Thema's | Opleiding
Registratie en regelgeving

​CGS en regelgeving
Het College Geneeskundige Specialismen (CGS) stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. Het CGS bestaat uit dertien leden, voornamelijk artsen. Zij vertegenwoordigen de wetenschappelijke verenigingen en brancheorganisaties en zijn deskundig op het gebied van de opleiding en de registratie van specialismen en profielen. Huidige onderwerpen van het CGS zijn o.a. erkenningen & toezicht, competentieprofiel, herregistratie van specialisten en profielartsen, individualisering van de opleiding en erkenningen van het vakgebied sportgeneeskunde.

DJS heeft samen met de vertegenwoordigers van de huisartsen in opleiding (LOVAH), specialisten ouderengeneeskunde in opleiding (VASON), sociaal geneeskundigen in opleiding (LOSGIO) en de artsen in opleiding tot arts voor verstandelijk gehandicapten (VAAVG) een zetel in het College. Momenteel is Irma Scholten lid namens de aios.

Inschrijven in het register
Om als specialist werkzaam te mogen zijn en overeenkomsten te kunnen sluiten met zorgverzekeraars of zorginstellingen, moet je je inschrijven in het register van geneeskundig specialisten. Deze inschrijving geeft je het recht om de wettelijke erkende en beschermde specialistentitel te voeren.

Daarnaast geldt dat als je als aios start met de opleiding tot medisch specialist, je ook verplicht bent je te laten registreren bij de RGS. Ook moeten wijzigingen gedurende de opleiding doorgegeven worden aan de RGS.

Wanneer je als aios met goed gevolg in Nederland de opleiding hebt voltooid, kun je door middel van het C-formulier (eindverklaring) een verzoek indienen bij het CGS om geregistreerd te worden. Daarvoor laat je het originele C-formulier invullen door de (perifere) opleider. Dat is de opleider die verantwoordelijk is voor het langste gedeelte van de opleiding. Het registratieverzoek kun je drie maanden voor het einde van de opleiding en uiterlijk drie maanden na het einde van de opleiding indienen. Je kunt je niet met terugwerkende kracht laten registreren.

RGS en registratie
De Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen (RGS) voert regels uit van het CGS rond (her)registratie van geneeskundig specialisten en profielartsen, de registratie bij opleiding tot geneeskundig specialist en profielarts en de erkenning van opleiders en opleidingen.

Per 1 januari 2013 zijn de drie registratiecommissies de Huisarts, Verpleeghuisarts en arts voor verstandelijk gehandicapten Registratie Commissie (HVRC), Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) en Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC), samengevoegd tot één commissie; de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS).

Vanuit De Jonge Specialist zijn wij adviserend lid van de RGS en denken wij actief mee over visitatierapporten en (her)registraties van opleidingen waarbij we het belang van de aios voorop stellen. Ook nemen wij deel in de gebruikersgroep van mijnRGS.

Nieuws
Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » 'Jong en klaar zonder vaste plek' » Tijdelijke contracten nu de norm » Solliciteren: hoe doe je dat? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Resultaten jonge klaren enquête: toename tijdelijke contracten » Update enquete Jonge Klaren » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » 'Jong en klaar zonder vaste plek' » Tijdelijke contracten nu de norm » Resultaten jonge klaren enquête: toename tijdelijke contracten » Update enquete Jonge Klaren » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » Update vergoeding RGS registratiekosten » Contributie 2018: 140 euro per jaar » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » ​Nieuw overzicht teruggave contributie » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » ​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten  » Zijn jouw gegevens up to date? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord » Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart » ​Psychiaters voeren opnieuw actie voor pensioen » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » Update vergoeding RGS registratiekosten » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » Update vergoeding RGS registratiekosten »