Over DJS | Bestuur​

Het bestuur van De Jonge Specialist bestaat uit een centraal bestuur en een dagelijks bestuur. Het centraal bestuur bestaat uit maximaal 15 aios van zoveel mogelijk verschillende specialismen en opleidingsregio’s. Zij zijn verantwoordelijk voor de vorm, voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert elke maand en wanneer nodig vaker. Bestuursleden geven leiding aan diverse commissies die bestaan uit aios, anios en arts-onderzoekers.

 Samenstelling bestuur

71a20609-88d0-4e2b-83c2-3773f1c936b5
drs. Marjolein (M.N.T.) Kremers
Voorzitter


drs. Edin (E.) Hajder
Vice-voorzitter


drs. Jodine (J.E.) Smits
Secretaris


dr. Steffi (S.J.E.) Rombouts
Penningmeester


drs. Wouter (W.J.B.) Blox
Lid


dr. Edith (E.M.G.) van Esch
Lid


dr. Fardou (F.H.) Heida
Lid


dr. Irma (I.) Scholten
Lid


drs. Vicky (V.L.M.N.) Soomers
Lid


drs. Kèren (K.) Zaccai
Lid