Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Actueel
30
05
2017
​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ

De LAD/FBZ heeft op 24 mei samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ. Met het akkoord is onder meer de pensioenaftoppingskwestie beslecht. Ben je DJS-lid en werk je in een ggz-instelling? Dan krijg je op vrijdag 2 juni een uitgebreide ledenraadplegingsmailing.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao leken aanvankelijk stroef te beginnen, omdat LAD/FBZ en GGZ Nederland een verschillende visie op het pensioenaftoppingsvraagstuk hadden. Voor de LAD was dit een essentieel punt. “We vonden het niet meer dan vanzelfsprekendheid dat werkgevers daar hun verantwoordelijkheid in zouden nemen”, aldus LAD/FBZ-onderhandelaar José Klerks. Nadat psychiaters met acties duidelijk maakten dat ze serieus genomen wilden worden, kwam het onderwerp toch op de cao-tafel te liggen en wisten partijen elkaar te vinden. Sindsdien vonden constructieve onderhandelingen plaats; niet alleen over de pensioenaftopping, maar óók over andere belangrijke onderwerpen.

 

Hoofdlijnen

In het onderhandelaarsakkoord zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:
· De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot en met 1 juni 2019.
· Per 1 juli 2017 worden de salarisschaalbedragen verhoogd met 1,35%; per 1 juli 2018 nog eens met 1,60%.
· De eindejaarsuitkering wordt per 1 december 2017 met 0,30% verhoogd naar 8,05% en per 1 december 2018 naar 8,33%. Daarmee wordt de eindejaarsuitkering een volledige 13e maand.
· Op 1 oktober 2017 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,25% van het jaarsalaris; op 1 oktober 2018 een eenmalige uitkering van 0,25% van twaalf maal het maandsalaris op 1 oktober 2018.
· Het ‘deelakkoord’ pensioenaftopping dat in maart werd bereikt, is integraal in het onderhandelaarsakkoord opgenomen. Dit betekent dat alle werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie ontvangen in de vorm van een bruto toelage. Dat betekent dat ook jouw pensioen in de toekomst is veiliggesteld als je als psychiater in de ggz aan de slag gaat.
· Werknemers krijgen de mogelijkheid om een zelfstandig scholingsverzoek te kunnen indienen waartegen ze ook bezwaar kunnen maken bij afwijzing.
· De cao-partijen hebben afgesproken dat ze tijdens de looptijd van deze cao stimuleren dat zowel werkgevers als ondernemingsraden zich actief inspannen voor een eigen aanpak om de regel- en/of werkdruk te verlagen. Omdat de invulling en aanpak per instelling zullen verschillen, moet elke ggz-instelling uiterlijk 1 juli 2018 met de OR een plan hebben opgesteld.
· Het O&O Fonds GGZ, waarbinnen sociale partners werken aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt voor de ggz, gaat onderzoek doen naar gezonde roosters en hoe om te gaan met belastende diensten. Daarnaast wordt een checklist ontwikkeld, zodat roosteraars en werknemers hun rooster kunnen toetsen op gezondheid en duurzaamheid.

Meer weten? Lees dan het onderhandelaarsakkoord.

Tonen in

Home

Datum

2017-05-30T22:00:00Z

Titel

​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ

Hoofdtekst

De LAD/FBZ heeft op 24 mei samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ. Met het akkoord is onder meer de pensioenaftoppingskwestie beslecht. Ben je DJS-lid en werk je in een ggz-instelling? Dan krijg je op vrijdag 2 juni een uitgebreide ledenraadplegingsmailing.

De onderhandelingen voor een nieuwe cao leken aanvankelijk stroef te beginnen, omdat LAD/FBZ en GGZ Nederland een verschillende visie op het pensioenaftoppingsvraagstuk hadden. Voor de LAD was dit een essentieel punt. “We vonden het niet meer dan vanzelfsprekendheid dat werkgevers daar hun verantwoordelijkheid in zouden nemen”, aldus LAD/FBZ-onderhandelaar José Klerks. Nadat psychiaters met acties duidelijk maakten dat ze serieus genomen wilden worden, kwam het onderwerp toch op de cao-tafel te liggen en wisten partijen elkaar te vinden. Sindsdien vonden constructieve onderhandelingen plaats; niet alleen over de pensioenaftopping, maar óók over andere belangrijke onderwerpen.

 

Hoofdlijnen

In het onderhandelaarsakkoord zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:
· De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 maart 2017 tot en met 1 juni 2019.
· Per 1 juli 2017 worden de salarisschaalbedragen verhoogd met 1,35%; per 1 juli 2018 nog eens met 1,60%.
· De eindejaarsuitkering wordt per 1 december 2017 met 0,30% verhoogd naar 8,05% en per 1 december 2018 naar 8,33%. Daarmee wordt de eindejaarsuitkering een volledige 13e maand.
· Op 1 oktober 2017 wordt een eenmalige uitkering toegekend van 0,25% van het jaarsalaris; op 1 oktober 2018 een eenmalige uitkering van 0,25% van twaalf maal het maandsalaris op 1 oktober 2018.
· Het ‘deelakkoord’ pensioenaftopping dat in maart werd bereikt, is integraal in het onderhandelaarsakkoord opgenomen. Dit betekent dat alle werknemers die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie ontvangen in de vorm van een bruto toelage. Dat betekent dat ook jouw pensioen in de toekomst is veiliggesteld als je als psychiater in de ggz aan de slag gaat.
· Werknemers krijgen de mogelijkheid om een zelfstandig scholingsverzoek te kunnen indienen waartegen ze ook bezwaar kunnen maken bij afwijzing.
· De cao-partijen hebben afgesproken dat ze tijdens de looptijd van deze cao stimuleren dat zowel werkgevers als ondernemingsraden zich actief inspannen voor een eigen aanpak om de regel- en/of werkdruk te verlagen. Omdat de invulling en aanpak per instelling zullen verschillen, moet elke ggz-instelling uiterlijk 1 juli 2018 met de OR een plan hebben opgesteld.
· Het O&O Fonds GGZ, waarbinnen sociale partners werken aan een sterke en evenwichtige arbeidsmarkt voor de ggz, gaat onderzoek doen naar gezonde roosters en hoe om te gaan met belastende diensten. Daarnaast wordt een checklist ontwikkeld, zodat roosteraars en werknemers hun rooster kunnen toetsen op gezondheid en duurzaamheid.

Meer weten? Lees dan het onderhandelaarsakkoord.

Inleiding

De LAD/FBZ heeft op 24 mei samen met FNV, CNV en NU’91 een onderhandelaarsakkoord bereikt met GGZ Nederland over een nieuwe Cao GGZ. Met het akkoord is onder meer de pensioenaftoppingskwestie beslecht. Ben je DJS-lid en werk je in een ggz-instelling? Dan krijg je op vrijdag 2 juni een uitgebreide ledenraadplegingsmailing.

URL

Afbeelding

Artsen in overleg2.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Cao
Bijlagen
Gemaakt om 31-5-2017 14:02 door info
Laatst gewijzigd op 6-6-2017 11:27 door info
Lees meer
Steun vanuit European Junior Doctors voor een goede cao » Doe mee voor een goede cao: #ikmaakmezorgen » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Cao acties ziekenhuizen gaan door! » Zondagsdiensten binnenkort van start » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Contributie 2018: 140 euro per jaar » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » ​Nieuw overzicht teruggave contributie » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten  » Zijn jouw gegevens up to date? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? »