Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 29 mei 2018
Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen

Samen met de andere werknemersorganisaties (FNV, CMHF en CNV) heeft de LAD op 28 mei opnieuw met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe Cao UMC. Helaas heeft men moeten constateren dat de NFU weliswaar een aantal verslechteringen heeft ingetrokken, maar nog steeds haar werknemers niet serieus neemt. De onderhandelingen zijn daarom vastgelopen en de partijen gaan zich samen met de achterban beraden over vervolgstappen.

 
De onderhandelingen voor een nieuwe cao verliepen vanaf het begin al moeizaam. Het voorstel van de NFU lag mijlenver af van de werknemersinzet. Toen partijen aangaven dat het voorstel van de NFU van te weinig ambitie getuigde, trok de werkgeversorganisatie haar oorspronkelijke inzet in en kwam met een nieuw voorstel – dat alleen maar verslechteringen bevatte.

 

Vervolgstappen

Het is nu aan de werknemers van de umc’s om een goede cao loonsverhoging af te dwingen nu de onderhandelingen zijn vastgelopen. Binnenkort organisereert de LAD daarom samen met de werknemersorganisaties medewerkersbijeenkomsten in een aantal umc's, waarvoor ook aios meer dan welkom zijn. Zodra de data en locaties voor deze bijeenkomsten bekend zijn, zijn ze te vinden op de website van de LAD​

 
We betreuren het dat eventuele acties nodig zijn, maar zien geen andere mogelijkheid om werkgevers de noodzaak te laten voelen dat ze er alles aan moeten doen om goed voor hun werknemers te zorgen en hen binnenshuis te houden. Dat gebeurt nu te weinig en te laat. Door het enorme personeelstekort in de umc’s lijden werknemers al jaren onder torenhoge werkdruk, waar te weinig (financiële) waardering tegenover staat. 

 
Voor de volledigheid kun je hiernaast ook de brief namens FNV Zorg en Welzijn, AC-FBZ, CMHF en CMV lezen. 


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met De Jonge Specialist via info@dejongespecialist.nl. 

Tonen in

Home

Datum

2018-05-28T22:00:00Z

Titel

Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen

Hoofdtekst

Samen met de andere werknemersorganisaties (FNV, CMHF en CNV) heeft de LAD op 28 mei opnieuw met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe Cao UMC. Helaas heeft men moeten constateren dat de NFU weliswaar een aantal verslechteringen heeft ingetrokken, maar nog steeds haar werknemers niet serieus neemt. De onderhandelingen zijn daarom vastgelopen en de partijen gaan zich samen met de achterban beraden over vervolgstappen.

 
De onderhandelingen voor een nieuwe cao verliepen vanaf het begin al moeizaam. Het voorstel van de NFU lag mijlenver af van de werknemersinzet. Toen partijen aangaven dat het voorstel van de NFU van te weinig ambitie getuigde, trok de werkgeversorganisatie haar oorspronkelijke inzet in en kwam met een nieuw voorstel – dat alleen maar verslechteringen bevatte.

 

Vervolgstappen

Het is nu aan de werknemers van de umc’s om een goede cao loonsverhoging af te dwingen nu de onderhandelingen zijn vastgelopen. Binnenkort organisereert de LAD daarom samen met de werknemersorganisaties medewerkersbijeenkomsten in een aantal umc's, waarvoor ook aios meer dan welkom zijn. Zodra de data en locaties voor deze bijeenkomsten bekend zijn, zijn ze te vinden op de website van de LAD​

 
We betreuren het dat eventuele acties nodig zijn, maar zien geen andere mogelijkheid om werkgevers de noodzaak te laten voelen dat ze er alles aan moeten doen om goed voor hun werknemers te zorgen en hen binnenshuis te houden. Dat gebeurt nu te weinig en te laat. Door het enorme personeelstekort in de umc’s lijden werknemers al jaren onder torenhoge werkdruk, waar te weinig (financiële) waardering tegenover staat. 

 
Voor de volledigheid kun je hiernaast ook de brief namens FNV Zorg en Welzijn, AC-FBZ, CMHF en CMV lezen. 


Vragen?

Heb je vragen? Neem dan contact op met De Jonge Specialist via info@dejongespecialist.nl. 

Inleiding

Samen met de andere werknemersorganisaties (FNV, CMHF en CNV) heeft de LAD op 28 mei opnieuw met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) om tafel gezeten om te onderhandelen over een nieuwe Cao UMC. Helaas zijn deze onderhandelingen vastgelopen.

URL

Afbeelding

cao umc.jpg

Verloopt

Bestand

4 bondenbrief UMC'S 30 mei 2018.pdf

Actueel

Ja

Tags

Arbeidsomstandigheden; Beroepsbelangen; Cao; Dienstverlening; Gezond en veilig werken
Bijlagen
Gemaakt om 29-5-2018 10:25 door info
Laatst gewijzigd op 5-7-2018 10:58 door info
Lees meer
Geef ruimte aan de passie van zorgverleners » 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » #MeToo in de gezondheidszorg » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Oproep: laat dokters dokteren » Arrestaties in Turkije na oproep tot vrede » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Hongerstaking onder Poolse aios » Compensatie ORT over vakantie-uren » Het juni-nummer van DJS magazine is uit! » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Visie DJS op 24-uurs diensten » Reactie De Jonge Specialist op Miljoenennota 2019 » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Resultaten visitatie enquete » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » Tijdelijke contracten nu de norm » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » Kostendiscussie hoort niet in de spreekkamer thuis » Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Contributie 2018: 140 euro per jaar » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » ​Nieuw overzicht teruggave contributie » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » ​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten  » Zijn jouw gegevens up to date? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? » Meld je nu aan: A(N)IOS Forum ‘Duurzaam dokteren’ 12 november » Checklist: wat bespreek je met je opleider? » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Vacture bestuurslid De Jonge Specialist » Live on Instagram: De Jonge Specialist » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Schrijf je nu in voor de AIOS Upgrade 28 september! » Algemeen telefoonnummer De Jonge Specialist gewijzigd » Met korting naar de Rode Hoed » Compensatie ORT over vakantie-uren » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Meld je nu aan: A(N)IOS Forum ‘Duurzaam dokteren’ 12 november » Geef ruimte aan de passie van zorgverleners » 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » #MeToo in de gezondheidszorg » Veilig werken enquete » Oproep: laat dokters dokteren » Is de Nederlandse assistent wel voorbereid op de eerste dienst? » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  »