Over DJS | Bestuur​

Het bestuur van De Jonge Specialist bestaat uit een centraal bestuur en een dagelijks bestuur. Het centraal bestuur bestaat uit maximaal 15 aios van zoveel mogelijk verschillende specialismen en opleidingsregio’s. Zij zijn verantwoordelijk voor de vorm, voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert elke maand en wanneer nodig vaker. Bestuursleden geven leiding aan diverse commissies die bestaan uit aios, anios en arts-onderzoekers.

 Samenstelling bestuur

5596e142-2ca7-4f68-be84-8c8f1ee2c690
drs. Edin (E.) Hajder
Voorzitter


dr. Steffi (S.J.E.) Rombouts
Vice-voorzitter


Wouter (W.G.) Wieringa
Penningmeester


drs. Charlotte (C.P.S.) Boateng
Lid


dr. Fardou (F.H.) Heida
Lid


drs. Sanne (S.L.) Jansen
Lid


drs. Janneke (J.F.) Pekelharing
Lid


dr. Irma (I.) Scholten
Lid


drs. Kèren (K.) Zaccai
Lid