Over DJS | Bestuur​

Het bestuur van De Jonge Specialist bestaat uit een centraal bestuur en een dagelijks bestuur. Het centraal bestuur bestaat uit maximaal 15 aios van zoveel mogelijk verschillende specialismen en opleidingsregio’s. Zij zijn verantwoordelijk voor de vorm, voorbereiding en uitvoering van het beleid. Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur vergadert elke maand en wanneer nodig vaker. Bestuursleden geven leiding aan diverse commissies die bestaan uit aios, anios en arts-onderzoekers.

 Samenstelling bestuur

1ef3a39d-b336-4e86-a759-eee912d8d3d1
drs. Marjolein (M.N.T.) Kremers
Voorzitter


drs. Thomas (T.) Schok
Vice-voorzitter


drs. Edin (E.) Hajder
Secretaris


drs. Paul (P.) de Laat
Penningmeester


drs. Wouter (W.J.B.) Blox
Lid


dr. Edith (E.M.G.) van Esch
Lid


dr. Steffi (S.J.E.) Rombouts
Lid


dr. Irma (I.) Scholten
Lid


drs. Jodine (J.E.) Smits
Lid


drs. Vicky (V.L.M.N.) Soomers
Lid