Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 10 januari 2017
​Psychiaters voeren opnieuw actie voor pensioen

Voor medisch specialisten is eind december een oplossing bereikt voor de pensioenaftopping en daarmee is een lang onderhandelingstraject afgesloten. Helaas geldt dat nog niet voor psychiaters. Zij voeren op 17 januari daarom voor de tweede keer een zondagsdienst.

Oplossing voor medisch specialisten in algemene ziekenhuizen
Maandenlang probeerden de LAD en de Federatie Medisch Specialisten een oplossing te vinden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de pensioenaftopping. De NVZ wilde aanvankelijk niet bijdragen aan het pensioen van medisch specialisten die meer dan een ton verdienen. De LAD en Federatie vonden dat onbegrijpelijk: UMC’s dragen immers ook voor de volledige 100% bij aan het pensioen, net als veel andere werkgevers in de zorg. De NVZ deed uiteindelijk een eindbod van 53%, maar dat vonden de LAD en Federatie niet afdoende.

Om hun ongenoegen te laten blijken, staakten medisch specialisten in april vorig jaar hun deelname aan overleggen en op 21 juni werd een zondagsdienst gevoerd. Die actie had effect: de LAD, Federatie en NVZ gingen afgelopen zomer weer met elkaar in gesprek. Na intensieve gesprekken onder leiding van een onafhankelijke voorzitter leidde dat eind november tot een oplossing. Afgesproken is dat medisch specialisten 70% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug krijgen via het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Ze kunnen dat percentage ophogen (tot 100% of meer) door met hun raad van bestuur aanvullende afspraken te maken, bijvoorbeeld over patiëntgerichtheid en kwaliteitsverbetering. Een ruime meerderheid van de medisch specialisten stemde medio december in met deze oplossing. Daarmee is ook jouw pensioen veiliggesteld als je in de toekomst als medisch specialist aan de slag gaat: de teruggave van het pensioengeld is namelijk structureel.

Psychiaters in ggz-instellingen
Nu er in algemene ziekenhuizen een oplossing is, zijn ggz-instellingen de enige werkgevers die hun werknemers in de kou laten staan. In navolging van de medisch specialisten in ziekenhuizen, voerden psychiaters daarom op dinsdag 1 november ook een zondagsdienst, die niet onopgemerkt voorbijging. GGZ Nederland, de werkgeversorganisatie, blijft echter volhouden dat er geen geld is om psychiaters hun pensioengeld terug te geven. De LAD, werknemersorganisatie FBZ en de Federatie Medisch Specialisten vinden de opstelling van ggz-instellingen onbegrijpelijk en hebben daarom een tweede actiedag gepland op 17 januari, waaraan ongeveer 1.500 psychiaters uit 41 ggz-instellingen meedoen; meer dan op de eerste actiedag. “GGZ Nederland beweert dat er geen geld is om het vrijgevallen premiedeel terug te geven, terwijl ze haar leden – ggz-instellingen dus – heeft geadviseerd de vrijgevallen pensioengelden voor 2015 en 2016 te reserveren. Er wordt nu beweerd dat er geen geld zou zijn of dat het ten koste gaat van andere werknemers als psychiaters hun geld terug krijgen, maar dat is echt onzin. Het is geen kwestie van kunnen, maar van willen”, zegt onderhandelaar José Klerks.

 

Zondagsdienst
Psychiaters werken op dinsdag 17 januari alsof het zondag is en behandelen dus geen patiënten. Uiteraard gaan spoedopnames wel gewoon door, want de patiënt mag zo min mogelijk last ondervinden van de actie. Nieuwsgierig welke instellingen meedoen op 17 januari? Bekijk dan het overzicht op de actiewebsite. Als aios kun je zelf geen actievoeren en kun je ook geen werk overnemen van psychiaters (anders heeft de actie geen zin). Maar: je kunt je natuurlijk wel solidair tonen met de actie, want het gaat in de toekomst immers ook om jouw pensioen! Dit kun je doen door bijvoorbeeld te tweeten onder #pensioenopgroen. 

Tonen in

Home

Datum

2017-01-09T23:00:00Z

Titel

​Psychiaters voeren opnieuw actie voor pensioen

Hoofdtekst

Voor medisch specialisten is eind december een oplossing bereikt voor de pensioenaftopping en daarmee is een lang onderhandelingstraject afgesloten. Helaas geldt dat nog niet voor psychiaters. Zij voeren op 17 januari daarom voor de tweede keer een zondagsdienst.

Oplossing voor medisch specialisten in algemene ziekenhuizen
Maandenlang probeerden de LAD en de Federatie Medisch Specialisten een oplossing te vinden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) voor de pensioenaftopping. De NVZ wilde aanvankelijk niet bijdragen aan het pensioen van medisch specialisten die meer dan een ton verdienen. De LAD en Federatie vonden dat onbegrijpelijk: UMC’s dragen immers ook voor de volledige 100% bij aan het pensioen, net als veel andere werkgevers in de zorg. De NVZ deed uiteindelijk een eindbod van 53%, maar dat vonden de LAD en Federatie niet afdoende.

Om hun ongenoegen te laten blijken, staakten medisch specialisten in april vorig jaar hun deelname aan overleggen en op 21 juni werd een zondagsdienst gevoerd. Die actie had effect: de LAD, Federatie en NVZ gingen afgelopen zomer weer met elkaar in gesprek. Na intensieve gesprekken onder leiding van een onafhankelijke voorzitter leidde dat eind november tot een oplossing. Afgesproken is dat medisch specialisten 70% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug krijgen via het Budget Organisatorische Eenheid (BOE). Ze kunnen dat percentage ophogen (tot 100% of meer) door met hun raad van bestuur aanvullende afspraken te maken, bijvoorbeeld over patiëntgerichtheid en kwaliteitsverbetering. Een ruime meerderheid van de medisch specialisten stemde medio december in met deze oplossing. Daarmee is ook jouw pensioen veiliggesteld als je in de toekomst als medisch specialist aan de slag gaat: de teruggave van het pensioengeld is namelijk structureel.

Psychiaters in ggz-instellingen
Nu er in algemene ziekenhuizen een oplossing is, zijn ggz-instellingen de enige werkgevers die hun werknemers in de kou laten staan. In navolging van de medisch specialisten in ziekenhuizen, voerden psychiaters daarom op dinsdag 1 november ook een zondagsdienst, die niet onopgemerkt voorbijging. GGZ Nederland, de werkgeversorganisatie, blijft echter volhouden dat er geen geld is om psychiaters hun pensioengeld terug te geven. De LAD, werknemersorganisatie FBZ en de Federatie Medisch Specialisten vinden de opstelling van ggz-instellingen onbegrijpelijk en hebben daarom een tweede actiedag gepland op 17 januari, waaraan ongeveer 1.500 psychiaters uit 41 ggz-instellingen meedoen; meer dan op de eerste actiedag. “GGZ Nederland beweert dat er geen geld is om het vrijgevallen premiedeel terug te geven, terwijl ze haar leden – ggz-instellingen dus – heeft geadviseerd de vrijgevallen pensioengelden voor 2015 en 2016 te reserveren. Er wordt nu beweerd dat er geen geld zou zijn of dat het ten koste gaat van andere werknemers als psychiaters hun geld terug krijgen, maar dat is echt onzin. Het is geen kwestie van kunnen, maar van willen”, zegt onderhandelaar José Klerks.

 

Zondagsdienst
Psychiaters werken op dinsdag 17 januari alsof het zondag is en behandelen dus geen patiënten. Uiteraard gaan spoedopnames wel gewoon door, want de patiënt mag zo min mogelijk last ondervinden van de actie. Nieuwsgierig welke instellingen meedoen op 17 januari? Bekijk dan het overzicht op de actiewebsite. Als aios kun je zelf geen actievoeren en kun je ook geen werk overnemen van psychiaters (anders heeft de actie geen zin). Maar: je kunt je natuurlijk wel solidair tonen met de actie, want het gaat in de toekomst immers ook om jouw pensioen! Dit kun je doen door bijvoorbeeld te tweeten onder #pensioenopgroen. 

Inleiding

Voor medisch specialisten is eind december een oplossing bereikt voor de pensioenaftopping en daarmee is een lang onderhandelingstraject afgesloten. Helaas geldt dat nog niet voor psychiaters. Zij voeren op 17 januari daarom voor de tweede keer een zondagsdienst.

URL

Afbeelding

Pensioenaftopping.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Pensioen
Bijlagen
Gemaakt om 10-1-2017 10:48 door info
Laatst gewijzigd op 27-2-2017 15:54 door info