Lidmaatschap | Vergoeding contributie

De factuur van De Jonge Specialist kun je indienen bij jouw werkgever. Volgens de verschillende cao’s heb je recht op een minimale teruggave van 42% van het lidmaatschap van een beroepsvereniging of vakbond. Je kunt contact opnemen met personeelszaken van jouw ziekenhuis om de benodigde papieren op te vragen en vergeet dan niet jouw factuur op te sturen aan het ziekenhuis!

Dit zijn de cao-artikelen over deze teruggave:

Cao UMC 2018-2020
Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de OR een regeling vast, waarin in elk geval de vergoeding van het lidmaatschap van onder meer vakbonden en beroepsverenigingen (artikel 18.3 lid 1 en 2) moet zijn opgenomen. De medewerker kan op zijn verzoek het persoonlijk budget aanwenden voor de betaling van de vakbondscontributie en/of de contributie van zijn beroepsvereniging (artikel 3.2.2. lid 8), mits men nog niet aangewend persoonlijk budget heeft. 

Indien lidmaatschap van de wetenschappelijke vereniging een vereiste is die gesteld is in het landelijke opleidingsplan, dient dit volledig vergoed te worden.

Cao Ziekenhuizen 2017-2019
De werknemer heeft het recht de vakbondscontributie en contributie van zijn beroepsvereniging uit zijn brutoloon te voldoen (artikel 3.2.10). De werkgever mag dit verzoek niet afwijzen.

Cao GGZ 2017-2019
De contributie voor de beroepsvereniging is opgenomen als verplicht onderdeel in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (hoofdstuk 11 F). Dit betekent dat deze (onbelast) vergoed kan worden.

​Neem contact met ons op
Mocht j​e nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@dejongespecialist.nl.