Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 01 februari 2018
Anios wil competenties wel vastleggen, maar hoe?

Binnen de medische vervolgopleidingen worden momenteel belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Sinds juli 2014 geldt een nieuw Kaderbesluit waarmee het mogelijk is om de opleiding meer op het individu toe te spitsen. Achterliggende gedachte van dit Kaderbesluit is dat het mogelijk moet zijn om de opleiding van een aios af te stemmen op zijn/haar ontwikkeling, wensen en talenten. Om deze reden is het project Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO) opgestart. Het einddoel van dit project is het verkorten van de gemiddelde opleidingsduur van een aios met drie maanden.


Een belangrijk deel van de verkorting van de opleiding moet worden toegekend op basis van het meewegen van zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC). Dit zijn vaardigheden die een aios al voorafgaand aan diens opleiding heeft behaald, bijvoorbeeld tijdens een werkperiode als anios. De arts-assistent is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen van deze EVC's om verkorting te krijgen. De vraag is echter of de anios zich momenteel wel bewust is van deze verantwoordelijkheid. Kan er wel verantwoord verkorting toegekend worden als de arts-assistent geen bewijsvoering heeft van zijn/haar vaardigheden?


Arnout Jansen, zelf voormalig anios op de spoedeisende hulp van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis, besloot nader onderzoek te doen naar deze vraag. Samen met David Holwerda van Reconcept stelde hij het onderstaande rapport op, op basis van antwoorden op een vragenlijst die werd ingevuld door 126 anios.

Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde anios op grote schaal ervaring opdoen voordat ze in opleiding gaan. Het blijkt echter ook dat zij deze ervaring nauwelijks registreren in de vorm van verrichtingen of competenties. De meest genoemde reden hiervoor is het feit dat niet duidelijk is wat ze moeten registreren. Daarnaast hebben of kennen de meeste van de respondenten geen registratietools of -methoden.

Desondanks zijn de anios over het algemeen gemotiveerd om te registreren en vinden dit ook een eigen verantwoordelijkheid.


Als beroepsvereniging voor aios juicht De Jonge Specialist dit initiatief van harte toe. Niet alleen is een groot deel van de Nederlandse aios lid van onze vereniging, ook komt het goed vastleggen van EVC's de kwaliteit van de medische vervolgopleiding ten goede.

Dus hierbij een oproep aan alle anios in Nederland: lees het rapport, bedenk welke competenties jij al hebt behaald voor het starten van je opleiding en leg deze goed vast!


Je kan het rapport downloaden via de koppeling naast dit nieuwsbericht.


Meer vragen over dit onderzoek of over het registreren van EVC's? Neem dan contact met ons op via info@dejongespecialist.nl​!

Tonen in

Home

Datum

2018-01-31T23:00:00Z

Titel

Anios wil competenties wel vastleggen, maar hoe?

Hoofdtekst

Binnen de medische vervolgopleidingen worden momenteel belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Sinds juli 2014 geldt een nieuw Kaderbesluit waarmee het mogelijk is om de opleiding meer op het individu toe te spitsen. Achterliggende gedachte van dit Kaderbesluit is dat het mogelijk moet zijn om de opleiding van een aios af te stemmen op zijn/haar ontwikkeling, wensen en talenten. Om deze reden is het project Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO) opgestart. Het einddoel van dit project is het verkorten van de gemiddelde opleidingsduur van een aios met drie maanden.


Een belangrijk deel van de verkorting van de opleiding moet worden toegekend op basis van het meewegen van zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC). Dit zijn vaardigheden die een aios al voorafgaand aan diens opleiding heeft behaald, bijvoorbeeld tijdens een werkperiode als anios. De arts-assistent is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen van deze EVC's om verkorting te krijgen. De vraag is echter of de anios zich momenteel wel bewust is van deze verantwoordelijkheid. Kan er wel verantwoord verkorting toegekend worden als de arts-assistent geen bewijsvoering heeft van zijn/haar vaardigheden?


Arnout Jansen, zelf voormalig anios op de spoedeisende hulp van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis, besloot nader onderzoek te doen naar deze vraag. Samen met David Holwerda van Reconcept stelde hij het onderstaande rapport op, op basis van antwoorden op een vragenlijst die werd ingevuld door 126 anios.

Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde anios op grote schaal ervaring opdoen voordat ze in opleiding gaan. Het blijkt echter ook dat zij deze ervaring nauwelijks registreren in de vorm van verrichtingen of competenties. De meest genoemde reden hiervoor is het feit dat niet duidelijk is wat ze moeten registreren. Daarnaast hebben of kennen de meeste van de respondenten geen registratietools of -methoden.

Desondanks zijn de anios over het algemeen gemotiveerd om te registreren en vinden dit ook een eigen verantwoordelijkheid.


Als beroepsvereniging voor aios juicht De Jonge Specialist dit initiatief van harte toe. Niet alleen is een groot deel van de Nederlandse aios lid van onze vereniging, ook komt het goed vastleggen van EVC's de kwaliteit van de medische vervolgopleiding ten goede.

Dus hierbij een oproep aan alle anios in Nederland: lees het rapport, bedenk welke competenties jij al hebt behaald voor het starten van je opleiding en leg deze goed vast!


Je kan het rapport downloaden via de koppeling naast dit nieuwsbericht.


Meer vragen over dit onderzoek of over het registreren van EVC's? Neem dan contact met ons op via info@dejongespecialist.nl​!

Inleiding

In het Kaderbesluit van 2014 zijn afspraken gemaakt om de opleidingsduur met gemiddeld 3 maanden te verkorten. Een belangrijk deel van de verkorting van de opleiding moet worden toegekend op basis van het meewegen van zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC). De arts-assistent is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen van deze EVC's. Maar is de anios zich momenteel wel bewust van deze verantwoordelijkheid?

URL

Afbeelding

Formulier.jpg

Verloopt

Bestand

Rapport anios - EVC.pdf

Actueel

Ja

Tags

Opleiding ; Individualisering
Bijlagen
Gemaakt om 31-1-2018 17:29 door info
Laatst gewijzigd op 25-3-2018 09:05 door info
Lees meer
Aios gezocht: Europese vertegenwoordigers voor diverse specialismen! » Beschikbaarheidbijdrage opleidingen in de ggz stijgt » Christiaan Keijzer benoemd tot ‘Beste Opleider’ tijdens DJS Congres » Schrijfwedstrijd: win jij de A²Award? » Ranking the Topics: denk jij mee over de nieuwe werkagenda van de RVS? » Vandaag in Arts & Auto: 'Elke aios zelf aan het stuur"  » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Challenge and Support: coachingprogramma » Nomineer jouw opleider voor de Opleidingsprijs 2019! » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » DJS Congres 27 september 2019: Fit to perform » Voorbereid op jouw toekomst met de Opleidingsetalage  » Gezamenlijk standpunt aios-verenigingen interprofessioneel opleiden » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Evelien Jansen wint A2 Award » Handreiking: Technologische innovatie in de vervolgopleiding » Checklist: wat bespreek je met je opleider? » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » ‘Het nieuwe opleiden mag niet stranden’ » ​Elisabeth Bloemena wint Opleidingsprijs » 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten » Genomineerden Opleidingsprijs 2018 bekend! » Vacature aioslid College Geneeskundig Specialismen » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Vandaag in MC: Verdeling opleidingsplaatsen aiossen baart De Jonge Specialist zorgen » Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast » MMV congres 2018: Opleiden is netwerken » Gezocht: nieuw bestuurslid! » Schrijf je nu in voor de AIOS Upgrade 28 september! » Nomineer jouw opleider voor de Opleidingsprijs 2018! » ​Kijken met andere ogen: Inspectie nodigt je uit 28 augustus » Kom 5 juni naar het slotcongres individualisering opleidingsduur » Gezocht: Europese vertegenwoordigers van diverse vakgebieden! » Inspirerende eerste bijeenkomst AIOS Forum  » Oproep: laat dokters dokteren » A2Award: De beste vijf verhalen  » Arts en auto: Opleiding los van productie » MC: Tientallen aios in BIG-register doorgehaald » Marjolein Kremers in LAD Magazine » Genomineerden Opleidingsprijs 2017 bekend! » Win jij de A2Award? » ​​Anios gezocht! » MMV-congres 2017: Inspireren, profileren, excelleren! » ​​Vul nu de enquête opleidingsvisitatie in! » Arts-assistenten op de SEH zijn noodzakelijk voor goede toekomstige zorg » Het IOP: Jouw leidraad voor een opleiding op maat » Magazine op de mat » Gezamenlijk standpunt aios-verenigingen interprofessioneel opleiden » Nomineer jouw opleider voor de Opleidingsprijs 2018! » Kom 5 juni naar het slotcongres individualisering opleidingsduur » A2Award: De beste vijf verhalen  » Arts en auto: Opleiding los van productie » ​​Anios gezocht! » MMV-congres 2017: Inspireren, profileren, excelleren! » Eén website voor al je opleidingsvragen » Een veilig opleidingsklimaat: ook jouw verantwoordelijkheid! »