Thema's | Opleiding
Profilering

De taken van een medisch specialist worden steeds breder. Naast patiëntenzorg houden artsen zich bijvoorbeeld bezig met vraagstukken rond innovatie, organisatie en kwaliteitsverbetering. Het opleiden met behulp van de diverse CanMEDs rollen zorgt ervoor dat aios zich ook op deze taken kunnen voorbereiden. Veel discipline overstijgende thema’s maken in bepaalde mate al deel uit van de medische vervolgopleiding. Het betreft dan de basis. Aios met specifieke talenten of ambitie op een bepaald gebied, kunnen ervoor kiezen zich in dit gebied verder te verdiepen: profilering.
Er zijn verschillende thema’s en niveaus om je in te profileren. Profilering in een bepaald thema betekent ook niet voor iedere aios hetzelfde; dit is bij uitstek geïndividualiseerd opleiden!

 

Waarin zou je je kunnen profileren?

Voor sommige thema’s zijn de verschillende niveaus vrij gedetailleerd uitgewerkt, zoals medisch leiderschap en technologische innovatie. Voor andere thema’s is meer eigen input nodig. Wetenschap en onderwijs zijn bijvoorbeeld onderwerpen waar je als aios sowieso mee te maken krijgt, maar die je in een profileringsproject uitgebreider vorm kunt geven. Management & organisatie en kwaliteit & veiligheid nemen ook een steeds belangrijkere taak in in het dagelijks werk van de medisch specialist. Deze opsomming is niet oneindig; profileringprojecten kunnen gemaakt worden voor iedere (discipline-overstijgend) thema.

 

Hoe geef je profilering vorm?

Veel aios én opleiders hebben nog weinig ervaring met profilering. Daarom zijn er vanuit de Federatie Medisch Specialisten diverse documenten opgesteld om aios en opleiders te ondersteunen bij het ontwikkelen van een persoonlijk profileringsproject. Zoals bijvoorbeeld de handreiking individuele profilering en actuele thema’s of het inlegvel individuele profilering en actuele thema’s.

 

Ga het gesprek aan met je opleider over jouw ideeën ten aanzien van profilering. Afspraken hierover kunnen opgenomen worden in je individuele opleidingsplan. Voor het opstellen van je profileringplan kan je bij uitstek gebruik maken van het cursus aanbod uit de DJS Academie. De cursussen die hierin aangeboden worden zijn discipline overstijgend en bewezen kwalitatief.

 

profilering.jpg