Over DJS | Ledenraad

De Jonge Specialist is een individuele ledenorganisatie. Als hoogste orgaan binnen de Jonge Specialist benoemt de ledenraad het dagelijks bestuur en bepaalt ze de koers en strategie van De Jonge Specialist. Ook houdt de ledenraad toezicht op het beleid dat uitgevoerd wordt door het bestuur. Daarnaast stelt de ledenraad de begroting, het meerjarenplan, het financieel jaarverslag en de contributie vast. ​

De ledenraad bestaat uit vertegenwoordigers van alle medische specialismen die aangesloten zijn bij De Jonge Specialist. Ieder specialisme heeft een eigen sectie binnen de ledenraad. Het aantal leden per sectie bepaalt de hoeveelheid stemmen die de vertegenwoordiger kan uitbrengen. Deze vertegenwoordigers zijn altijd bestuursleden van de juniorverenigingen. Zij worden voorgedragen door de juniorverenigingen. Buitengewoon leden hebben geen stemrecht binnen De Jonge Specialist en zijn niet in de ledenraad vertegenwoordigd. ​​Bekijk voor meer informatie ook onze statuten.

 Samenstelling ledenraad

c48a6b51-4b93-42bf-9162-0203ca91e3a2
dr. Caroline (C.J.) Aalbers
Plaatsvervangend lid


dr. Arthur (A.) Adams
Plaatsvervangend lid


dr. Sanne (S.) Alsters
Lid


drs. Justine (J.S.) Badloe
Plaatsvervangend lid


drs. Rutger (R.T.T.) Bartels
Lid


dr. Yara (Y.L.) Basta
Plaatsvervangend lid


drs. Rinze (R.) Benedictus
Lid


Martijn (M.P.H.) Bischoff
Plaatsvervangend lid


drs. Esther (E.M.) Bloemheuvel
Lid


drs. Hugo (HF) den Boogert
Plaatsvervangend lid


drs. Esther (E.M.) Boot
Plaatsvervangend lid


drs. Annika (A.J.C.) van den Broek
Plaatsvervangend lid


drs. (C.E.) Christiaansen
Plaatsvervangend lid


drs. Artin (A.) Domanian
Lid


Anneline (A.) van de Ende
Lid


drs. Karin (K.B.) Gast
Lid


drs. Frank (F.L.) Gerritse
Plaatsvervangend lid


dr. Janna (J.M.) Havens
Lid


drs. Irene (I.L.C.) Heijnders
Plaatsvervangend lid


dr. Nicole (N.A.M.) Hendrix
Plaatsvervangend lid


din. Rutger (R.C.C.) Hengeveld
Lid


drs. Alieke (A.) van der Hoeven
Plaatsvervangend lid


drs. Rose (R.M.) van Hogezand
Lid


drs. Evelien (E.C.) van der Hout
Lid


drs. Suzanne (S.H.) van Huystee
Lid


drs. Gijs (G.) van Ingen
Lid


Godelief (G.H.A.M.) Janssen - van den Hurk
Lid


drs. Robert (R.) Joustra
Lid


drs. Annelies (E.L.S.) Kievit
Lid


drs. Bo (B.) de Klerk
Lid


drs. Josien (J.G.) van der Meer
Plaatsvervangend lid


drs. Freek (F.O.) Meeuwes
Lid


dr. Aukje (A.M.) Meijerink
Lid


(S.L.) Meyer Viol
Lid


(T.J.M.) Minkels
Plaatsvervangend lid


dr. Rob (RJA) Nabuurs
Lid


drs. Michiel (M.B.) Nugteren
Plaatsvervangend lid


drs. Annefleur (A.J.) Petri
Plaatsvervangend lid


drs. Sebastiaan (S.R.D.) Piers
Plaatsvervangend lid


drs. Marijn (M.) Radersma
Plaatsvervangend lid


dr. Sanna (S.) Rijpma
Plaatsvervangend lid


drs. Emma (E.G.G.M.) Rutten
Lid


drs. Myrthe (M.C.W.) Salet
Plaatsvervangend lid


drs. Ellen (E.R.M.) Scheepers
Plaatsvervangend lid


drs. Meinie (M.) Seelen
Lid


dr. Mirjam (M.) Simoons
Plaatsvervangend lid


dr. Eric (E.P.) van der Stok
Plaatsvervangend lid


drs. S (S.A.M.) Troquay
Plaatsvervangend lid


drs. Sanne (S.E.M.) Vaassen
Lid


Margot (M.) Visser
Plaatsvervangend lid


drs. Lara (L.M.) Vos
Plaatsvervangend lid


drs. Fedja (F.I.) Vos
Plaatsvervangend lid


drs. Nikki (N.) Vos
Plaatsvervangend lid


drs. (L.) Weerwag
Lid


drs. Pieter (P.A.) Wichers
Lid


dr. Thijs (M.C.B.) Wielenga
Lid


drs. Julia (J.) van Wissen
Lid


drs. Laura (L.E.) de Wit
Lid


drs. (P.L.) Witteveen
Lid


drs. Jelle (J.) Zwaag
Plaatsvervangend lid


drs. Roos (R.) van der Zwan
Lid