Over DJS | Wat doet De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist behartigt de belangen van alle artsen en niet-artsen in opleiding tot specialist (aios), anios en arts-onderzeokers. DJS initieert, coördineert en stimuleert initiatieven ter bewaking en verbetering van: 

- De opleiding tot specialist
- De primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
- Innovatie binnen en ontwikkeling van het beroep.

​Lees wat we allemaal doen in het Jaarplan 2019.​

Hoe doen we dit?
De Jonge Specialist zet zich proactief in en heeft invloed op meningsvorming en besluitvorming over zorg en opleiding. In dit kader zit zij regelmatig aan tafel met bijvoorbeeld het Ministerie van VWS, de KNMG en het College Geneeskundige Specialismen.

De Jonge Specialist levert daarnaast ook juridische adviezen in het kader van individuele dienstverlening. Als je vragen hebt over jouw opleiding, rooster of arbeidsvoorwaarden, kun je bij ons terecht.

Ook houden we onze leden graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen via nieuwsbrieven, deze website en ons kwartaalmagazine De Jonge Specialist. Maar net zo belangrijk is voor ons het inventariseren van wensen en behoeften van onze leden. Waar loopt de gemiddelde a(n)ios tegenaan en welke onderwerpen houden jou bezig? Hiervoor ontwikkelen we diverse enquêtes.

Zichtbaarheid is van groot belang voor De Jonge Specialist. Daarom nemen wij actief deel aan symposia en congressen, waar wij de mening van de a(n)ios uitdragen. Zelf organiseren we elk jaar het landelijke a(n)ios congres: de AIOS Upgrade samen met onze partners LAD, VvAA en Federatie Medisch Specialisten.

Successen
Dit heeft duidelijk effect gehad en we hebben al veel bereikt in de afgelopen jaren. Een greep uit de collectieve zaken die we voor a(n)ios hebben gerealiseerd:
• Behoud ORT in cao

• Aandacht voor burn-out klachten onder jonge artsen
• Voorkomen eigen bijdrage aios aan opleiding middels actiedag
• Verankering vergoeding 100% opleidingskosten in de cao
• Vergoeding lidmaatschap van vakbond (zoals De Jonge Specialist) van minimaal 42% door werkgever.

 Word nu lid!