Over DJS | Ledenraad

De Jonge Specialist is een individuele ledenorganisatie. Als hoogste orgaan binnen de Jonge Specialist benoemt de ledenraad het dagelijks bestuur en bepaalt ze de koers en strategie van De Jonge Specialist. Ook houdt de ledenraad toezicht op het beleid dat uitgevoerd wordt door het bestuur. Daarnaast stelt de ledenraad de begroting, het meerjarenplan, het financieel jaarverslag en de contributie vast. ​

De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle medische specialismen die aangesloten zijn bij De Jonge Specialist. Ieder specialisme heeft een eigen sectie binnen de ledenraad. Het aantal leden per sectie bepaalt de hoeveelheid stemmen die de vertegenwoordiger kan uitbrengen. Deze vertegenwoordigers zijn altijd bestuursleden van de juniorverenigingen. Zij worden voorgedragen door de juniorverenigingen. Buitengewoon leden hebben geen stemrecht binnen De Jonge Specialist en zijn niet in de ledenraad vertegenwoordigd. ​​Bekijk voor meer informatie ook onze statuten.

 Samenstelling ledenraad

5e293d10-f35e-48b3-b699-8ac1d88432bb
drs. Eveline (E.C.A.M.) Ackermans
Plaatsvervangend lid


drs. Justine (J.S.) Badloe
Plaatsvervangend lid


drs. Rutger (R.T.T.) Bartels
Lid


(D.L.J.) Barten
Plaatsvervangend lid


drs. Rinze (R.) Benedictus
Lid


drs. Carlijn (C.W.) van den Berg
Lid


drs. Meike (M.A.T.) Berghuis
Lid


dr. Charlotte (C.I.) de Bie
Lid


drs. Astrid (A.G.M.) van Boxtel
Lid


drs. Robert (R.H.A.) van den Broek
Lid


dr. David (D.W.) da Costa
Plaatsvervangend lid


drs. Ruben (R.G.H.M.) Cremers
Lid


dr. Thomas (T.) van Dijk
Lid


dr. Rick (R.H.A.) van der Doelen
Lid


drs. Artin (A.) Domanian
Lid


dr. (FAM) Duijkers
Lid


drs. Pim (P.W.) van Egmond
Plaatsvervangend lid


dr. Tjibbe (T.J.) Gardenbroek
Lid


drs. Annette (A.) van der Geest
Plaatsvervangend lid


drs. Tessa (T.C.) van Ginkel
Lid


drs. Altuna (A.) Halilovic
Plaatsvervangend lid


drs. Naomi (N.M.) Haverkamp Begemann
Lid


(M.M.J.) Herenius
Plaatsvervangend lid


drs. Stefanie (S.C.M) van den Heuvel
Lid


drs. Alieke (A.) van der Hoeven
Lid


drs. Rose (R.M.) van Hogezand
Plaatsvervangend lid


drs. Evelien (E.C.) van der Hout
Lid


drs. Anneloes (A.N.J.) Huijgens
Plaatsvervangend lid


Godelief (G.H.A.M.) van den Hurk
Lid


drs. Gijs (G.) van Ingen
Lid


drs. Laura (L.B.E.) Kienhorst
Plaatsvervangend lid


drs. Annelies (E.L.S.) Kievit
Lid


drs. Joep (J.) Kitzen
Lid


drs. Bo (B.) de Klerk
Lid


drs. Roderick (R.) Kriekaart
Lid


drs. Suzanne (S.) van Meer
Lid


Marije (M.) Mill
Plaatsvervangend lid


drs. Michiel (M.B.) Nugteren
Plaatsvervangend lid


dr. Rutger-Jan (R.J.) Nuis
Lid


dir. Claudy (C.) Oliveira dos Santos
Lid


dr. Marleen (M.) van Oosten
Lid


drs. Maarten (M.) van Oosterbos
Plaatsvervangend lid


drs. Sebastiaan (S.R.D.) Piers
Plaatsvervangend lid


dr. Stijn (A.P.T.) van der Ploeg
Lid


drs. Marijn (M.) Radersma
Plaatsvervangend lid


drs. Femke (F.J.M.) van Rooij
Lid


drs. Thomas (T.C.) Schuurs
Lid


drs. Meinie (M.) Seelen
Lid


dr. Pauline (P.M.) Snijder
Lid


Patty (P.J.I.) Teeuwisse
Lid


dr. Nina (N.) Tel-Karthaus
Lid


drs. Hanneke (H.) Thoonsen
Lid


drs. Bianca (B.A.M.H.) van Veggel
Plaatsvervangend lid


drs. Viktor (V.E.) Versteegh
Lid


drs. Pieter (P.A.) van der Vorm
Lid


drs. Fedja (F.I.) Vos
Plaatsvervangend lid


drs. Nikki (N.) Vos
Lid


drs. Don (D.P.) van Zanten
Lid


drs. Jelle (J.) Zwaag
Plaatsvervangend lid