Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 16 januari 2017
Nieuwe Modelinstructie a(n)ios

​Wat zijn de verantwoordelijkheden van a(n)ios? Wanneer moet je iets afstemmen met je opleider? En welke taken mag je zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de nieuwe ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’, die tot stand is gekomen in overleg tussen de LAD, de Federatie Medisch Specialisten, De Jonge Specialist, KNMG, LHV, NVZ, GGZ Nederland en de NFU.

De Modelinstructie is in feite een handreiking voor anios en aios, maar ook voor (superviserende) medisch specialisten, opleiders, en zorginstellingen, omdat de verantwoordelijkheden van al deze functies in de instructie staan beschreven.

Nieuwe versie geldt voor álle a(n)ios
De vorige Modelinstructie stamt uit 2006 en was een coproductie van de LAD, de Orde van Medisch Specialisten (huidige Federatie), KNMG, LHV, LVAG (huidige DJS) en de NVZ. Deze was ontwikkeld voor a(n)ios in algemene ziekenhuizen. Omdat de Modelinstructie intussen is verankerd in het Kaderbesluit CCMS (Centraal College Medisch Specialismen), zijn ook opleiders van a(n)ios in umc’s en ggz-instellingen verplicht deze toe te passen. Daarom zijn bij deze geactualiseerde versie ook de NFU (de werkgeversorganisatie van umc’s) en GGZ Nederland (de werkgeversorganisatie van ggz-instellingen) betrokken.

De nieuwe Modelinstructie is aangepast aan de huidige wetgeving en rechterlijke uitspraken. Uit recente (tucht)uitspraken valt op te maken dat rechters meer verantwoordelijkheid bij aios leggen naarmate zij verder in de opleiding zitten. De nieuwe Modelinstructie speelt daarop in.

Tonen in

Home

Datum

2017-01-15T23:00:00Z

Titel

Nieuwe Modelinstructie a(n)ios

Hoofdtekst

​Wat zijn de verantwoordelijkheden van a(n)ios? Wanneer moet je iets afstemmen met je opleider? En welke taken mag je zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de nieuwe ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’, die tot stand is gekomen in overleg tussen de LAD, de Federatie Medisch Specialisten, De Jonge Specialist, KNMG, LHV, NVZ, GGZ Nederland en de NFU.

De Modelinstructie is in feite een handreiking voor anios en aios, maar ook voor (superviserende) medisch specialisten, opleiders, en zorginstellingen, omdat de verantwoordelijkheden van al deze functies in de instructie staan beschreven.

Nieuwe versie geldt voor álle a(n)ios
De vorige Modelinstructie stamt uit 2006 en was een coproductie van de LAD, de Orde van Medisch Specialisten (huidige Federatie), KNMG, LHV, LVAG (huidige DJS) en de NVZ. Deze was ontwikkeld voor a(n)ios in algemene ziekenhuizen. Omdat de Modelinstructie intussen is verankerd in het Kaderbesluit CCMS (Centraal College Medisch Specialismen), zijn ook opleiders van a(n)ios in umc’s en ggz-instellingen verplicht deze toe te passen. Daarom zijn bij deze geactualiseerde versie ook de NFU (de werkgeversorganisatie van umc’s) en GGZ Nederland (de werkgeversorganisatie van ggz-instellingen) betrokken.

De nieuwe Modelinstructie is aangepast aan de huidige wetgeving en rechterlijke uitspraken. Uit recente (tucht)uitspraken valt op te maken dat rechters meer verantwoordelijkheid bij aios leggen naarmate zij verder in de opleiding zitten. De nieuwe Modelinstructie speelt daarop in.

Inleiding

​Wat zijn de verantwoordelijkheden van a(n)ios? Wanneer moet je iets afstemmen met je opleider? En welke taken mag je zelfstandig verrichten? Dit alles staat beschreven in de nieuwe ‘Modelinstructie aios en anios werkzaam in een zorginstelling’, die tot stand is gekomen in overleg tussen de LAD, de Federatie Medisch Specialisten, De Jonge Specialist, KNMG, LHV, NVZ, GGZ Nederland en de NFU.

URL

Afbeelding

modelinstructie.jpg

Verloopt

Bestand

Modelinstructie aios en anios in zorginstellingen januari 2017nieuw.pdf

Actueel

Ja

Tags

Modelinstructie; Dienstverband
Bijlagen
Gemaakt om 16-1-2017 10:39 door info
Laatst gewijzigd op 8-6-2017 11:52 door info