Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 01 februari 2018
Anios wil competenties wel vastleggen, maar hoe?

Binnen de medische vervolgopleidingen worden momenteel belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Sinds juli 2014 geldt een nieuw Kaderbesluit waarmee het mogelijk is om de opleiding meer op het individu toe te spitsen. Achterliggende gedachte van dit Kaderbesluit is dat het mogelijk moet zijn om de opleiding van een aios af te stemmen op zijn/haar ontwikkeling, wensen en talenten. Om deze reden is het project Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO) opgestart. Het einddoel van dit project is het verkorten van de gemiddelde opleidingsduur van een aios met drie maanden.


Een belangrijk deel van de verkorting van de opleiding moet worden toegekend op basis van het meewegen van zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC). Dit zijn vaardigheden die een aios al voorafgaand aan diens opleiding heeft behaald, bijvoorbeeld tijdens een werkperiode als anios. De arts-assistent is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen van deze EVC's om verkorting te krijgen. De vraag is echter of de anios zich momenteel wel bewust is van deze verantwoordelijkheid. Kan er wel verantwoord verkorting toegekend worden als de arts-assistent geen bewijsvoering heeft van zijn/haar vaardigheden?


Arnout Jansen, zelf voormalig anios op de spoedeisende hulp van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis, besloot nader onderzoek te doen naar deze vraag. Samen met David Holwerda van Reconcept stelde hij het onderstaande rapport op, op basis van antwoorden op een vragenlijst die werd ingevuld door 126 anios.

Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde anios op grote schaal ervaring opdoen voordat ze in opleiding gaan. Het blijkt echter ook dat zij deze ervaring nauwelijks registreren in de vorm van verrichtingen of competenties. De meest genoemde reden hiervoor is het feit dat niet duidelijk is wat ze moeten registreren. Daarnaast hebben of kennen de meeste van de respondenten geen registratietools of -methoden.

Desondanks zijn de anios over het algemeen gemotiveerd om te registreren en vinden dit ook een eigen verantwoordelijkheid.


Als beroepsvereniging voor aios juicht De Jonge Specialist dit initiatief van harte toe. Niet alleen is een groot deel van de Nederlandse aios lid van onze vereniging, ook komt het goed vastleggen van EVC's de kwaliteit van de medische vervolgopleiding ten goede.

Dus hierbij een oproep aan alle anios in Nederland: lees het rapport, bedenk welke competenties jij al hebt behaald voor het starten van je opleiding en leg deze goed vast!


Je kan het rapport downloaden via de koppeling naast dit nieuwsbericht.


Meer vragen over dit onderzoek of over het registreren van EVC's? Neem dan contact met ons op via info@dejongespecialist.nl​!

Tonen in

Home

Datum

2018-01-31T23:00:00Z

Titel

Anios wil competenties wel vastleggen, maar hoe?

Hoofdtekst

Binnen de medische vervolgopleidingen worden momenteel belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Sinds juli 2014 geldt een nieuw Kaderbesluit waarmee het mogelijk is om de opleiding meer op het individu toe te spitsen. Achterliggende gedachte van dit Kaderbesluit is dat het mogelijk moet zijn om de opleiding van een aios af te stemmen op zijn/haar ontwikkeling, wensen en talenten. Om deze reden is het project Realisatie Individualisering Opleidingsduur (RIO) opgestart. Het einddoel van dit project is het verkorten van de gemiddelde opleidingsduur van een aios met drie maanden.


Een belangrijk deel van de verkorting van de opleiding moet worden toegekend op basis van het meewegen van zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC). Dit zijn vaardigheden die een aios al voorafgaand aan diens opleiding heeft behaald, bijvoorbeeld tijdens een werkperiode als anios. De arts-assistent is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen van deze EVC's om verkorting te krijgen. De vraag is echter of de anios zich momenteel wel bewust is van deze verantwoordelijkheid. Kan er wel verantwoord verkorting toegekend worden als de arts-assistent geen bewijsvoering heeft van zijn/haar vaardigheden?


Arnout Jansen, zelf voormalig anios op de spoedeisende hulp van het Zuwe Hofpoort ziekenhuis, besloot nader onderzoek te doen naar deze vraag. Samen met David Holwerda van Reconcept stelde hij het onderstaande rapport op, op basis van antwoorden op een vragenlijst die werd ingevuld door 126 anios.

Uit het onderzoek blijkt dat de ondervraagde anios op grote schaal ervaring opdoen voordat ze in opleiding gaan. Het blijkt echter ook dat zij deze ervaring nauwelijks registreren in de vorm van verrichtingen of competenties. De meest genoemde reden hiervoor is het feit dat niet duidelijk is wat ze moeten registreren. Daarnaast hebben of kennen de meeste van de respondenten geen registratietools of -methoden.

Desondanks zijn de anios over het algemeen gemotiveerd om te registreren en vinden dit ook een eigen verantwoordelijkheid.


Als beroepsvereniging voor aios juicht De Jonge Specialist dit initiatief van harte toe. Niet alleen is een groot deel van de Nederlandse aios lid van onze vereniging, ook komt het goed vastleggen van EVC's de kwaliteit van de medische vervolgopleiding ten goede.

Dus hierbij een oproep aan alle anios in Nederland: lees het rapport, bedenk welke competenties jij al hebt behaald voor het starten van je opleiding en leg deze goed vast!


Je kan het rapport downloaden via de koppeling naast dit nieuwsbericht.


Meer vragen over dit onderzoek of over het registreren van EVC's? Neem dan contact met ons op via info@dejongespecialist.nl​!

Inleiding

In het Kaderbesluit van 2014 zijn afspraken gemaakt om de opleidingsduur met gemiddeld 3 maanden te verkorten. Een belangrijk deel van de verkorting van de opleiding moet worden toegekend op basis van het meewegen van zogenaamde Eerder Verworven Competenties (EVC). De arts-assistent is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van bewijzen van deze EVC's. Maar is de anios zich momenteel wel bewust van deze verantwoordelijkheid?

URL

Afbeelding

Formulier.jpg

Verloopt

Bestand

Rapport anios - EVC.pdf

Actueel

Ja

Tags

Opleiding ; Individualisering
Bijlagen
Gemaakt om 31-1-2018 17:29 door info
Laatst gewijzigd op 25-3-2018 09:05 door info