Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 08 december 2017
Nieuwe AMS per 1 januari 2018

​Een ruime meerderheid van de achterban van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten heeft ingestemd met de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Hierin is onder meer de pensioenaftoppingsteruggave veiliggesteld, en dat heeft ook voordelen voor jou als je later in een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling gaat werken.

In de nieuwe AMS, die op 1 januari 2018 ingaat, zijn afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Op 7 november bereikten de Federatie, LAD en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een akkoord over een vernieuwde AMS. Hierin is het pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de afschaffing van de Variflex (55 plus-regeling) en de doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen.

 

Via een digitale ledenraadpleging liet een ruime meerderheid van de medisch specialisten weten zich te kunnen vinden in de gewijzigde AMS. De meeste medisch specialisten zijn vooral blij dat de 70% teruggave voor de pensioenaftopping via het salaris plaatsvindt in plaats van via het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Deze teruggave is in de salarisschalen verwerkt, en dat betekent dat jij er in de toekomst ook baat bij hebt.


Een aantal medisch specialisten maakt zich wel zorgen over de vraag hoe de afspraken over gezond en veilig werken vorm gaan krijgen. De LAD en Federatie nemen dat mee in het reguliere overleg dat ze met de NVZ hebben.

Meer weten? Bekijk dan de integrale tekst van de nieuwe AMS.

Tonen in

Home

Datum

2017-12-07T23:00:00Z

Titel

Nieuwe AMS per 1 januari 2018

Hoofdtekst

​Een ruime meerderheid van de achterban van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten heeft ingestemd met de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Hierin is onder meer de pensioenaftoppingsteruggave veiliggesteld, en dat heeft ook voordelen voor jou als je later in een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling gaat werken.

In de nieuwe AMS, die op 1 januari 2018 ingaat, zijn afspraken vastgelegd over de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden voor medisch specialisten in dienstverband in algemene ziekenhuizen en revalidatie-instellingen. Op 7 november bereikten de Federatie, LAD en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) een akkoord over een vernieuwde AMS. Hierin is het pensioenaftoppingsakkoord uitgewerkt en zijn afspraken gemaakt over de afschaffing van de Variflex (55 plus-regeling) en de doorvertaling van de Cao Ziekenhuizen.

 

Via een digitale ledenraadpleging liet een ruime meerderheid van de medisch specialisten weten zich te kunnen vinden in de gewijzigde AMS. De meeste medisch specialisten zijn vooral blij dat de 70% teruggave voor de pensioenaftopping via het salaris plaatsvindt in plaats van via het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Deze teruggave is in de salarisschalen verwerkt, en dat betekent dat jij er in de toekomst ook baat bij hebt.


Een aantal medisch specialisten maakt zich wel zorgen over de vraag hoe de afspraken over gezond en veilig werken vorm gaan krijgen. De LAD en Federatie nemen dat mee in het reguliere overleg dat ze met de NVZ hebben.

Meer weten? Bekijk dan de integrale tekst van de nieuwe AMS.

Inleiding

​Een ruime meerderheid van de achterban van de LAD en de Federatie Medisch Specialisten heeft ingestemd met de nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Hierin is onder meer de pensioenaftoppingsteruggave veiliggesteld, en dat heeft ook voordelen voor jou als je later in een algemeen ziekenhuis of revalidatie-instelling gaat werken.

URL

Afbeelding

handshake.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Arbeidsomstandigheden; Beroepsbelangen; Cao; Dienstverband
Bijlagen
Gemaakt om 14-12-2017 13:54 door info
Laatst gewijzigd op 14-12-2017 13:55 door info
Lees meer
Zondagsdiensten binnenkort van start » Acties CAO Ziekenhuizen » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Kom naar de a(n)ios-dag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd » DJS Congres 27 september 2019: Fit to perform » Brexit: wat zijn mogelijke gevolgen voor a(n)ios?  » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Geef ruimte aan de passie van zorgverleners » 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » #MeToo in de gezondheidszorg » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Oproep: laat dokters dokteren » Arrestaties in Turkije na oproep tot vrede » Hongerstaking onder Poolse aios » Compensatie ORT over vakantie-uren » Het juni-nummer van DJS magazine is uit! » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Visie DJS op 24-uurs diensten » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » Brexit: wat zijn mogelijke gevolgen voor a(n)ios?  » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Reactie De Jonge Specialist op Miljoenennota 2019 » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Resultaten visitatie enquete » Tijdelijke contracten nu de norm » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis » Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart » Visie DJS op 24-uurs diensten » Cao acties ziekenhuizen gaan door! » Zondagsdiensten binnenkort van start » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Contributie 2018: 140 euro per jaar » ​Nieuw overzicht teruggave contributie » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » ​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten  » Zijn jouw gegevens up to date? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? » Acties CAO Ziekenhuizen » Wil jij meedoen met het PensioenLab? » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Minister bevestigt balans vraag en aanbod medisch specialisten » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Compensatie ORT over vakantie-uren » Nieuwe Modelinstructie a(n)ios »