Dienstverlening | AIOS Checklist

In dienst als aios, weet jij wat je moet weten?

Om als aios je werk goed te kunnen doen, moet je beschikken over de juiste informatie. Alleen zo kun je goed voorbereid aan de slag. Maar wat moet je precies weten? Dat is voor veel aios niet zo duidelijk.

De Jonge Specialist zet zich in voor optimale werk- en leeromstandigheden voor aios. Een goede informatievoorziening hoort daarbij. Daarom hebben we deze checklist ontwikkeld, waarmee je eenvoudig kan controleren of je voldoende geïnformeerd bent om jouw functie goed uit te kunnen oefenen. De checklist laat je zien wat je moet weten over onder meer de werkprocessen, richtlijnen, regels en protocollen binnen het ziekenhuis.

Voor wie?

Deze checklist is bestemd voor a(n)ios en opleiders die een overzicht willen van belangrijke informatie voor een goede functie-uitoefening van a(n)ios. De checklist geldt dus ook voor anios. Daar waar regels en protocollen niet voor anios gelden, is dat aangegeven.

Wanneer gebruiken?

Het moment om deze checklist langs te lopen, is bij (of vlak na) de indiensttreding. Het is handig om hem nog eens door te nemen voordat je je eerste ANW-dienst gaat draaien.

Opbouw AIOS Checklist

De AIOS Checklist bestaat uit een deel met algemene informatie en een deel met bijzondere informatie.
I - Algemene informatie: De algemene informatie is van toepassing op alle a(n)ios in Nederland.
II - Bijzondere informatie: De bijzondere informatie verschilt per medisch specialisme en per ziekenhuis. Een overzicht van deze bijzondere informatie vind je in de checklist.

Het behoort tot de taak van ziekenhuizen om deze informatie beschikbaar te stellen aan de a(n)ios. Meestal gebeurt dit via het intranet.

Ga hier naar de AIOS Checklist.pdf.