Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Actueel
28
05
2018
Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen
Samen met de andere werknemersorganisaties (FNV, CMHF en CNV) heeft de LAD op 28 mei opnieuw met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe Cao UMC. Helaas heeft men moeten constateren dat de NFU weliswaar een aantal verslechteringen heeft ingetrokken, maar nog steeds haar werknemers niet serieus neemt. De onderhandelingen zijn daarom vastgelopen en de partijen gaan zich samen met de achterban beraden over vervolgstappen.

 
De onderhandelingen voor een nieuwe cao verliepen vanaf het begin al moeizaam. Het voorstel van de NFU lag mijlenver af van de werknemersinzet. Toen partijen aangaven dat het voorstel van de NFU van te weinig ambitie getuigde, trok de werkgeversorganisatie haar oorspronkelijke inzet in en kwam met een nieuw voorstel – dat alleen maar verslechteringen bevatte.

 

Vervolgstappen

Het is nu aan de werknemers van de umc’s om een goede cao loonsverhoging af te dwingen nu de onderhandelingen zijn vastgelopen. Binnenkort organisereert de LAD daarom samen met de werknemersorganisaties medewerkersbijeenkomsten in een aantal umc's, waarvoor ook aios meer dan welkom zijn. Zodra de data en locaties voor deze bijeenkomsten bekend zijn, zijn ze te vinden op de website van de LAD​

 
We betreuren het dat eventuele acties nodig zijn, maar zien geen andere mogelijkheid om werkgevers de noodzaak te laten voelen dat ze er alles aan moeten doen om goed voor hun werknemers te zorgen en hen binnenshuis te houden. Dat gebeurt nu te weinig en te laat. Door het enorme personeelstekort in de umc’s lijden werknemers al jaren onder torenhoge werkdruk, waar te weinig (financiële) waardering tegenover staat. 

 
Voor de volledigheid kun je hiernaast ook de brief namens FNV Zorg en Welzijn, AC-FBZ, CMHF en CMV lezen. 


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met De Jonge Specialist via info@dejongespecialist.nl. 

Tonen in

Home

Datum

2018-05-28T22:00:00Z

Titel

Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen

Hoofdtekst

Samen met de andere werknemersorganisaties (FNV, CMHF en CNV) heeft de LAD op 28 mei opnieuw met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe Cao UMC. Helaas heeft men moeten constateren dat de NFU weliswaar een aantal verslechteringen heeft ingetrokken, maar nog steeds haar werknemers niet serieus neemt. De onderhandelingen zijn daarom vastgelopen en de partijen gaan zich samen met de achterban beraden over vervolgstappen.

 
De onderhandelingen voor een nieuwe cao verliepen vanaf het begin al moeizaam. Het voorstel van de NFU lag mijlenver af van de werknemersinzet. Toen partijen aangaven dat het voorstel van de NFU van te weinig ambitie getuigde, trok de werkgeversorganisatie haar oorspronkelijke inzet in en kwam met een nieuw voorstel – dat alleen maar verslechteringen bevatte.

 

Vervolgstappen

Het is nu aan de werknemers van de umc’s om een goede cao loonsverhoging af te dwingen nu de onderhandelingen zijn vastgelopen. Binnenkort organisereert de LAD daarom samen met de werknemersorganisaties medewerkersbijeenkomsten in een aantal umc's, waarvoor ook aios meer dan welkom zijn. Zodra de data en locaties voor deze bijeenkomsten bekend zijn, zijn ze te vinden op de website van de LAD​

 
We betreuren het dat eventuele acties nodig zijn, maar zien geen andere mogelijkheid om werkgevers de noodzaak te laten voelen dat ze er alles aan moeten doen om goed voor hun werknemers te zorgen en hen binnenshuis te houden. Dat gebeurt nu te weinig en te laat. Door het enorme personeelstekort in de umc’s lijden werknemers al jaren onder torenhoge werkdruk, waar te weinig (financiële) waardering tegenover staat. 

 
Voor de volledigheid kun je hiernaast ook de brief namens FNV Zorg en Welzijn, AC-FBZ, CMHF en CMV lezen. 


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met De Jonge Specialist via info@dejongespecialist.nl. 

Inleiding

Samen met de andere werknemersorganisaties (FNV, CMHF en CNV) heeft de LAD op 28 mei opnieuw met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe Cao UMC. Helaas zijn deze onderhandelingen vastgelopen.

URL

Afbeelding

cao umc.jpg

Verloopt

Bestand

4 bondenbrief UMC'S 30 mei 2018.pdf

Actueel

Ja

Tags

Arbeidsomstandigheden; Beroepsbelangen; Cao; Dienstverlening; Gezond en veilig werken
Bijlagen
Gemaakt om 29-5-2018 10:25 door info
Laatst gewijzigd op 5-7-2018 10:58 door info
Lees meer
Steun vanuit European Junior Doctors voor een goede cao » Doe mee voor een goede cao: #ikmaakmezorgen » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Méér werkplezier voor jonge dokters: denk met ons mee op 20 november! » Zondagsdiensten binnenkort van start » Acties CAO Ziekenhuizen » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Kom naar de a(n)ios-dag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd » DJS Congres 27 september 2019: Fit to perform » Brexit: wat zijn mogelijke gevolgen voor a(n)ios?  » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Geef ruimte aan de passie van zorgverleners » 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » #MeToo in de gezondheidszorg » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Oproep: laat dokters dokteren » Arrestaties in Turkije na oproep tot vrede » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Hongerstaking onder Poolse aios » Compensatie ORT over vakantie-uren » Het juni-nummer van DJS magazine is uit! » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Visie DJS op 24-uurs diensten » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » Brexit: wat zijn mogelijke gevolgen voor a(n)ios?  » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Reactie De Jonge Specialist op Miljoenennota 2019 » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Resultaten visitatie enquete » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Tijdelijke contracten nu de norm » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis » Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart » Visie DJS op 24-uurs diensten » Steun vanuit European Junior Doctors voor een goede cao » Doe mee voor een goede cao: #ikmaakmezorgen » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Cao acties ziekenhuizen gaan door! » Zondagsdiensten binnenkort van start » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Contributie 2018: 140 euro per jaar » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » ​Nieuw overzicht teruggave contributie » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » ​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten  » Zijn jouw gegevens up to date? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? » Schrijf je nu in! DJS Congres 27 september 2019 » Merkbaarheidsscan (Ont)regel de zorg: deel jouw mening nu via deze enquête!  » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » Gezamenlijk standpunt aios-verenigingen interprofessioneel opleiden » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » ​​DJS Academie: profilering van aios en anios » Nieuwe editie van het DJS Magazine verschenen » Checklist: wat bespreek je met je opleider? » Meld je nu aan: A(N)IOS Forum ‘Duurzaam dokteren’ 12 november » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Vacture bestuurslid De Jonge Specialist » Live on Instagram: De Jonge Specialist » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Schrijf je nu in voor de AIOS Upgrade 28 september! » Algemeen telefoonnummer De Jonge Specialist gewijzigd » Met korting naar de Rode Hoed » Compensatie ORT over vakantie-uren » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Méér werkplezier voor jonge dokters: denk met ons mee op 20 november! » Denk mee over groene geneeskunde en duurzaamheid! » Christiaan Keijzer benoemd tot ‘Beste Opleider’ tijdens DJS Congres » Schrijf je nu in! DJS Congres 27 september 2019 » Ranking the Topics: denk jij mee over de nieuwe werkagenda van de RVS? » Merkbaarheidsscan (Ont)regel de zorg: deel jouw mening nu via deze enquête!  » Vandaag in Arts & Auto: 'Elke aios zelf aan het stuur"  » Green Deal: verduurzaming van de zorgsector » In gesprek met de raden van bestuur en Inspecties » Kom naar de a(n)ios-dag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » DJS Congres 27 september 2019: Fit to perform » “Het is tijd voor een gezonde werkcultuur” » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Nieuwe editie van het DJS Magazine verschenen » Meld je nu aan: A(N)IOS Forum ‘Duurzaam dokteren’ 12 november » Geef ruimte aan de passie van zorgverleners » 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » #MeToo in de gezondheidszorg » Veilig werken enquete » Oproep: laat dokters dokteren » Is de Nederlandse assistent wel voorbereid op de eerste dienst? » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  »