Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Actueel
18
09
2018
Reactie De Jonge Specialist op Miljoenennota 2019

​Gisteren heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd. Voor De Jonge Specialist stond er weinig verrassends in. De belangrijkste afspraken rondom medisch-specialistische zorg komen voort uit het Hoofdlijnenakkoord MSZ dat eerder dit jaar is gesloten.
De inzet van dit akkoord was om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Ook zijn afspraken gemaakt over de budgettaire groei van de medisch specialistische zorg.

 

De Jonge Specialist zag in de Miljoenennota geen extra geformuleerd beleid. Hier zijn wij blij om, omdat er al genoeg druk ligt op de artsen, en verpleegkundigen van nu. Dat blijkt ook uit de resultaten van onze enquête Gezond en Veilig werken, die wij vorige week gepubliceerd hebben. De komende jaren zullen wij ons hard inzetten voor minder werkdruk onder onze achterban, door betere ICT/EPD systemen, meer taakherschikking en betere informatievoorziening over de cao’s en Arbeidstijdenwet, wat moet leiden tot een betere werk-privé balans voor jonge dokters. Deze zaken zijn des te belangrijker met alle aankomende veranderingen in de zorg en toenemende zorgvraag. “Er komt genoeg op ons af de komende jaren. De Jonge Specialist vindt dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat dokters op een veilige en gezonde manier kunnen werken, en aan alle toekomstverwachtingen kunnen blijven voldoen”, aldus Edin Hajder, voorzitter van De Jonge Specialist.

Tonen in

Home

Datum

2018-09-18T22:00:00Z

Titel

Reactie De Jonge Specialist op Miljoenennota 2019

Hoofdtekst

​Gisteren heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd. Voor De Jonge Specialist stond er weinig verrassends in. De belangrijkste afspraken rondom medisch-specialistische zorg komen voort uit het Hoofdlijnenakkoord MSZ dat eerder dit jaar is gesloten.
De inzet van dit akkoord was om de kwaliteit en doelmatigheid in de medisch-specialistische zorg verder te bevorderen en de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg op lange termijn te borgen. Ook zijn afspraken gemaakt over de budgettaire groei van de medisch specialistische zorg.

 

De Jonge Specialist zag in de Miljoenennota geen extra geformuleerd beleid. Hier zijn wij blij om, omdat er al genoeg druk ligt op de artsen, en verpleegkundigen van nu. Dat blijkt ook uit de resultaten van onze enquête Gezond en Veilig werken, die wij vorige week gepubliceerd hebben. De komende jaren zullen wij ons hard inzetten voor minder werkdruk onder onze achterban, door betere ICT/EPD systemen, meer taakherschikking en betere informatievoorziening over de cao’s en Arbeidstijdenwet, wat moet leiden tot een betere werk-privé balans voor jonge dokters. Deze zaken zijn des te belangrijker met alle aankomende veranderingen in de zorg en toenemende zorgvraag. “Er komt genoeg op ons af de komende jaren. De Jonge Specialist vindt dat werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat dokters op een veilige en gezonde manier kunnen werken, en aan alle toekomstverwachtingen kunnen blijven voldoen”, aldus Edin Hajder, voorzitter van De Jonge Specialist.

Inleiding

​Gisteren heeft het kabinet de Miljoenennota gepresenteerd. De Jonge Specialist zag in de Miljoenennota geen extra geformuleerd beleid. De komende jaren zullen wij ons hard inzetten voor minder werkdruk onder onze achterban, door betere ICT/EPD systemen, meer taakherschikking en betere informatievoorziening over de cao’s en Arbeidstijdenwet, wat moet leiden tot een betere werk-privé balans voor jonge dokters.

URL

Afbeelding

miljoenennota.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Bestuur; Beroepsbelangen
Bijlagen
Gemaakt om 19-9-2018 15:05 door info
Laatst gewijzigd op 19-9-2018 15:05 door info
Lees meer
Vacature bestuurslid De Jonge Specialist » Kèren Zaccai nieuwe voorzitter van DJS » Ranking the Topics: denk jij mee over de nieuwe werkagenda van de RVS? » Vacature: voorzitter bestuur De Jonge Specialist! » Gratis naar het Rode Hoed Symposium? » Vandaag in Arts & Auto: 'Elke aios zelf aan het stuur"  » Green Deal: verduurzaming van de zorgsector » In gesprek met de raden van bestuur en Inspecties » Bestuurslid gezocht! » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » “Het is tijd voor een gezonde werkcultuur” » Gezamenlijk standpunt aios-verenigingen interprofessioneel opleiden » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Save the date: DJS congres 27 september 2019 » Contributie 2019: 144,06 euro per jaar » Handreiking: Technologische innovatie in de vervolgopleiding » DJS feliciteert Suzanne Booij als nieuwe voorzitter LAD » ‘Het nieuwe opleiden mag niet stranden’ » Geef ruimte aan de passie van zorgverleners » Vacture bestuurslid De Jonge Specialist » Live on Instagram: De Jonge Specialist » Gezocht: nieuw bestuurslid! » Privacy verklaring DJS gewijzigd » Meld je aan voor het ​AIOS Forum 3 april » Arts en auto: Opleiding los van productie » MC: Tientallen aios in BIG-register doorgehaald » Bestuurslid gezocht! » Edith van Esch nieuw ledenraadslid LAD » In memoriam: Claire Nolte » Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis » Word jij ons nieuwe bestuurslid? » De Jonge Specialist zoekt een nieuw bestuurslid » Veranderingen in het bestuur » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » Brexit: wat zijn mogelijke gevolgen voor a(n)ios?  » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Resultaten visitatie enquete » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Tijdelijke contracten nu de norm » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis » Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart » Visie DJS op 24-uurs diensten »