Actueel | Brochures

Diensten moeten bijdragen aan de inhoud van de opleiding »

In deze brochure dienstbelasting, vind je het standpunt van De Jonge Specialist ten aanzien van de diensten in de opleiding. Daarnaast geven we tips aan aios en juniorverenigingen over hoe om te gaan met diensten in de opleiding. ​

Aios en zwangerschap »
Jaarplan 2019 »

​In 2019 staan voor De Jonge Specialist de volgende drie thema’s centraal:
• Gezond & veilig werken: Streven naar en behouden van een gezond en veilig werkklimaat voor a(n)ios en arts onderzoekers.
• Individueel opleiden: Streven naar een opleiding die los staat van bedrijfsvoering en ruimte geeft voor individualisering en persoonlijke ontwikkeling van aios.
• Positionering van De Jonge Specialist: Verbeteren van positionering en vergroten van gebruik van diensten en producten van De Jonge Specialist door a(n)ios en arts onderzoekers.

Arbeidsvoorwaarden: wat staat er in jouw cao? »

De kennis over het zorgsysteem neemt toe onder a(n)ios. Ook krijgen aios steeds meer zicht op de financiering van ons zorgsysteem. Maar hoe zit het met je eigen financiën? En welke arbeidsvoorwaarden kun je verwachten?

Technologische innovatie in de medische vervolgopleiding »

Dat technologische innovatie een plaats verdient in de medische vervolgopleidingen, is wat ons betreft helder. Maar hoe doe je dat? Om aios en opleiders hiervoor handvatten te bieden hebben we samen met  de Federatie Medisch Specialisten een handreiking ontwikkeld. Hierin lees je hoe technologische innovatie van invloed is op het werk van medisch specialisten en welke competenties dit van ons vraagt. Ook laten we aan de hand van praktijkvoorbeelden zien hoe dit een plek kan krijgen in de opleiding: over welke basis moet iedere aios beschikken en hoe kun je je hierin verdiepen?​

Lidmaatschapsbrochure voor aios, anios en arts-onderzoekers »

​De Jonge Specialist is er voor alle, anios en arts-onderzoekers. Wat we voor jou doen, lees je in deze brochure.

Werken als medisch specialist in vrij beroep of dienstverband »

In Nederland werken ruim 22.000 medisch specialisten, waarvan zo’n 40% in vrij beroep. De meesten van hen werken in algemene ziekenhuizen. In deze folder lees je meer over de manier waarop het vrij beroep in algemene ziekenhuizen wordt vormgegeven, goodwill en ingroeiregelingen in geval van vrij beroep, de manier waarop dienstverband is geregeld en de voor- en nadelen van vrij beroep en dienstverband. ​

Financiering van de opleiding »
Detachering in een andere opleidingsinstelling »
Wat moet je weten en waar vind je het? »

Als a(n)ios komt er heel veel op je af: vragen en informatie over je opleiding, je rechten en plichten, de instelling waar je werkt. Niet gek dat veel beginnende a(n)ios door de bomen het bos niet meer zien. Wat moet je weten en waar haal je die informatie vandaan?
Daarom hebben we een aanzet gemaakt om je op weg te helpen. Heb je na het lezen hiervan toch nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen je graag verder!

Compensatie ORT over vakantie-uren »

​​In de Cao Ziekenhuizen 2017-2019 zijn afspraken gemaakt over de compensatie van niet-uitbetaalde onregelmatigheidstoeslag (ORT) over vakantie-uren. Medewerkers die tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2015 op onregelmatige tijdstippen hebben gewerkt, krijgen een eenmalige uitkering ter compensatie van mogelijk ten onrechte niet-uitgekeerde ORT over vakantie-uren. Die uitkering bedraagt 8,3% van de daadwerkelijk verdiende onregelmatigheidstoeslag in de jaren 2012, 2013 en 2014.

Arbeidstijden voor aios en anios »