Dienstverlening | Aios evaluatiediensten

Aios Evaluatie: ANW-diensten, ben jij er klaar voor?

Al vrij snel in je opleiding tot medisch specialist wordt jou als aios gevraagd om een avond-, nacht- of weekenddienst (ANW-dienst) te draaien. Bij veel aios roept dit onzekerheid op. Ze vragen zich af of ze hier al wel klaar voor zijn.

De Jonge Specialist zet zich in voor optimale werk- en leeromstandigheden voor aios. Bij modern opleiden hoort volgens ons dat aios met hun opleider bespreken wat ze al zelfstandig kunnen en wat nog niet. Dat geldt ook voor ANW-diensten. Daarom hebben we samen met de Federatie Medisch Specialisten en de LAD dit evaluatieformulier ontwikkeld. Daarmee kan je samen met je opleider vaststellen of je al klaar bent voor het zelfstandig draaien van ANW-diensten. Deze lijst is niet verplicht, zie het als een handig hulpmiddel, bij voorkeur als (een onderdeel van) een Korte Praktijk Beoordeling (KPB).

Voor wie?

Dit evaluatieformulier is bestemd voor de a(n)ios en hun opleider of supervisor c.q. opleidingsgroep. Om dit formulier goed in te kunnen vullen moeten deze laatsten voldoende kennis hebben over de competenties van de a(n)ios.

Wanneer gebruiken?

Je vult deze lijst in ruim voordat je een eerste ANW-dienst gaat draaien. Zo is er nog tijd om eventueel ontbrekende kennis en vaardigheden op te doen. Als blijkt dat je nog niet voldoende voorbereid bent om zelfstandig ANW-diensten te draaien, kun je samen met je opleider een plan van aanpak maken met een volgend evaluatiemoment. Het ingevulde formulier wordt gearchiveerd in je portfolio.

Vragen of suggesties?

Heb je nog vragen over de AIOS Evaluatie voor ANW-diensten? Of suggesties voor verbetering? Stuur dan een e-mail naar: info@dejongespecialist.nl.  

 Download hier