Dienstverlening | Aios meldpunt/ Kennis- en dienstverleningscentrum


Leden van De Jonge Specialist kunnen bij opleidings- en werkgerelateerde vragen of problemen contact opnemen met het AIOS Meldpunt. De Jonge Specialist werkt samen met het Kennis- en dienstverleningscentrum van de Federatie Medisch Specialisten en de LAD, hét loket voor vragen en advies op het gebied van arbeids- en opleidingszaken.

De Jonge Specialist biedt een gecombineerd lidmaatschap met de LAD. Dit kost je overigens niets extra, maar alleen als je voor dit type lidmaatschap hebt gekozen, kun je gebruikmaken van de dienstverlening van het Kennis- en dienstverleningscentrum.
 

Waarvoor kun je als lid terecht bij het AIOS Meldpunt?

  • Vragen en/of problemen rondom arbeidsvoorwaarden
  • Knelpunten rondom het opleidingsplan
  • Discussie over je rooster
  • Onvoldoende begeleiding/supervisie
  • Beëindiging opleiding door de opleider.
Ook als je geen lid bent van De Jonge Specialist, kun je terecht bij het AIOS meldpunt om problemen of klachten te melden. Vragen worden echter niet in behandeling genomen. Wij raden je daarom aan om lid te worden van De Jonge Specialist!
 

Hoe kun je iets melden?

Je kunt op werkdagen telefonisch tussen 08.30 en 17.30 uur terecht bij het AIOS Meldpunt via 088 - 13 44 122. Je kunt je vraag ook mailen naar info@dejongespecialist.nl. Je krijgt dan binnen één werkdag een reactie. Het streven is inhoudelijke vragen binnen vijf werkdagen te beantwoorden.
 

Wat gebeurt er met jouw vraag of melding?

Afhankelijk van je vraag wordt vanuit het AIOS Meldpunt bekeken hoe we je kunnen helpen. Bij juridische vragen (zoals over je arbeidsvoorwaarden of bij een opleidingsgeschil) word je vaak in contact gebracht met een van de juristen van het Kennis- en dienstverleningscentrum, dat jaarlijks ongeveer 2.500 vragen behandelt. Bij andere vragen word je doorverwezen naar het bestuur van De Jonge Specialist, een beleidsadviseur of onderhandelaar van De Jonge Specialist, LAD of Federatie Medisch Specialisten. Nieuwsgierig naar de veel gestelde vragen van aios? Lees ze hier.
 

Wat doet De Jonge Specialist bij herhaaldelijk voorkomen van dezelfde klacht?

Het AIOS Meldpunt is voor De Jonge Specialist een graadmeter voor landelijke problemen. Wanneer er over een bepaald onderwerp veel meldingen binnenkomen, gaan wij in gesprek met opleiders, werkgevers en andere zorgpartijen om deze problemen op te lossen of nog beter, te voorkomen.
 

Kosten

Alle leden van De Jonge Specialist kunnen kosteloos voor 20 uur per jaar juridische dienstverlening krijgen. Als er meer nodig is, wordt een uurtarief van € 100,- exclusief btw gehanteerd.
 

Waarin onderscheidt het Kennis- en dienstverleningscentrum zich?

Het Kennis- en dienstverleningscentrum onderscheidt zich ten opzichte van andere aanbieders door de wisselwerking met het beleid van onder meer De Jonge Specialist, de LAD en de Federatie Medisch Specialisten enerzijds, en de positie en belevingswereld van onze leden anderzijds. Daardoor kunnen de juristen en medewerkers van het Kennis- en dienstverleningscentrum je goed helpen, omdat ze veel ervaring hebben met vragen/zaken van artsen en a(n)ios. Het Kennis- en dienstverleningscentrum heeft daarnaast een signaalfunctie voor collectieve activiteiten van De Jonge Specialist, de LAD en Federatie Medisch Specialisten, zowel op landelijk als op instellingsniveau. Bekijk ook de voorwaarden voor informatie, advies en bijstand door het Kennis- en dienstverleningscentrum. Meer weten? Kijk dan op de website van de LAD of de website van de Federatie.

 

KNMG Artseninfolijn

Het Kennis- en dienstverleningscentrum is het loket voor vragen over onder andere arbeidszaken en gezondheidsrechtelijke onderwerpen. Daarnaast kun je als lid van De Jonge Specialist en LAD ook terecht bij de Artseninfolijn van de KNMG. De Artseninfolijn ondersteunt artsen met juridische en medisch-ethische vragen, zoals beroepsgeheim, patiëntenrecht en euthanasie. Lees er meer over op de website van KNMG of neem contact op met de Artseninfolijn via 030 - 2823 322 (bereikbaar op werkdagen van 09.30 tot 16.00 uur) of artseninfolijn@fed.knmg.nl.