Machtigingen beherenMachtigingen beheren
Actueel
11
12
2017
Resultaten visitatie enquete

​Afgelopen zomer hebben we jullie gevraagd opnieuw een enquête in te vullen over de opleidingsvisitaties. Daar hebben 235 van jullie gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank! In het decembernummer van het magazine ‘De Jonge Specialist’ staat het uitgebreide verslag over de resultaten.


Samenvattend geeft het merendeel van de respondenten aan, dat ze de visitatie als veilig en objectief ervaren. Daarnaast vinden de meeste respondenten dat de visitatie positief bijdraagt aan de kwaliteit van de opleiding. We vinden het echter alarmerend dat een deel van de aios voorafgaand aan (20%) of tijdens (34%) de visitatie zaken verzwijgt die invloed kunnen hebben op de uitkomst van de visitatie. Daarbij lijkt het vooral te gaan over de subjectievere onderwerpen als veiligheid van het opleidingsklimaat, de sfeer, werkdruk en het functioneren van stafleden. Hieruit blijkt dat aios toch nog niet altijd de verantwoordelijkheid durven te nemen voor het verbeteren van de kwaliteit van hun opleiding, uit angst voor represailles.


De resultaten van de visitatie-enquête zijn ook verstuurd naar het CGS, de RGS en de Federatie Medisch Specialisten. Door al deze gremia zijn wij uitgenodigd om de enquête te komen presenteren. Dit bewijst hoe waardevol jullie reacties op deze enquête zijn geweest, waarvoor nogmaals onze dank.


In 2018 zullen wij, mede naar aanleiding van deze resultaten, een enquête uitzetten over ‘veilig werken’.

Tonen in

Home

Datum

2017-12-11T23:00:00Z

Titel

Resultaten visitatie enquete

Hoofdtekst

​Afgelopen zomer hebben we jullie gevraagd opnieuw een enquête in te vullen over de opleidingsvisitaties. Daar hebben 235 van jullie gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank! In het decembernummer van het magazine ‘De Jonge Specialist’ staat het uitgebreide verslag over de resultaten.


Samenvattend geeft het merendeel van de respondenten aan, dat ze de visitatie als veilig en objectief ervaren. Daarnaast vinden de meeste respondenten dat de visitatie positief bijdraagt aan de kwaliteit van de opleiding. We vinden het echter alarmerend dat een deel van de aios voorafgaand aan (20%) of tijdens (34%) de visitatie zaken verzwijgt die invloed kunnen hebben op de uitkomst van de visitatie. Daarbij lijkt het vooral te gaan over de subjectievere onderwerpen als veiligheid van het opleidingsklimaat, de sfeer, werkdruk en het functioneren van stafleden. Hieruit blijkt dat aios toch nog niet altijd de verantwoordelijkheid durven te nemen voor het verbeteren van de kwaliteit van hun opleiding, uit angst voor represailles.


De resultaten van de visitatie-enquête zijn ook verstuurd naar het CGS, de RGS en de Federatie Medisch Specialisten. Door al deze gremia zijn wij uitgenodigd om de enquête te komen presenteren. Dit bewijst hoe waardevol jullie reacties op deze enquête zijn geweest, waarvoor nogmaals onze dank.


In 2018 zullen wij, mede naar aanleiding van deze resultaten, een enquête uitzetten over ‘veilig werken’.

Inleiding

Afgelopen zomer hebben we jullie gevraagd opnieuw een enquête in te vullen over de opleidingsvisitaties. Daar hebben 235 van jullie gehoor aan gegeven, waarvoor onze dank! In het decembernummer van het magazine ‘De Jonge Specialist’ staat het uitgebreide verslag over de resultaten.

URL

Afbeelding

Artsen in overleg3.jpg

Verloopt

Bestand

visitatie enquete verslag 2017.pdf | open vragen visitatie enquete 2017.pdf

Actueel

Ja

Tags

Beroepsbelangen; Visitatie
Bijlagen
Gemaakt om 14-12-2017 11:17 door info
Laatst gewijzigd op 16-3-2018 07:38 door info
Lees meer
Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » Brexit: wat zijn mogelijke gevolgen voor a(n)ios?  » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Reactie De Jonge Specialist op Miljoenennota 2019 » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Tijdelijke contracten nu de norm » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis » Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart » Visie DJS op 24-uurs diensten » ​​Vul nu de enquête opleidingsvisitatie in! » Resultaten enquête visitatie » Enquete: wat zijn jouw ervaringen met opleidingsvisitaties? »