, waar anderen graag een voorbeeld aan nemen.​
20 juni 2018
Profileren voor aios »
Het wordt steeds duidelijker: het is niet meer voldoende om vooral goed te zijn in het ‘eerste vak’: dat waar je medisch-inhoudelijk voor wordt opgeleid. Het zogenaamde ‘tweede vak’ is steeds belangrijker en het hebben van bepaalde vaardigheden kan hét verschil maken wanneer er meerdere gegadigden zijn voor een positie van arts.
27 september 2018
Aios Talentenklas – zevende editie »
De Talentenklas is mede ontwikkeld door De Jonge Specialist. Door te investeren in potentiële medisch leiders zorgen we ervoor dat de artsen van de toekomst zijn toegerust om leiding te geven in de kliniek, in management en bestuur en in het landelijk zorgbeleid.
04 oktober 2018
Topclass Innovation in Care »
Deze leergang biedt de benodigde tools om je als professional verder te ontwikkelen tot medisch leider met een voortrekkersrol op het gebied van kwaliteit en innovatie van zorg.
08 oktober 2018
Managementcursus voor aios medische microbiologie »
De Academie voor Medisch Specialisten verzorgt één keer per jaar een cursus Management voor aios Medische Microbiologie. De cursus is ontwikkeld in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en door het Concilium verplicht gesteld . Deelname vindt bij voorkeur plaats in de laatste twee jaar van de opleiding tot arts-microbioloog.