Over DJS | Wat wil De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist (DJS) heeft een unieke positie als de landelijke belangenbehartiger voor artsen en niet-artsen al dan niet in opleiding tot (medisch) specialist. De Jonge Specialist vertegenwoordigt hiermee alle zorgprofessionals in de (medisch) specialistische vervolgopleiding en zorgt ervoor dat de stem van deze belangrijke groep aanstormende specialisten gehoord wordt bij spelers in het opleidingsveld en de brede gezondheidszorg.​


 

Missie DJS 

De Jonge Specialist behartigt de belangen van anios, aios(die in opleiding zijn tot medisch specialist, spoedeisende hulparts, ziekenhuisapotheker,klinisch chemicus en klinisch fysicus) en arts-onderzoekers, hierna te noemen als a(n)ios.


 

De Jonge Specialist zet zich in om de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen te waarborgen en continu te verbeteren. Door alle juniorverenigingen en individuele a(n)ios te verbinden heeft De Jonge Specialist een krachtige stem binnen Nederland en Europa. Zij draagt deze stem actief uit naar politiek, beroepsverenigingen, zorginstellingen en maatschappij. De Jonge Specialist versterkt de positie van a(n)ios binnen zorginstellingen en de opleiding door goede arbeidsvoorwaarden en een stevige arbeidspositie te realiseren waarin ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Hierbij voorziet DJS a(n)ios van individuele juridische dienstverlening en een platform met trainingen en cursussen.


 

Visie DJS

De Jonge Specialist streeft ernaar dat in 2040 alle medische vervolgopleidingen tot de meest innovatieve, doelmatige en kwalitatief beste ter wereld behoren. Alle a(n)ios worden in een gezond en veilig werk- en opleidingsklimaat opgeleid en kunnen zich ongehinderd ontplooien in discipline overstijgende competenties. Goed geïnformeerde a(n)ios kunnen als toekomstig medisch specialisten een belangrijke bijdrage leveren aan hoogwaardige patiëntenzorg en aan het actuele maatschappelijke debat.​