Machtigingen beherenMachtigingen beheren

Actueel | 16 mei 2017
Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld

​Nadat het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastliep, zijn werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 op 15 mei opnieuw in overleg gegaan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze bereikten diezelfde avond een principeakkoord voor een nieuwe cao, met belangrijke afspraken over salarisontwikkeling, generatiebeleid en een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT).

 

De cao-partijen kwamen op 7 april voor het laatst bij elkaar. De NVZ legde tijdens die overlegronde een bod op tafel, dat in de ogen van alle werknemersorganisaties onvoldoende was. Het cao-overleg werd abrupt afgebroken en een nieuwe cao leek ver weg. FNV, CNV en NU’91 kondigden acties aan en startten een handtekeningenpetitie. LAD/FBZ besloot daar niet aan mee te doen. “In onze ogen bood de werkgeversdelegatie ruimte voor verder overleg en we vonden het zonde om die ruimte niet te benutten”, aldus onderhandelaar Rob Koster. “Bovendien vonden we het niet in het belang van de 190.000 werknemers in ziekenhuizen om nu langdurig acties te gaan voeren, aangezien de huidige cao is afgelopen en er belangrijke onderwerpen liggen waarover in onze ogen afspraken moesten worden gemaakt.”

 

Afspraken

Na een korte radiostilte zijn de cao-partijen daarom toch weer met elkaar in gesprek gegaan. Na een intensieve avond onderhandelen heeft dat geleid tot een principeakkoord. Daarin zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:
• De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.
• De salarisschalen en salarissen worden per 1 juli 2017 verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%.
• Medewerkers krijgen tijdens de looptijd drie keer een eenmalige bruto uitkering op basis van een voltijd dienstverband: € 200 in september 2017, € 200 in september 2018 en € 125 in februari 2019.
• De vakantiebijslag wordt verhoogd van 8,0 naar 8,33%.
• Artsen in opleiding tot medisch specialist zijn verplicht zich in te schrijven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De kosten verbonden aan de inschrijving worden door de werkgever vergoed.

 

Vergoeding RGS inschrijfkosten

Vooral dit laatste punt is voor aios van groot belang. De Jonge Specialist heeft zich de afgelopen twee jaar met steun van de KNMG en Federatie Medisch Specialisten hard gemaakt voor een vergoeding van deze kosten. Voor aios in de academische ziekenhuizen was dit al geregeld per 1 januari 2016. DJS is blij dat het nu ook voor aios in de algemene ziekenhuizen geregeld is.

 

Toekomstbestendige afspraken

Onderhandelaar Rob Koster, die namens LAD/FBZ samen met José Klerks de onderhandelingen voerde, is blij dat de cao-partijen elkaar hebben weten te vinden. “We zijn blij dat veel punten uit onze inzet zijn meegenomen, waardoor we toekomstbestendige afspraken en goede vergoedingen en salarisafspraken zijn overeengekomen waar alle werknemers iets aan hebben. “

 

Meer informatie vind je op de website van de LAD.

Tonen in

Home

Datum

2017-05-15T22:00:00Z

Titel

Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld

Hoofdtekst

​Nadat het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastliep, zijn werknemersorganisaties LAD/FBZ, FNV, CNV en NU’91 op 15 mei opnieuw in overleg gegaan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze bereikten diezelfde avond een principeakkoord voor een nieuwe cao, met belangrijke afspraken over salarisontwikkeling, generatiebeleid en een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT).

 

De cao-partijen kwamen op 7 april voor het laatst bij elkaar. De NVZ legde tijdens die overlegronde een bod op tafel, dat in de ogen van alle werknemersorganisaties onvoldoende was. Het cao-overleg werd abrupt afgebroken en een nieuwe cao leek ver weg. FNV, CNV en NU’91 kondigden acties aan en startten een handtekeningenpetitie. LAD/FBZ besloot daar niet aan mee te doen. “In onze ogen bood de werkgeversdelegatie ruimte voor verder overleg en we vonden het zonde om die ruimte niet te benutten”, aldus onderhandelaar Rob Koster. “Bovendien vonden we het niet in het belang van de 190.000 werknemers in ziekenhuizen om nu langdurig acties te gaan voeren, aangezien de huidige cao is afgelopen en er belangrijke onderwerpen liggen waarover in onze ogen afspraken moesten worden gemaakt.”

 

Afspraken

Na een korte radiostilte zijn de cao-partijen daarom toch weer met elkaar in gesprek gegaan. Na een intensieve avond onderhandelen heeft dat geleid tot een principeakkoord. Daarin zijn onder andere de volgende afspraken gemaakt:
• De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 januari 2017 tot 1 april 2019.
• De salarisschalen en salarissen worden per 1 juli 2017 verhoogd met 1,75% en per 1 juli 2018 nog eens met 2%.
• Medewerkers krijgen tijdens de looptijd drie keer een eenmalige bruto uitkering op basis van een voltijd dienstverband: € 200 in september 2017, € 200 in september 2018 en € 125 in februari 2019.
• De vakantiebijslag wordt verhoogd van 8,0 naar 8,33%.
• Artsen in opleiding tot medisch specialist zijn verplicht zich in te schrijven bij de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De kosten verbonden aan de inschrijving worden door de werkgever vergoed.

 

Vergoeding RGS inschrijfkosten

Vooral dit laatste punt is voor aios van groot belang. De Jonge Specialist heeft zich de afgelopen twee jaar met steun van de KNMG en Federatie Medisch Specialisten hard gemaakt voor een vergoeding van deze kosten. Voor aios in de academische ziekenhuizen was dit al geregeld per 1 januari 2016. DJS is blij dat het nu ook voor aios in de algemene ziekenhuizen geregeld is.

 

Toekomstbestendige afspraken

Onderhandelaar Rob Koster, die namens LAD/FBZ samen met José Klerks de onderhandelingen voerde, is blij dat de cao-partijen elkaar hebben weten te vinden. “We zijn blij dat veel punten uit onze inzet zijn meegenomen, waardoor we toekomstbestendige afspraken en goede vergoedingen en salarisafspraken zijn overeengekomen waar alle werknemers iets aan hebben. “

 

Meer informatie vind je op de website van de LAD.

Inleiding

Nadat het overleg voor een nieuwe Cao Ziekenhuizen vastliep, zijn werknemersorganisaties FBZ, FNV, CNV en NU’91 op 15 mei opnieuw in overleg gegaan met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Ze bereikten diezelfde avond een principeakkoord voor een nieuwe cao, met belangrijke afspraken over salarisontwikkeling, generatiebeleid en een nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag (ORT). Ook de vergoeding van RGS inschrijfgeld is geregeld.

URL

Afbeelding

cao z.jpg

Verloopt

Bestand

Actueel

Ja

Tags

Cao; Pensioen; Registratie en regelgeving; Registratie
Bijlagen
Gemaakt om 16-5-2017 14:30 door info
Laatst gewijzigd op 17-5-2017 11:49 door info
Lees meer
Cao acties ziekenhuizen gaan door! » Zondagsdiensten binnenkort van start » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Contributie 2018: 140 euro per jaar » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » ​Nieuw overzicht teruggave contributie » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » ​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ » FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten  » Zijn jouw gegevens up to date? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? » Wil jij meedoen met het PensioenLab? » Actie psychiaters opgeschort vanwege akkoord » Psychiaters voeren opnieuw actie op 28 en 29 maart » ​Psychiaters voeren opnieuw actie voor pensioen » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Vacature aioslid College Geneeskundig Specialismen » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast » MC: Tientallen aios in BIG-register doorgehaald » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » Update vergoeding RGS registratiekosten » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Vacature aioslid College Geneeskundig Specialismen » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast » MC: Tientallen aios in BIG-register doorgehaald » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » Update vergoeding RGS registratiekosten »