Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 04 oktober 2019
Beschikbaarheidbijdrage opleidingen in de ggz stijgt

​Vanaf 1 januari 2020 geldt er een hogere beschikbaarheidbijdrage voor de opleiding tot klinisch geriater en de opleiding tot psychiater in ggz-instellingen. Dit biedt de mogelijkheid de opleiding nog meer in te kunnen richten op de individuele ambities en wensen van de aios en de kwaliteit van de opleiding nog beter te kunnen borgen. Ook is de verwachting dat deze nieuwe beschikbaarheidbijdrage daadwerkelijk kostendekkend is.

 

Het NZa onderzoek naar de kostendekkendheid van beschikbaarheidbijdragen voor zes opleidingen in de ggz liep al sinds 2016. De nauwe betrokkenheid van NVvP, NVKG en de Federatie Medisch Specialisten, die adviseerden over de praktijk en de kosten van het opleiden van de aios, hebben mede tot deze hogere beschikbaarheidbijdrage geleid. Ook kwamen in dit traject de aios-leden uit beide concilia aan het woord. Voor de NZa was dit het eerste onderzoek naar de kosten van medisch specialistische vervolgopleidingen en de dekkingsgraad van de beschikbaarheidbijdrage.

 

Kostenonderzoek medisch specialistische vervolgopleidingen

Dit jaar voert de NZa een breder vooronderzoek uit naar alle medisch specialistische vervolgopleidingen. In dit vooronderzoek brengt de NZa in kaart hoe medisch specialistische vervolgopleidingen zijn georganiseerd, wie erbij betrokken zijn en wie welke kosten maakt. De tweede fase van dit onderzoek is gestart en moet in 2020 tot een eindrapport leiden. Hierin brengt de NZa aan het ministerie van VWS een advies uit over de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor alle 34 medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Lees hier meer over op de website van de NZa.


Meer weten over het kostenonderzoek in de GGZ?

Lees dan het gehele NZa onderzoek 'Beschikbaarheidbijdrage van medisch specialistische vervolgopleidingen ggz' of ga rechtstreeks naar de nieuwe vergoedingsbedragen voor 2020.

Tonen in

Home

Datum

2019-10-03T22:00:00Z

Titel

Beschikbaarheidbijdrage opleidingen in de ggz stijgt

Hoofdtekst

​Vanaf 1 januari 2020 geldt er een hogere beschikbaarheidbijdrage voor de opleiding tot klinisch geriater en de opleiding tot psychiater in ggz-instellingen. Dit biedt de mogelijkheid de opleiding nog meer in te kunnen richten op de individuele ambities en wensen van de aios en de kwaliteit van de opleiding nog beter te kunnen borgen. Ook is de verwachting dat deze nieuwe beschikbaarheidbijdrage daadwerkelijk kostendekkend is.

 

Het NZa onderzoek naar de kostendekkendheid van beschikbaarheidbijdragen voor zes opleidingen in de ggz liep al sinds 2016. De nauwe betrokkenheid van NVvP, NVKG en de Federatie Medisch Specialisten, die adviseerden over de praktijk en de kosten van het opleiden van de aios, hebben mede tot deze hogere beschikbaarheidbijdrage geleid. Ook kwamen in dit traject de aios-leden uit beide concilia aan het woord. Voor de NZa was dit het eerste onderzoek naar de kosten van medisch specialistische vervolgopleidingen en de dekkingsgraad van de beschikbaarheidbijdrage.

 

Kostenonderzoek medisch specialistische vervolgopleidingen

Dit jaar voert de NZa een breder vooronderzoek uit naar alle medisch specialistische vervolgopleidingen. In dit vooronderzoek brengt de NZa in kaart hoe medisch specialistische vervolgopleidingen zijn georganiseerd, wie erbij betrokken zijn en wie welke kosten maakt. De tweede fase van dit onderzoek is gestart en moet in 2020 tot een eindrapport leiden. Hierin brengt de NZa aan het ministerie van VWS een advies uit over de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor alle 34 medische vervolgopleidingen in ziekenhuizen. Lees hier meer over op de website van de NZa.


Meer weten over het kostenonderzoek in de GGZ?

Lees dan het gehele NZa onderzoek 'Beschikbaarheidbijdrage van medisch specialistische vervolgopleidingen ggz' of ga rechtstreeks naar de nieuwe vergoedingsbedragen voor 2020.

Inleiding

​Vanaf 1 januari 2020 geldt er een hogere beschikbaarheidbijdrage voor de opleiding tot klinisch geriater en de opleiding tot psychiater in ggz-instellingen. Dit biedt de mogelijkheid de opleiding nog meer in te kunnen richten op de individuele ambities en wensen van de aios en de kwaliteit van de opleiding nog beter te kunnen borgen. Ook is de verwachting dat deze nieuwe beschikbaarheidbijdrage daadwerkelijk kostendekkend is.

URL

Afbeelding

klok.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Opleiding ; Regelgeving; Financiering
Bijlagen
Gemaakt om 10-10-2019 13:43 door info
Laatst gewijzigd op 10-10-2019 13:43 door info
Lees meer
Aios gezocht: Europese vertegenwoordigers voor diverse specialismen! » Christiaan Keijzer benoemd tot ‘Beste Opleider’ tijdens DJS Congres » Schrijfwedstrijd: win jij de A²Award? » Ranking the Topics: denk jij mee over de nieuwe werkagenda van de RVS? » Vandaag in Arts & Auto: 'Elke aios zelf aan het stuur"  » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Challenge and Support: coachingprogramma » Nomineer jouw opleider voor de Opleidingsprijs 2019! » Het Capaciteitsplan 2020-2023 is uit » DJS Congres 27 september 2019: Fit to perform » Voorbereid op jouw toekomst met de Opleidingsetalage  » Gezamenlijk standpunt aios-verenigingen interprofessioneel opleiden » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Evelien Jansen wint A2 Award » Handreiking: Technologische innovatie in de vervolgopleiding » Checklist: wat bespreek je met je opleider? » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » ‘Het nieuwe opleiden mag niet stranden’ » ​Elisabeth Bloemena wint Opleidingsprijs » 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten » Genomineerden Opleidingsprijs 2018 bekend! » Vacature aioslid College Geneeskundig Specialismen » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Vandaag in MC: Verdeling opleidingsplaatsen aiossen baart De Jonge Specialist zorgen » Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast » MMV congres 2018: Opleiden is netwerken » Gezocht: nieuw bestuurslid! » Schrijf je nu in voor de AIOS Upgrade 28 september! » Nomineer jouw opleider voor de Opleidingsprijs 2018! » ​Kijken met andere ogen: Inspectie nodigt je uit 28 augustus » Kom 5 juni naar het slotcongres individualisering opleidingsduur » Gezocht: Europese vertegenwoordigers van diverse vakgebieden! » Inspirerende eerste bijeenkomst AIOS Forum  » Oproep: laat dokters dokteren » A2Award: De beste vijf verhalen  » Anios wil competenties wel vastleggen, maar hoe? » Arts en auto: Opleiding los van productie » MC: Tientallen aios in BIG-register doorgehaald » Marjolein Kremers in LAD Magazine » Genomineerden Opleidingsprijs 2017 bekend! » Win jij de A2Award? » ​​Anios gezocht! » MMV-congres 2017: Inspireren, profileren, excelleren! » ​​Vul nu de enquête opleidingsvisitatie in! » Arts-assistenten op de SEH zijn noodzakelijk voor goede toekomstige zorg » Het IOP: Jouw leidraad voor een opleiding op maat » Acties CAO Ziekenhuizen » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Vacature aioslid College Geneeskundig Specialismen » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast » Privacy verklaring DJS gewijzigd » ​Kijken met andere ogen: Inspectie nodigt je uit 28 augustus » Oproep: laat dokters dokteren » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Zó werkt de zorg! »