Training | 19 september 2019
Basiscursus ziekenhuismanagement voor aios

Van medisch specialisten wordt steeds meer verwacht, ook op het gebied van leiderschap en managementvaardigheden. Die skills ontwikkel je als aios vooral in de praktijk. Deze cursus biedt daarvoor een solide basis van meer kennis en begrip van het systeem waarbinnen je functioneert.

 

Deelnemers weten na afloop hoe zij moeten handelen binnen de context van de organisatie en het beleidsproces van het ziekenhuis (en partijen die daarbij betrokken zijn) om tot een optimale inrichting van hun eigen patiëntenzorg te komen. Bovendien helpt de aangereikte kennis over zorgstelsel en financiering van de zorg om beter gefundeerde keuzes te maken.

 

Programma
In de basiscursus worden de volgende onderwerpen behandeld:

  • Organisatie van het zorgstelsel.
  • Financiering van de medisch specialistische zorg.
  • Organisatie van ziekenhuis en medische staf.
  • Beleidsprocessen.
  • De onderlinge samenwerking binnen maatschap en vakgroep.

 

Data
De cursus bestaat uit 2 cursusdagen en start op 19 september.
 
Gereduceerd tarief voor leden van De Jonge Specialist
De kosten voor deze cursus bedragen €575,- voor leden van De Jonge Specialist en €600,- voor aios zonder lidmaatschap. 

Meer informatie en Inschrijven  »