Aios Academy | Trainingen

05 maart 2018
Managementcursus voor assistenten laboratoriumspecialismen »
​Deze managementcursus wordt georganiseerd door de Academie voor Medisch Specialisten in samenwerking met de Federatie Medisch Laboratorium Specialismen (FMLS). De FMLS is een samenwerkingsverband van beroepsgroepen in de medische laboratoriumdiagnostiek.
15 maart 2018
Basiscursus ziekenhuismanagement voor aios »
Goede managementvaardigheden dragen bij aan de optimalisatie van de omstandigheden waaronder je je werk moet doen. Je hebt inzicht nodig in de manier waarop de medisch specialistische zorg georganiseerd en gefinancierd wordt, en het vereist vaardigheid om daar invloed op uit te kunnen oefenen. Dergelijke vaardigheden ontwikkel je in de praktijk, tijdens de opleiding en daarna. Deze cursus, aangeboden door de Academie voor Medisch Specialisten, biedt daarbij ondersteuning. Ter verdieping van deze cursus wordt tevens de leergang ‘Medisch management in het ziekenhuis voor aios’ aangeboden.
15 maart 2018
Aios Talentenklas – zesde editie »
Elke aios heeft in zijn of haar toekomstige loopbaan managementvaardigheden nodig. Zowel op de werkvloer als bij het tot stand komen van het toekomstige zorgbeleid is leiderschap van artsen essentieel. Sommige aios, pas gestarte medisch specialisten en fellows hebben voor en tijdens hun opleiding al managementvaardigheden ontwikkeld. Voor deze doelgroep biedt de Academie voor Medisch Specialisten de Talentenklas. De Talentenklas is mede ontwikkeld door De Jonge Specialist. Door te investeren in potentiële medisch leiders zorgen we ervoor dat de artsen van de toekomst zijn toegerust om leiding te geven in de kliniek, in management en bestuur en in het landelijk zorgbeleid.
29 maart 2018
Topclass Innovation in Care »
Deze leergang biedt de benodigde tools om je als professional verder te ontwikkelen tot medisch leider met een voortrekkersrol op het gebied van kwaliteit en innovatie van zorg.
20 juni 2018
Profileren voor aios »
Het wordt steeds duidelijker: het is niet meer voldoende om vooral goed te zijn in het ‘eerste vak’: dat waar je medisch-inhoudelijk voor wordt opgeleid. Het zogenaamde ‘tweede vak’ is steeds belangrijker en het hebben van bepaalde vaardigheden kan hét verschil maken wanneer er meerdere gegadigden zijn voor een positie van arts.
08 oktober 2018
Managementcursus voor aios medische microbiologie »
De Academie voor Medisch Specialisten verzorgt één keer per jaar een cursus Management voor aios Medische Microbiologie. De cursus is ontwikkeld in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en door het Concilium verplicht gesteld . Deelname vindt bij voorkeur plaats in de laatste twee jaar van de opleiding tot arts-microbioloog.