Dienstverlening | Aios meldpunt / KDC

Leden van De Jonge Specialist kunnen bij opleidings- en werkgerelateerde vragen of problemen contact opnemen met het AIOS Meldpunt, onderdeel van het Kennis- en DienstverleningsCentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD. Het KDC is hét loket voor vragen en advies op het gebied van arbeids- en opleidingszaken.

Waarvoor kun je als lid terecht bij het AIOS Meldpunt?

  • Vragen en/of problemen rondom arbeidsvoorwaarden
  • Knelpunten rondom het opleidingsplan
  • Discussie over je rooster
  • Onvoldoende begeleiding/supervisie
  • Beëindiging opleiding door de opleider.
Ook als je geen lid bent van De Jonge Specialist, kun je terecht bij het AIOS meldpunt om problemen of klachten te melden. Vragen worden echter niet in behandeling genomen. Wij raden je daarom aan om lid te worden van De Jonge Specialist!

Hoe kun je iets melden?

Je kunt op werkdagen telefonisch tussen 08.30 en 17.30 uur terecht bij het AIOS Meldpunt via 088 - 13 44 122. Je kunt je vraag ook mailen naar info@dejongespecialist.nl. Je krijgt dan binnen één werkdag een reactie. Het streven is inhoudelijke vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden.

Wat gebeurt er met jouw vraag of melding?

Als je contact opneemt met het KDC, word je in eerste instantie geholpen door een van de medewerkers van de Infodesk. Zij beschikken over een kennisdatabank, een uitgebreide juridische bibliotheek en parate kennis. Bij ingewikkelde vragen word je, wanneer je lid bent en afhankelijk van je vraag, in contact gebracht met een van de juristen van het KDC, die jou kan adviseren of begeleiden. Zo nodig word je doorverwezen naar een beleidsadviseur of onderhandelaar van de LAD of Federatie Medisch Specialisten. Jaarlijks beantwoordt het KDC duizenden vragen.

Wat doet De Jonge Specialist bij herhaaldelijk voorkomen van dezelfde klacht?

Het AIOS Meldpunt is voor De Jonge Specialist een graadmeter voor landelijke problemen. Wanneer er over een bepaald onderwerp veel meldingen binnenkomen, gaan wij in gesprek met werkgevers en andere zorgpartijen om deze problemen op te lossen of nog beter, te voorkomen.

Kosten

Alle leden van De Jonge Specialist kunnen kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen van het KDC. Als er meer nodig is, wordt een uurtarief van € 100,- exclusief btw gehanteerd.

Waarin onderscheidt het KDC zich?

Het KDC onderscheidt zich ten opzichte van andere aanbieders door de wisselwerking met het beleid van onder meer De Jonge Specialist, de LAD en de Federatie Medisch Specialisten enerzijds, en de positie en belevingswereld van onze leden anderzijds. Het KDC heeft een signaalfunctie voor collectieve activiteiten van De Jonge Specialist, de LAD en Federatie Medisch Specialisten, zowel op landelijk als op instellingsniveau. De juristen van het KDC zijn daarnaast nauw betrokken bij het maken van beleid. Zij brengen hun expertise vanuit de praktijk in en toetsen of het beleid in de praktijk voldoet. Voorbeelden van relevante dossiers in dit verband zijn pensioenaftopping, cao-onderhandelingen en nieuwe samenwerkingsverbanden in ziekenhuizen.

Bekijk ook de voorwaarden voor informatie, advies en bijstand door het KDC. Meer weten over het KDC? Kijk dan op de website van de LAD of de website van de Federatie.

 

Mediation

Mediation kan in verschillende situaties worden ingezet. Bijvoorbeeld als jouw re-integratie wordt bemoeilijkt door spanningen in het team. Of als jij en jouw leidinggevende het niet eens zijn over jouw functioneren. Heb je behoefte aan mediation? Ook dan kun je bij het KDC terecht. Het KDC werkt samen met Mediationformedics.nl: een landelijk netwerk met onafhankelijke en professionele mediators, die gespecialiseerd zijn in de gezondheidszorg. Een mediationtraject start met individuele intakegesprekken met alle deelnemers. Voor LAD-leden/DJS-leden geldt een gereduceerd tarief. Lees er meer over op www.mediationformedics.nl.
 
 

KNMG Artseninfolijn

Het KDC is het loket voor vragen over onder andere arbeidszaken en gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast kun je ook terecht bij de Artseninfolijn van de KNMG. De Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische en medisch-ethische vragen, zoals beroepsgeheim, patiëntenrecht en euthanasie. Lees er meer over op de website van KNMG of neem contact op met de Artseninfolijn via 030 - 2823 322 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur) of artseninfolijn@fed.knmg.nl.