Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 30 maart 2017
Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord

​De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort. Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ is op 17 maart een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping.

Werknemersorganisaties LAD/FBZ hebben samen met andere werknemersorganisaties en GGZ Nederland afgesproken dat alle werknemers in ggz-instellingen die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug krijgen.

De LAD/FBZ wilden ook landelijke afspraken maken over teruggave van de jaren 2015 en 2016, maar belangrijker is dat een 100% teruggave is gerealiseerd die ook nog eens structureel is. Dit betekent dat psychiaters ook in de toekomst 100% terug krijgen; een heel principieel punt waar ook jij als aios straks baat bij hebt.
Na het bereiken van dit voorlopige akkoord zijn de Plaatselijke Actiecomités van de 33 ggz-instellingen die zouden meedoen aan de 48-uurs zondagsdienst geraadpleegd. Zij waren unaniem in hun oordeel en stemden allemaal in met het opschorten van de acties. Daarmee is de afspraak definitief en gaan de acties niet door.

 

Onderdeel van finaal akkoord

De onderhandelingen voor de Cao GGZ gaan nog verder, omdat ook over andere onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt. Zodra een ‘eindakkoord’ is bereikt, wordt het pensioenaftoppingsakkoord onderdeel van het totale akkoord, en worden alle psychiaters in dienstverband die lid zijn van de LAD/via de NVvP zijn aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten, hierover geraadpleegd. Wanneer dat is, is vooraf moeilijk te voorspellen, maar de volgende cao-overlegronde staat gepland op 4 april.

 

Akkoord dankzij psychiaters!

De LAD/FBZ en de Federatie Medisch Specialisten hebben alle psychiaters die de afgelopen maanden hebben meegedaan aan de acties bedankt voor hun inzet: dankzij de druk van de twee actiedagen op 1 november en 17 januari, het vooruitzicht van een 48-uurs zondagsdienst én het feit dat in een aantal instellingen over een teruggave wordt gesproken, is dit akkoord bereikt. En dat bewijst één ding: psychiaters laten niet over zich heen lopen!

Tonen in

Home

Datum

2017-03-29T22:00:00Z

Titel

Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord

Hoofdtekst

​De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort. Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ is op 17 maart een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping.

Werknemersorganisaties LAD/FBZ hebben samen met andere werknemersorganisaties en GGZ Nederland afgesproken dat alle werknemers in ggz-instellingen die door de pensioenaftopping worden geraakt, vanaf 2017 100% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug krijgen.

De LAD/FBZ wilden ook landelijke afspraken maken over teruggave van de jaren 2015 en 2016, maar belangrijker is dat een 100% teruggave is gerealiseerd die ook nog eens structureel is. Dit betekent dat psychiaters ook in de toekomst 100% terug krijgen; een heel principieel punt waar ook jij als aios straks baat bij hebt.
Na het bereiken van dit voorlopige akkoord zijn de Plaatselijke Actiecomités van de 33 ggz-instellingen die zouden meedoen aan de 48-uurs zondagsdienst geraadpleegd. Zij waren unaniem in hun oordeel en stemden allemaal in met het opschorten van de acties. Daarmee is de afspraak definitief en gaan de acties niet door.

 

Onderdeel van finaal akkoord

De onderhandelingen voor de Cao GGZ gaan nog verder, omdat ook over andere onderwerpen afspraken moeten worden gemaakt. Zodra een ‘eindakkoord’ is bereikt, wordt het pensioenaftoppingsakkoord onderdeel van het totale akkoord, en worden alle psychiaters in dienstverband die lid zijn van de LAD/via de NVvP zijn aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten, hierover geraadpleegd. Wanneer dat is, is vooraf moeilijk te voorspellen, maar de volgende cao-overlegronde staat gepland op 4 april.

 

Akkoord dankzij psychiaters!

De LAD/FBZ en de Federatie Medisch Specialisten hebben alle psychiaters die de afgelopen maanden hebben meegedaan aan de acties bedankt voor hun inzet: dankzij de druk van de twee actiedagen op 1 november en 17 januari, het vooruitzicht van een 48-uurs zondagsdienst én het feit dat in een aantal instellingen over een teruggave wordt gesproken, is dit akkoord bereikt. En dat bewijst één ding: psychiaters laten niet over zich heen lopen!

Inleiding

​De door psychiaters geplande 48-uurs zondagsdienst op 28 en 29 maart is opgeschort. Tijdens onderhandelingen over een nieuwe Cao GGZ is op 17 maart een voorlopig akkoord bereikt over de pensioenaftopping.

URL

Afbeelding

buttons.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Pensioen
Bijlagen
Gemaakt om 30-3-2017 11:58 door info
Laatst gewijzigd op 4-4-2017 11:20 door info