Over DJS | Commissies

​Binnen de Jonge Specialist zijn diverse commissies, projectgroepen en klankbordgroepen actief. De grootste commissie wordt gevormd door  de redactie, die artikelen schrijft en redigeert voor het ledenmagazine De Jonge Specialist. Daarnaast is er het platform Toekomst & Innovatie die maandelijks bijeenkomt. Het platform Toekomst & Innovatie bestaat uit meerdere commissies die werken met een taakopdracht. Zij  houden zich met één bepaald onderwerp bezig en brengen daarover advies uit aan het bestuur. Een commissie bestaat uit tenminste drie aios die benoemd worden door het bestuur. Er zijn meerdere inhoudelijke commissies waarin je als lid van De Jonge Specialist kan werken aan een bepaald onderwerp of kan bijdragen aan het organiseren van een bijeenkomst. Bijvoorbeeld zijn er commissies over financiën, medisch leiderschap of eHealth.

Belangstelling?

Regelmatig zijn we op zoek naar nieuwe commissie- of bestuursleden. Dat maken we bekend via onze site, in nieuwsbrieven en via de juniorverenigingen. Meer weten? Neem contact met ons op via  info@dejongespecialist.nl. ​

 Samenstelling commissies

7276c33c-972e-422b-89d6-19107971e82c
Redactie DJS

Redactie DJS

drs. Wouter (W.J.B.) Blox
Lid

drs. Mireille (M.B.) Boldewijn
Lid

Ilona (I.A.) Dekkers
Lid

dr. Fardou (F.H.) Heida
Lid

dr. Susanne (S.E.) Korsse
Lid

Liza (A.W.A.) Leijenhorst
Lid
Prescripts
drs. Rosa (R.M.) Nieuwenhuize
Lid

dr. Berber (B.) Piet
Lid

drs. Eva (E.) Stortelder
Lid