Lidmaatschap | Vergoeding contributie

De factuur van De Jonge Specialist kun je indienen bij jouw werkgever. Volgens de verschillende cao’s heb je recht op een minimale teruggave van 42% van het lidmaatschap van een beroepsvereniging of vakbond. Je kunt contact opnemen met personeelszaken van jouw ziekenhuis om de benodigde papieren op te vragen en vergeet dan niet jouw factuur op te sturen aan het ziekenhuis!

Dit zijn de cao-artikelen over deze teruggave:

Cao UMC 2015-2017
Binnen het keuzemodel arbeidsvoorwaarden stelt de werkgever in overleg met de Ondernemingsraad een regeling vast voor een aantal doelen. Onderdeel van die regeling is in elk geval de vergoeding van de contributie van beroepsverenigingen. Sla jouw arbeidsvoorwaarden erop na om te kijken wat hierover voor jou is geregeld.

Conform artikel 3.2.2 punt 8 kun je jouw werkgever vragen jouw persoonlijk budget aan te wenden voor het betalen van de vakbondscontributie en/of voor de betaling van de contributie van de beroepsvereniging.

Cao Ziekenhuizen 2014-2016
De vergoeding van de contributie van een beroepsvereniging maakt deel uit van het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden. Dit betekent dat je jouw werkgever kunt verzoeken de contributie van de beroepsvereniging te voldoen uit jouw brutoloon. Op grond van ex artikel 3.2.10 kan de werkgever dat niet weigeren.

Cao GGZ 2015-2017
Hoofdstuk 11, artikel H2 en H3 - De contributie voor de beroepsvereniging is verplicht in de vrije ruimte van de werkkostenregeling opgenomen die door de Ondernemingsraad wordt goedgekeurd en kan daarmee dus (onbelast) worden vergoed. Dit levert de werknemer dus netto voordeel op.

Met betrekking tot hoofdstuk 13, het meerkeuzesysteem staat in de hoofdlijnen van het onderhandelingsresultaat Cao GGZ van 22 mei 2015 het volgende: de werkkostenregeling hoofdstuk 13 (meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden (MKSA)) uit de cao vervalt. Daarmee is het op instellingsniveau nog steeds mogelijk en ook van belang om een dergelijk meerkeuzesysteem/cafetariamodel te (blijven) hanteren. Daarnaast is afgesproken dat de contributie voor de beroepsvereniging c.q. de vakbondscontributie een verplicht onderdeel van de vrije ruimte in de Werkkostenregeling gaat vormen. Dit houdt in dat je dit vanuit jouw brutoloon kan laten betalen en daarmee dus een fiscaal voordeel geniet.

​Neem contact met ons op
Mocht j​e nog vragen hebben, neem dan contact met ons op via info@dejongespecialist.nl.