Aios Academy | Trainingen

20 juni 2018
Profileren voor aios »
Het wordt steeds duidelijker: het is niet meer voldoende om vooral goed te zijn in het ‘eerste vak’: dat waar je medisch-inhoudelijk voor wordt opgeleid. Het zogenaamde ‘tweede vak’ is steeds belangrijker en het hebben van bepaalde vaardigheden kan hét verschil maken wanneer er meerdere gegadigden zijn voor een positie van arts.
22 juni 2018
Congres "De Zorg: Ten minste houdbaar tot..?"  »
Bent u als toekomstig specialist klaar voor de zorgsector? Hoe is de zorg momenteel georganiseerd? En welke veranderingen vinden er plaats in de huidige zorg? Hoe werken deze veranderingen uit voor de arts, maar vooral ook voor de patiënt? Zou u meer willen weten over de toekomst van de zorg waarin u als specialist werkzaam gaat zijn? Kom dan naar het congres “De Zorg Ten minste houdbaar tot...?”
27 september 2018
Aios Talentenklas – zevende editie »
De Talentenklas is mede ontwikkeld door De Jonge Specialist. Door te investeren in potentiële medisch leiders zorgen we ervoor dat de artsen van de toekomst zijn toegerust om leiding te geven in de kliniek, in management en bestuur en in het landelijk zorgbeleid.
04 oktober 2018
Topclass Innovation in Care »
Deze leergang biedt de benodigde tools om je als professional verder te ontwikkelen tot medisch leider met een voortrekkersrol op het gebied van kwaliteit en innovatie van zorg.
08 oktober 2018
Managementcursus voor aios medische microbiologie »
De Academie voor Medisch Specialisten verzorgt één keer per jaar een cursus Management voor aios Medische Microbiologie. De cursus is ontwikkeld in overleg met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie en door het Concilium verplicht gesteld . Deelname vindt bij voorkeur plaats in de laatste twee jaar van de opleiding tot arts-microbioloog.