Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 08 november 2016
Update enquete Jonge Klaren

De Jonge Specialist vindt het belangrijk om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor aios te monitoren. Net als in 2014 hebben we daarom de Jonge Klaren Enquête verstuurd aan aios die het komend half jaar hun opleiding afronden en aan alle medisch specialisten die in de afgelopen 3 jaar hun opleiding hebben afgerond (jonge klaren).

In deze enquête staan vragen over onder andere de werkgelegenheid en de duur van eventuele werkloosheid. Ook werd gevraagd of jonge klaren betaald worden conform de huidige cao’s. De enquête is ingevuld door ruim 1300 aios en jonge klaren. Op dit moment zijn wij bezig met de analyse van de resultaten. Binnenkort kunnen jullie per vakgebied de resultaten verwachten. 

Tonen in

Home

Datum

2016-11-07T23:00:00Z

Titel

Update enquete Jonge Klaren

Hoofdtekst

De Jonge Specialist vindt het belangrijk om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor aios te monitoren. Net als in 2014 hebben we daarom de Jonge Klaren Enquête verstuurd aan aios die het komend half jaar hun opleiding afronden en aan alle medisch specialisten die in de afgelopen 3 jaar hun opleiding hebben afgerond (jonge klaren).

In deze enquête staan vragen over onder andere de werkgelegenheid en de duur van eventuele werkloosheid. Ook werd gevraagd of jonge klaren betaald worden conform de huidige cao’s. De enquête is ingevuld door ruim 1300 aios en jonge klaren. Op dit moment zijn wij bezig met de analyse van de resultaten. Binnenkort kunnen jullie per vakgebied de resultaten verwachten. 

Inleiding

​De Jonge Specialist vindt het belangrijk om de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor aios te monitoren. Net als in 2014 hebben we daarom de Jonge Klaren Enquête verstuurd aan aios die het komend half jaar hun opleiding afronden en aan alle medisch specialisten die in de afgelopen 3 jaar hun opleiding hebben afgerond (jonge klaren).

URL

Afbeelding

jonge-klaren.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Jonge klaren; Arbeidsmarkt
Bijlagen
Gemaakt om 10-11-2016 14:35 door Windex2
Laatst gewijzigd op 2-2-2017 09:48 door info