Over DJS | Wie is De Jonge Specialist?

De Jonge Specialist (DJS) is de zelfstandige beroepsvereniging voor aios en is 1 januari 2015 opgericht uit de fusie tussen de individuele ledenvereniging De Jonge Orde (DJO) en de federatie van juniorverenigingen (LVAG) gelieerd aan de Landelijke vereniging voor Artsen in Dienstverband (LAD). De Jonge Specialist heeft landelijke dekking, nauwe contacten met zowel juniorverenigingen als individuele leden, en een uitgebreid netwerk van partners waarmee we regelmatig om de tafel zitten.

Saamhorigheid, onderlinge steun en hoge opkomsten bij activiteiten van De Jonge Specialist hebben laten zien dat aios zeker invloed hebben op hun werk- en leeromgeving. Samen staan we sterk! Dankzij De Jonge Specialist komen de arbeidsvoorwaarden van aios en knelpunten rond de opleiding duidelijk aan bod met verbeteringen als gevolg. Ook zet DJS zich in voor kwaliteit en innovatie in de gezondheidszorg. DJS staat voor één gezamenlijke aios-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle aios en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding.

De Jonge Specialist wil alle 6000 specialisten in opleiding vertegenwoordigen en hun belangen behartigen. Hiervoor nemen we een actieve rol in het faciliteren en vertegenwoordigen van alle zaken die te maken hebben met de (medisch) specialistische vervolgopleiding en we zorgen ervoor dat aios hierover gehoord en geïnformeerd worden. Zo vormt De Jonge Specialist een brug tussen aios en de medische- en niet-medische partnerorganisaties.

We vertegenwoordigen aios onder andere in:
• Bestuur Federatie Medisch Specialisten;
• Alle raden van de Federatie Medisch Specialisten: Opleiding, Beroepsbelangen, Wetenschap, Kwaliteit;
• Bestuur en Ledenraad LAD;
• Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen (RGS);
• College Geneeskundige Specialismen (CGS);
• Diverse landelijke opleidingsprojecten;
• Capaciteitsorgaan;
• Commissie Kaljouw en Kervezee;
• Commissie eHealth Ministerie van VWS
• Klankbordgroepen cao UMC en cao Ziekenhuizen.

 Meld je nu aan!