Lidmaatschap | Opzeggen

Het verenigingsjaar van De Jonge Specialist loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan. Opzeggen moet uiterlijk vóór 1 december voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar gebeuren. Opgezegd na 1 december? Dan wordt het lidmaatschap beëindigd aan het einde van het volgende kalenderjaar.

Je kunt je opzegging opsturen naar:
De Jonge Specialist
Postbus 20057
3502 LB Utrecht

Opzeggen kan ook per e-mail via ledenbeheer@dejongespecialist.nl.