Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Actueel
21
07
2019
Acties CAO Ziekenhuizen

Na zomervakantie zondagsdiensten in ziekenhuizen in heel Nederland......

Nu op steeds meer plekken in het land actiecomités gevormd worden om de druk op te voeren voor een goede Cao Ziekenhuizen, krijgen ook steeds meer aios en anios in de wandelgangen te maken met de actiebereidheid in de ziekenhuizen. Wat is jouw belang dat er een goede cao komt? En waarom is het belangrijk dat je je achter de acties schaart? 


 

Eerst even bijpraten.

Begin juni liepen de onderhandelingen over een goede Cao Ziekenhuizen met werkgeversorganisatie NVZ vast, omdat het eindbod zowel financieel als materieel ver onder de maat was. De Jonge Specialist wordt vertegenwoordigd aan de cao-tafel door LAD/FBZ. Een ultimatum van de bonden LAD/FBZ, FNV, CNV en NU'91 als uiterste middel om alsnog tot een cao te komen mocht niet baten. Daarmee zijn acties onvermijdelijk geworden. Uit de grote actiebereidheid onder de werknemers in de ziekenhuizen blijkt dat een goede cao voor hen echt belangrijk is. Begin juli zijn al eerste zondagsdiensten bij de ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven gehouden. Vanaf half september volgen er meer door heel het land. Dit moet de druk op de werkgevers verhogen, zodat de bonden weer in gesprek komen met de NVZ.


 

Over a(n)ios en de cao
Als a(n)ios val je onder de Cao Ziekenhuizen en komt DJS op voor jouw werknemersbelangen. Ook is het voor de toekomst goed te realiseren dat de cao van invloed is op afspraken in de AMS voor medisch specialisten, omdat de cao-afspraken daarin een doorvertaling krijgen. Hoe dan ook, net als alle andere beroepsgroepen hebben a(n)ios er alle belang bij dat een goede Cao Ziekenhuizen er ook echt komt. Behalve loonontwikkeling is het van belang dat iedereen gezond en veilig kan werken in het ziekenhuis. DJS bracht de volgende punten in voor de onderhandelingen:

  • Vergoeding coach ter begeleiding van aios ter voorkoming burn-out (zie zorgwekkende resultaten uit de enquête Veilig Werken van DJS).
  • Verruiming van salarisschalen, gezien de meerdere ervaringsjaren die aios voorafgaand aan de start van hun opleiding al hebben opgedaan.
  • Vergoeding van de contributie voor beroepsverenigingen en vakbonden.
  • Expliciete omschrijving van 10 uur dat besteed moet worden aan opleidingsactiviteiten binnen het 48-urige contract van de aios, waaronder onderwijsmomenten.
  • Meetellen van relevante ervaringsjaren bij de inschaling voor de aios in opleiding tot ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus of fysicus.

 

Sluit je aan bij het lokale actiecomité
Het actiecomité in jouw ziekenhuis bereidt de acties voor en organiseert werknemersbijeenkomsten in het ziekenhuis. Alle werknemers staan sterker als zij samen actievoeren. Heb je misschien ideeën voor een ludiek aandachtsmoment tijdens de actiedag, bespreek dit dan met het actiecomité. Dit is cruciaal om zo juridische bescherming voor de werknemers te garanderen. Het actiecomité wordt ondersteund door de actiejuristen van de vakbonden.


 

Meer weten over welke ziekenhuizen al acties voorbereiden, wat acties precies inhouden of heb je vragen over de juridische kant van actievoeren? Bekijk de website van de LAD of neem contact met ons op via h.verheijde@dejongespecialist.nl (in verband met de vakantieperiode ontvangen jullie een reactie in de week van 12 augustus.

Tonen in

Home

Datum

2019-07-21T22:00:00Z

Titel

Acties CAO Ziekenhuizen

Hoofdtekst

Na zomervakantie zondagsdiensten in ziekenhuizen in heel Nederland......

Nu op steeds meer plekken in het land actiecomités gevormd worden om de druk op te voeren voor een goede Cao Ziekenhuizen, krijgen ook steeds meer aios en anios in de wandelgangen te maken met de actiebereidheid in de ziekenhuizen. Wat is jouw belang dat er een goede cao komt? En waarom is het belangrijk dat je je achter de acties schaart? 


 

Eerst even bijpraten.

Begin juni liepen de onderhandelingen over een goede Cao Ziekenhuizen met werkgeversorganisatie NVZ vast, omdat het eindbod zowel financieel als materieel ver onder de maat was. De Jonge Specialist wordt vertegenwoordigd aan de cao-tafel door LAD/FBZ. Een ultimatum van de bonden LAD/FBZ, FNV, CNV en NU'91 als uiterste middel om alsnog tot een cao te komen mocht niet baten. Daarmee zijn acties onvermijdelijk geworden. Uit de grote actiebereidheid onder de werknemers in de ziekenhuizen blijkt dat een goede cao voor hen echt belangrijk is. Begin juli zijn al eerste zondagsdiensten bij de ziekenhuizen in Alkmaar, Assen en Eindhoven gehouden. Vanaf half september volgen er meer door heel het land. Dit moet de druk op de werkgevers verhogen, zodat de bonden weer in gesprek komen met de NVZ.


 

Over a(n)ios en de cao
Als a(n)ios val je onder de Cao Ziekenhuizen en komt DJS op voor jouw werknemersbelangen. Ook is het voor de toekomst goed te realiseren dat de cao van invloed is op afspraken in de AMS voor medisch specialisten, omdat de cao-afspraken daarin een doorvertaling krijgen. Hoe dan ook, net als alle andere beroepsgroepen hebben a(n)ios er alle belang bij dat een goede Cao Ziekenhuizen er ook echt komt. Behalve loonontwikkeling is het van belang dat iedereen gezond en veilig kan werken in het ziekenhuis. DJS bracht de volgende punten in voor de onderhandelingen:

  • Vergoeding coach ter begeleiding van aios ter voorkoming burn-out (zie zorgwekkende resultaten uit de enquête Veilig Werken van DJS).
  • Verruiming van salarisschalen, gezien de meerdere ervaringsjaren die aios voorafgaand aan de start van hun opleiding al hebben opgedaan.
  • Vergoeding van de contributie voor beroepsverenigingen en vakbonden.
  • Expliciete omschrijving van 10 uur dat besteed moet worden aan opleidingsactiviteiten binnen het 48-urige contract van de aios, waaronder onderwijsmomenten.
  • Meetellen van relevante ervaringsjaren bij de inschaling voor de aios in opleiding tot ziekenhuisapotheker, klinisch chemicus of fysicus.

 

Sluit je aan bij het lokale actiecomité
Het actiecomité in jouw ziekenhuis bereidt de acties voor en organiseert werknemersbijeenkomsten in het ziekenhuis. Alle werknemers staan sterker als zij samen actievoeren. Heb je misschien ideeën voor een ludiek aandachtsmoment tijdens de actiedag, bespreek dit dan met het actiecomité. Dit is cruciaal om zo juridische bescherming voor de werknemers te garanderen. Het actiecomité wordt ondersteund door de actiejuristen van de vakbonden.


 

Meer weten over welke ziekenhuizen al acties voorbereiden, wat acties precies inhouden of heb je vragen over de juridische kant van actievoeren? Bekijk de website van de LAD of neem contact met ons op via h.verheijde@dejongespecialist.nl (in verband met de vakantieperiode ontvangen jullie een reactie in de week van 12 augustus.

Inleiding

Na zomervakantie zondagsdiensten in ziekenhuizen in heel Nederland Nu op steeds meer plekken in het land actiecomités gevormd worden om de druk op te voeren voor een goede Cao Ziekenhuizen, krijgen ook steeds meer aios en anios in de wandelgangen te maken met de actiebereidheid in de ziekenhuizen. Wat is jouw belang dat er een goede cao komt? En waarom is het belangrijk dat je je achter de acties schaart? Eerst even bijpraten.

URL

Afbeelding

fbz2019.jpg

Verloopt

2019-08-30T22:00:00Z

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Arbeidsmarkt; Arbeidsomstandigheden; Beroepsbelangen; Cao; Dienstverband; Regelgeving
Bijlagen
Gemaakt om 22-7-2019 21:34 door info
Laatst gewijzigd op 5-9-2019 14:00 door info
Lees meer
Doe mee voor een goede cao: #ikmaakmezorgen » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Zondagsdiensten binnenkort van start » Wil jij meedoen met het PensioenLab? » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Minister bevestigt balans vraag en aanbod medisch specialisten » European Junior Doctors: DJS in Europa » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Vandaag in MC: Verdeling opleidingsplaatsen aiossen baart De Jonge Specialist zorgen » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Arts en auto: Opleiding los van productie » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » 'Jong en klaar zonder vaste plek' » Tijdelijke contracten nu de norm » Solliciteren: hoe doe je dat? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Resultaten jonge klaren enquête: toename tijdelijke contracten » Update enquete Jonge Klaren » Steun vanuit European Junior Doctors voor een goede cao » Doe mee voor een goede cao: #ikmaakmezorgen » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Méér werkplezier voor jonge dokters: denk met ons mee op 20 november! » Zondagsdiensten binnenkort van start » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Kom naar de a(n)ios-dag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd » DJS Congres 27 september 2019: Fit to perform » Brexit: wat zijn mogelijke gevolgen voor a(n)ios?  » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Geef ruimte aan de passie van zorgverleners » 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » #MeToo in de gezondheidszorg » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Oproep: laat dokters dokteren » Arrestaties in Turkije na oproep tot vrede » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Hongerstaking onder Poolse aios » Compensatie ORT over vakantie-uren » Het juni-nummer van DJS magazine is uit! » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Visie DJS op 24-uurs diensten » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » Brexit: wat zijn mogelijke gevolgen voor a(n)ios?  » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Reactie De Jonge Specialist op Miljoenennota 2019 » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Resultaten visitatie enquete » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Tijdelijke contracten nu de norm » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis » Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart » Visie DJS op 24-uurs diensten » Steun vanuit European Junior Doctors voor een goede cao » Doe mee voor een goede cao: #ikmaakmezorgen » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Cao acties ziekenhuizen gaan door! » Zondagsdiensten binnenkort van start » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Contributie 2018: 140 euro per jaar » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » ​Nieuw overzicht teruggave contributie » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » ​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten  » Zijn jouw gegevens up to date? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? » Wil jij meedoen met het PensioenLab? » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Minister bevestigt balans vraag en aanbod medisch specialisten » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Compensatie ORT over vakantie-uren » Nieuwe Modelinstructie a(n)ios » Beschikbaarheidbijdrage opleidingen in de ggz stijgt » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Vacature aioslid College Geneeskundig Specialismen » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast » Privacy verklaring DJS gewijzigd » ​Kijken met andere ogen: Inspectie nodigt je uit 28 augustus » Oproep: laat dokters dokteren » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? »