Dienstverlening | Roostercheck

De Jonge Specialist houdt zich actief bezig met het monitoren van de arbeidstijden van a(n)ios. Om het risico van overbelasting zo klein mogelijk te houden, is het namelijk van belang dat a(n)ios niet te veel uren per week ingezet worden. Ook voor de patiëntveiligheid is dit uiteraard van belang. Immers, als uitgeruste arts kan je je werk beter doen.

Onze instee​​​​k
Via enquêtes en nauw contact met onze leden en de juniorverenigingen houden we in de gaten of de Arbeidstijdenwet in de praktijk nageleefd wordt. Wanneer we hierbij problemen signaleren, denken we mee over oplossingen. Ook hebben we in dergelijke situaties contact met ziekenhuizen, opleiders, het ministerie van VWS en de arbeidsinspectie om zaken aan de kaak te stellen.

 

Voor wie?

Sinds 2019 is de Roostercheck niet alleen geschikt voor aios medisch specialisten, maar ook voor anios. Hiermee is de tool inzetbaar voor de gehele assistentengroep op de afdeling. Daarnaast kunnen ook ziekenhuisapothekers, klinisch chemici en klinisch fysici in opleiding gebruik maken van de Roostercheck.

 

​Laat je rooster toetsen 
Leden van De Jonge Specialist kunnen hun rooster met de Working Time Evaluator laten toetsen aan de Arbeidstijdenwet, het Arbeidstijdenbesluit en de specifieke regelingen uit de Cao Ziekenhuizen, Cao UMC en Cao GGZ. We werken hierbij samen met Déhora, een externe specialist in personeelsplanning.

In het Excel-bestand op deze pagina kun je jouw rooster invullen en naar info@dejongespecialist.nl sturen. Vervolgens wordt het rooster door Déhora gecontroleerd op basis van de wet- en regelgeving. Allerlei soorten diensten kunnen worden verwerkt, ook de nacht-, avond- of weekenddiensten, bereikbaarheidsdiensten en aanwezigheidsdiensten. Déhora verstuurt de evaluatie naar ons. Wij sturen de evaluatie, een uitgebreide uitleg over aanwezige waarschuwingen en overtredingen en waar mogelijk een advies binnen vijf werkdagen naar je terug.

Voor vragen over jouw arbeidstijden of rooster kun je contact opnemen met De Jonge Specialist, telefoon 088 13 44 122 of e-mail: info@dejongespecialist.nl. Hier kun je ook terecht mocht je problemen ondervinden met het downloaden van het excelbestand.

 Download hier

​Handleiding Working Time Evaluator:

Handleiding WTE

Referentiekaart Excel WTE:

Referentiekaart WTE

Excel kaart WTE:
Working Time Evaluator