Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 01 mei 2017
Resultaten enquête visitatie

​In het najaar van 2016 hebben we via de nieuwsbrief een kleine enquête uitgezet over de ervaringen van aios met de opleidingsvisitatie van de RGS. De aanleiding voor deze enquête was het opschorten van de opleiding Urologie in het AMC in juni 2016 voor een periode van 6 maanden kort na een visitatie. Bij deze visitatie hebben de desbetreffende aios zich achteraf bij de RGS gemeld met aanvullende informatie die tijdens de visitatie niet vrijuit besproken werd. Voor het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en erkenning van de opleiding in de opleidingskliniek is het van groot belang dat aios vrijuit kunnen spreken tijdens een visitatie.

 

Eerste resultaten

Aan deze enquête deden 180 aios mee. Dat aantal is te klein om conclusies te trekken, maar de uitkomsten geven wel aanleiding tot nader onderzoek naar de ervaringen rondom de visitatie.
Uit deze eerste steekproef blijkt dat de meerderheid van de respondenten in de afgelopen vijf jaar een visitatie heeft meegemaakt en voor aanvang een goed beeld had van de procedure. Hoewel de visitaties over het algemeen goed lijken te verlopen, blijkt een substantieel deel van de respondenten zich niet vrij te voelen om openlijk te spreken tijdens een visitatie. Ook gaven respondenten aan dat er volgens hen informatie achtergehouden wordt.

 

Uitgebreider vervolgonderzoek

Dit is voor ons voldoende reden om een uitgebreidere vervolgenquête op te stellen, die we in juni breed zullen verspreiden. Zo krijgen we een goed beeld van de situatie en kunnen we, indien nodig, beter onderbouwd actie ondernemen.

Heb jij de moeite genomen om de enquête in te vullen? Dan willen we je hierbij hartelijk danken voor je bijdrage! We hopen dat je in juni ook de uitgebreidere vervolg enquête in wilt vullen en dat je jouw collega’s wil wijzen op het belang van dit onderzoek zodat we een hoog aantal respondenten krijgen.

Tonen in

Home

Datum

2017-04-30T22:00:00Z

Titel

Resultaten enquête visitatie

Hoofdtekst

​In het najaar van 2016 hebben we via de nieuwsbrief een kleine enquête uitgezet over de ervaringen van aios met de opleidingsvisitatie van de RGS. De aanleiding voor deze enquête was het opschorten van de opleiding Urologie in het AMC in juni 2016 voor een periode van 6 maanden kort na een visitatie. Bij deze visitatie hebben de desbetreffende aios zich achteraf bij de RGS gemeld met aanvullende informatie die tijdens de visitatie niet vrijuit besproken werd. Voor het waarborgen van de kwaliteit van de opleiding en erkenning van de opleiding in de opleidingskliniek is het van groot belang dat aios vrijuit kunnen spreken tijdens een visitatie.

 

Eerste resultaten

Aan deze enquête deden 180 aios mee. Dat aantal is te klein om conclusies te trekken, maar de uitkomsten geven wel aanleiding tot nader onderzoek naar de ervaringen rondom de visitatie.
Uit deze eerste steekproef blijkt dat de meerderheid van de respondenten in de afgelopen vijf jaar een visitatie heeft meegemaakt en voor aanvang een goed beeld had van de procedure. Hoewel de visitaties over het algemeen goed lijken te verlopen, blijkt een substantieel deel van de respondenten zich niet vrij te voelen om openlijk te spreken tijdens een visitatie. Ook gaven respondenten aan dat er volgens hen informatie achtergehouden wordt.

 

Uitgebreider vervolgonderzoek

Dit is voor ons voldoende reden om een uitgebreidere vervolgenquête op te stellen, die we in juni breed zullen verspreiden. Zo krijgen we een goed beeld van de situatie en kunnen we, indien nodig, beter onderbouwd actie ondernemen.

Heb jij de moeite genomen om de enquête in te vullen? Dan willen we je hierbij hartelijk danken voor je bijdrage! We hopen dat je in juni ook de uitgebreidere vervolg enquête in wilt vullen en dat je jouw collega’s wil wijzen op het belang van dit onderzoek zodat we een hoog aantal respondenten krijgen.

Inleiding

​In het najaar van 2016 hebben we via de nieuwsbrief een kleine enquête uitgezet over de ervaringen van aios met de opleidingsvisitatie van de RGS. De aanleiding voor deze enquête was het opschorten van de opleiding Urologie in het AMC in juni 2016 voor een periode van 6 maanden kort na een visitatie.

URL

Afbeelding

Arts met tablet.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Visitatie
Bijlagen
Gemaakt om 2-5-2017 11:01 door info
Laatst gewijzigd op 2-5-2017 11:09 door info