Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Actueel
07
07
2019
Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ

​In de nacht van 5 op 6 juli is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd en dat aios de kosten voor inschrijving bij de RGS vergoed krijgen.

 

Omdat de oude cao per 1 juni 2019 afliep, gingen de cao-partijen op 23 mei in onderhandeling over een nieuwe cao. Het werd helaas geen vliegende start, omdat in de inzetbrief van GGZ Nederland een aantal verslechteringen werden voorgesteld die haaks stonden op de ambitie van de werknemersorganisaties. Na vier onderhandelingsrondes lukte het uiteindelijk een akkoord te bereiken, waarbij alle eerder voorgestelde verslechteringen van tafel zijn gegaan. Onderhandelaar José Klerks, die namens de LAD en De Jonge Specialist ook de belangen van a(n)ios vertegenwoordigt: “We zijn blij dat het in een relatief korte, maar intensieve onderhandelingsperiode is gelukt om tot goede afspraken te komen, waar alle werknemers in de ggz iets aan hebben.”

 

In het onderhandelaarsakkoord is (onder andere) het volgende afgesproken:

 

Salarisontwikkeling

Per 1 oktober 2019 krijg je een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%. Verder ontvangen werknemers in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegenover de looptijd betekent dit bij elkaar opgeteld een gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen wordt gedurende de looptijd met 8-10% verhoogd. 

 

Wettelijk verplichte registraties

Aios (incl. aios die de Master in Addiction Medicine volgen) krijgen de kosten voor inschrijving bij de RGS vergoed.
Als je over een registratie beschikt die ook vereist is in de vacaturetekst van de instelling, krijg je de gemaakte registratie door de werkgever vergoed. 

 

E-learning

Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is. 

 

Medische staf

In de cao wordt opgenomen dat elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten (verder te noemen een medische staf) heeft conform de ‘regeling inspraak medisch specialisten’ (zie ook bijlage X in het akkoord). Op die manier is de inspraak van medisch specialisten formeel in de cao verankerd.

 

Meer weten? Bekijk dan het onderhandelaarsakkoord.

 

A(n)ios die lid zijn van De Jonge Specialist, mogen binnenkort hun stem uitbrengen over het akkoord. Je krijgt hiervoor medio juli een mailing toegestuurd met een stemlink.

Tonen in

Home

Datum

2019-07-07T22:00:00Z

Titel

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ

Hoofdtekst

​In de nacht van 5 op 6 juli is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd en dat aios de kosten voor inschrijving bij de RGS vergoed krijgen.

 

Omdat de oude cao per 1 juni 2019 afliep, gingen de cao-partijen op 23 mei in onderhandeling over een nieuwe cao. Het werd helaas geen vliegende start, omdat in de inzetbrief van GGZ Nederland een aantal verslechteringen werden voorgesteld die haaks stonden op de ambitie van de werknemersorganisaties. Na vier onderhandelingsrondes lukte het uiteindelijk een akkoord te bereiken, waarbij alle eerder voorgestelde verslechteringen van tafel zijn gegaan. Onderhandelaar José Klerks, die namens de LAD en De Jonge Specialist ook de belangen van a(n)ios vertegenwoordigt: “We zijn blij dat het in een relatief korte, maar intensieve onderhandelingsperiode is gelukt om tot goede afspraken te komen, waar alle werknemers in de ggz iets aan hebben.”

 

In het onderhandelaarsakkoord is (onder andere) het volgende afgesproken:

 

Salarisontwikkeling

Per 1 oktober 2019 krijg je een salarisverhoging van 3%; daarna wordt het salaris per 1 augustus 2020 nog eens met 3% verhoogd en per 1 juni 2021 met 2,1%. Verder ontvangen werknemers in november 2021 een eenmalige uitkering van maximaal 500 euro bruto (voor parttimers naar rato van het dienstverband). Afgezet tegenover de looptijd betekent dit bij elkaar opgeteld een gemiddelde salarisverhoging van 3,3% per jaar. Het salaris van leerlingen wordt gedurende de looptijd met 8-10% verhoogd. 

 

Wettelijk verplichte registraties

Aios (incl. aios die de Master in Addiction Medicine volgen) krijgen de kosten voor inschrijving bij de RGS vergoed.
Als je over een registratie beschikt die ook vereist is in de vacaturetekst van de instelling, krijg je de gemaakte registratie door de werkgever vergoed. 

 

E-learning

Voor alle werknemers die geen doorbetaalde lestijd hebben en een verplichte opleiding via e-learning volgen, is afgesproken om lestijd als werktijd te beschouwen. Daarbij wordt per e-learning-module bepaald wat de benodigde en te compenseren lestijd is. 

 

Medische staf

In de cao wordt opgenomen dat elke ggz-instelling die gespecialiseerde ggz levert, een georganiseerde vorm van inspraak van medisch specialisten (verder te noemen een medische staf) heeft conform de ‘regeling inspraak medisch specialisten’ (zie ook bijlage X in het akkoord). Op die manier is de inspraak van medisch specialisten formeel in de cao verankerd.

 

Meer weten? Bekijk dan het onderhandelaarsakkoord.

 

A(n)ios die lid zijn van De Jonge Specialist, mogen binnenkort hun stem uitbrengen over het akkoord. Je krijgt hiervoor medio juli een mailing toegestuurd met een stemlink.

Inleiding

​In de nacht van 5 op 6 juli is een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe Cao GGZ, die loopt van 1 juni 2019 tot 1 december 2021. Afgesproken is onder meer dat het salaris van de werknemers gemiddeld met 3,3% per jaar wordt verhoogd en dat aios de kosten voor inschrijving bij de RGS vergoed krijgen.

URL

Afbeelding

horde nemen.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Arbeidsmarkt; Beroepsbelangen; Cao; Dienstverband
Bijlagen
Gemaakt om 9-7-2019 10:28 door info
Laatst gewijzigd op 9-7-2019 10:28 door info
Lees meer
Doe mee voor een goede cao: #ikmaakmezorgen » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Zondagsdiensten binnenkort van start » Acties CAO Ziekenhuizen » Wil jij meedoen met het PensioenLab? » Minister bevestigt balans vraag en aanbod medisch specialisten » European Junior Doctors: DJS in Europa » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Vandaag in MC: Verdeling opleidingsplaatsen aiossen baart De Jonge Specialist zorgen » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Arts en auto: Opleiding los van productie » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » 'Jong en klaar zonder vaste plek' » Tijdelijke contracten nu de norm » Solliciteren: hoe doe je dat? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Resultaten jonge klaren enquête: toename tijdelijke contracten » Update enquete Jonge Klaren » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » Brexit: wat zijn mogelijke gevolgen voor a(n)ios?  » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Reactie De Jonge Specialist op Miljoenennota 2019 » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Resultaten visitatie enquete » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Tijdelijke contracten nu de norm » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis » Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart » Visie DJS op 24-uurs diensten » Steun vanuit European Junior Doctors voor een goede cao » Doe mee voor een goede cao: #ikmaakmezorgen » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Cao acties ziekenhuizen gaan door! » Zondagsdiensten binnenkort van start » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Contributie 2018: 140 euro per jaar » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » ​Nieuw overzicht teruggave contributie » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » ​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten  » Zijn jouw gegevens up to date? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? » Acties CAO Ziekenhuizen » Wil jij meedoen met het PensioenLab? » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Minister bevestigt balans vraag en aanbod medisch specialisten » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Compensatie ORT over vakantie-uren » Nieuwe Modelinstructie a(n)ios »