Thema's | Beroepsbelangen
Nationale a(n)ios enquete 2018 Veilig werken

Hoe zijn jouw arbeidsomstandigheden? En het opleidingsklimaat binnen jouw instituut? Heb jij plezier in je werk? De Jonge Specialist heeft in 2018 onderzocht hoe het beter kan. 

 

De werk-privé balans onder jonge dokters is dusdanig verstoord dat dit bij 19% van hen leidt tot burn-out klachten. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2015. Dat blijkt uit de nationale a(n)ios-enquête ‘Gezond en veilig werken’ die De Jonge Specialist dit voorjaar heeft gehouden onder bijna duizend artsen (niet) in opleiding tot medisch specialist, klinisch fysici en chemici in opleiding en ziekenhuisapothekers in opleiding. We maken ons zorgen over deze cijfers.

 

Wat toont ons onderzoek aan?

Jonge dokters moeten veel ballen in de lucht houden. Ze combineren een drukke baan met neventaken en relatief veel life-events. Als belangrijke oorzaken voor uitval door een burn-out geven de respondenten aan dat er sprake is van een te hoge werkdruk, een verstoring van de werk-privé balans en een gebrek aan autonomie. In de enquête werden ook andere facetten van de arbeidsomstandigheden onderzocht. Wat opvalt in de resultaten zijn de omstandigheden waaronder jonge dokters werken. Gemiddeld wordt er acht uur per week overgewerkt, zonder dat daar compensatie in tijd of geld tegenover staat. Slechts 1 op de 7 ondervraagden kan regelmatig pauze nemen tijdens het werk. Daarnaast kan slechts 15% van de jonge dokters aan het einde van de werkdag naar huis. Na een aanwezigheidsdienst (bijvoorbeeld een avond- of nachtdienst) kan minder dan 10% direct naar huis.
Bekijk de onderzoeksresultaten.

 

De Jonge Specialist maakt zich zorgen

Bestuurslid van De Jonge Specialist Vicky Soomers: “We hebben de afgelopen jaren samen met de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) en Federatie Medisch Specialisten veel bereikt op het gebied van arbeidstijden. Maar uit de enquête blijkt dat deze verbeterslagen, zoals vastgelegd in de cao’s en de Arbeidstijdenwet, in de praktijk nog lang niet altijd worden uitgevoerd. Hierdoor wordt de werkdruk voor jonge dokters veel te hoog, waardoor uitputting en burn-out op de loer liggen.” Uit de enquête blijkt ook dat wanneer jonge dokters langdurig afwezig zijn door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap, er in 70% van de gevallen geen vervanging wordt geregeld. Soomers: “Dat vinden we echt zorgelijk. Op deze manier worden de andere dokters extra belast, waardoor de kans nog groter is dat ook zij gezondheidsklachten krijgen. Wij vinden dat de werkgevers hun verantwoordelijkheid moeten nemen, zodat dokters op een veilige en gezonde manier kunnen werken.”

 

Wat gaan wij doen?

Uit de enquête blijkt dat 33% van de jonge zorgverleners niet weet of zijn rooster voldoet aan de Arbeidstijdenwet. Dat maakt het voor hen lastig om voor hun rechten op te komen. Als DJS zien we het als onze taak om jullie goed te informeren over jullie rechten als het gaat om arbeidsomstandigheden. Dit gaan we onder andere doen door hierover workshops te geven in de ziekenhuizen en oplossingen te bieden die niet ten koste gaan van de kwaliteit van de opleiding.

 

Voldoet jouw rooster aan de regels?

Weet jij – net als veel respondenten – niet of jouw rooster voldoet aan de afspraken in de Arbeidstijdenwet en jouw cao? Doe dan vandaag nog onze gratis roostercheck! In slechts vier stappen voer je jouw rooster in. Déhora, een externe specialist in personeelsplanning, controleert deze op basis van de wet- en regelgeving. En binnen vijf werkdagen sturen wij je de evaluatie, een uitgebreide uitleg over aanwezige waarschuwingen en overtredingen, en waar mogelijk een advies.
Lees meer over onze roostercheck

 

Alles wat je moet weten over jouw arbeidsvoorwaarden: wat staat er in jouw cao?

Zeg eens eerlijk: heb jij jouw cao weleens gelezen? De meeste mensen niet. Toch is het belangrijk om te weten wat een werkgever wel of niet van jou mag verwachten. Om het je makkelijker te maken hebben we een brochure gemaakt waarin we jouw rechten en plichten op een rijtje zetten. Ook laten we de verschillen zien tussen de verschillende cao’s en geven we een aantal tips en aandachtspunten mee voor je arbeidsvoorwaardengesprek.
Download hier de brochure

 

Vragen over jouw arbeidsomstandigheden? Neem contact op met ons AIOS Meldpunt

Heb jij opleidings- of werkgerelateerde vragen of problemen? Bijvoorbeeld over je arbeidsvoorwaarden, opleidingsplan, rooster of supervisie? Dan kun je als aios of anios terecht bij ons meldpunt.
Lees meer over het AIOS Meldpunt

 

Deel jouw best practices

Heb jij een ervaring met betrekking tot burn-out die je graag met ons wil delen? Is het in jouw ziekenhuis goed geregeld? Bestaat er bijvoorbeeld een coachingstraject of andere zaken die bijdragen aan het voorkómen van een burn-out? Deel het met ons! Voor het volgende nummer van ons magazine zijn we op zoek naar best practices én tips van mensen die zelf ervaring hebben met burn-out klachten. Neem contact op via: info@dejongespecialist.nl