Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Actueel
11
12
2017
Resultaten visitatie enquete

​Afgelopen zomer hebben we jullie gevraagd opnieuw een enquête in te vullen over de opleidingsvisitaties. Daar hebben 235 van jullie gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank! In het decembernummer van het magazine ‘De Jonge Specialist’ staat het uitgebreide verslag over de resultaten.


Samenvattend geeft het merendeel van de respondenten aan, dat ze de visitatie als veilig en objectief ervaren. Daarnaast vinden de meeste respondenten dat de visitatie positief bijdraagt aan de kwaliteit van de opleiding. We vinden het echter alarmerend dat een deel van de aios voorafgaand aan (20%) of tijdens (34%) de visitatie zaken verzwijgt die invloed kunnen hebben op de uitkomst van de visitatie. Daarbij lijkt het vooral te gaan over de subjectievere onderwerpen als veiligheid van het opleidingsklimaat, de sfeer, werkdruk en het functioneren van stafleden. Hieruit blijkt dat aios toch nog niet altijd de verantwoordelijkheid durven te nemen voor het verbeteren van de kwaliteit van hun opleiding, uit angst voor represailles.


De resultaten van de visitatie-enquête zijn ook verstuurd naar het CGS, de RGS en de Federatie Medisch Specialisten. Door al deze gremia zijn wij uitgenodigd om de enquête te komen presenteren. Dit bewijst hoe waardevol jullie reacties op deze enquête zijn geweest, waarvoor nogmaals onze dank.


In 2018 zullen wij, mede naar aanleiding van deze resultaten, een enquête uitzetten over ‘veilig werken’.

Tonen in

Home

Datum

2017-12-11T23:00:00Z

Titel

Resultaten visitatie enquete

Hoofdtekst

​Afgelopen zomer hebben we jullie gevraagd opnieuw een enquête in te vullen over de opleidingsvisitaties. Daar hebben 235 van jullie gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank! In het decembernummer van het magazine ‘De Jonge Specialist’ staat het uitgebreide verslag over de resultaten.


Samenvattend geeft het merendeel van de respondenten aan, dat ze de visitatie als veilig en objectief ervaren. Daarnaast vinden de meeste respondenten dat de visitatie positief bijdraagt aan de kwaliteit van de opleiding. We vinden het echter alarmerend dat een deel van de aios voorafgaand aan (20%) of tijdens (34%) de visitatie zaken verzwijgt die invloed kunnen hebben op de uitkomst van de visitatie. Daarbij lijkt het vooral te gaan over de subjectievere onderwerpen als veiligheid van het opleidingsklimaat, de sfeer, werkdruk en het functioneren van stafleden. Hieruit blijkt dat aios toch nog niet altijd de verantwoordelijkheid durven te nemen voor het verbeteren van de kwaliteit van hun opleiding, uit angst voor represailles.


De resultaten van de visitatie-enquête zijn ook verstuurd naar het CGS, de RGS en de Federatie Medisch Specialisten. Door al deze gremia zijn wij uitgenodigd om de enquête te komen presenteren. Dit bewijst hoe waardevol jullie reacties op deze enquête zijn geweest, waarvoor nogmaals onze dank.


In 2018 zullen wij, mede naar aanleiding van deze resultaten, een enquête uitzetten over ‘veilig werken’.

Inleiding

Afgelopen zomer hebben we jullie gevraagd opnieuw een enquête in te vullen over de opleidingsvisitaties. Daar hebben 235 van jullie gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank! In het decembernummer van het magazine ‘De Jonge Specialist’ staat het uitgebreide verslag over de resultaten.

URL

Afbeelding

Artsen in overleg3.jpg

Verloopt

Bestand

visitatie enquete verslag 2017.pdf | open vragen visitatie enquete 2017.pdf

Actueel

Ja

Tags

Beroepsbelangen; Visitatie
Bijlagen
Gemaakt om 14-12-2017 11:17 door info
Laatst gewijzigd op 16-3-2018 07:38 door info