Over DJS | Wie is De Jonge Specialist?


De Jonge Specialist (DJS) is de zelfstandige beroepsvereniging voor a(n)ios en is 1 januari 2014 opgericht uit de fusie tussen de individuele ledenvereniging De Jonge Orde (DJO) en de federatie van juniorverenigingen (LVAG) gelieerd aan de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD). De Jonge Specialist heeft landelijke dekking, nauwe contacten met zowel juniorverenigingen als individuele leden, en een uitgebreid netwerk van partners waarmee we regelmatig om de tafel zitten.

 

Saamhorigheid, onderlinge steun en hoge opkomsten bij activiteiten van De Jonge Specialist hebben laten zien dat a(n)ios zeker invloed hebben op hun werk- en leeromgeving. Samen staan we sterk! Dankzij De Jonge Specialist komen de arbeidsvoorwaarden van a(n)ios en knelpunten rond de opleiding duidelijk aan bod met verbeteringen als gevolg. Ook zet DJS zich in voor kwaliteit en innovatie in de gezondheidszorg. DJS staat voor één gezamenlijke a(n)ios-stem op landelijk niveau, een sterke onderhandelingspositie voor alle a(n)ios en het initiëren, coördineren en stimuleren van initiatieven ter bewaking en verbetering van de opleiding.

 

De Jonge Specialist wil alle 6000 specialisten in opleiding en alle anios vertegenwoordigen en hun belangen behartigen. We nemen een actieve rol in het faciliteren en vertegenwoordigen van alle zaken die te maken hebben met de (medisch) specialistische vervolgopleiding en we zorgen ervoor dat aios hierover gehoord en geïnformeerd worden. Zo vormt De Jonge Specialist een brug tussen aios en de medische- en niet-medische partnerorganisaties.

 

We vertegenwoordigen a(n)ios onder andere in:
• Bestuur Federatie Medisch Specialisten;
• Alle raden van de Federatie Medisch Specialisten: Opleiding, Beroepsbelangen, Wetenschap & Innovatie, Kwaliteit;
• Bestuur en Ledenraad LAD;
• Registratiecommissie Geneeskundige Specialismen (RGS);
• College Geneeskundige Specialismen (CGS);
• Diverse landelijke opleidingsprojecten;
• Capaciteitsorgaan;
• Commissie eHealth Ministerie van VWS
• Klankbordgroepen cao UMC, cao GGZ en cao Ziekenhuizen.

 Meld je nu aan!