Thema's | Beroepsbelangen
Cao's

De Jonge Specialist behartigt de belangen van aios bij de cao-onderhandelingen. Dit betreft de cao Ziekenhuizen, de cao GGZ en de Cao UMC. Wij stimuleren alle leden van DJS om bij inschrijving direct kosteloos lid te worden van de LAD. Vanuit de LAD is er een onderhandelaar aanwezig aan de cao-tafel, die nauw contact onderhoudt met het bestuur van DJS, zodat we dicht bij het vuur zitten.

De LAD is samen met andere beroepsorganisaties georganiseerd in FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg). FBZ onderhandelt samen met andere werknemersorganisaties in de zorg (FNV, CNV en NU’91) met de werkgeversorganisaties (NVZ, NFU, GGZ Nederland) over de cao’s voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg.


Verschillen tussen cao’s

Er zijn specifieke verschillen tussen de cao’s in de zorg. In het voorjaar van 2017 verschijnt een uitgebreid artikel in ons kwartaalmagazine waarin deze verschillen uiteen worden gezet.


Behaalde resultaten

De afgelopen jaren heeft De Jonge Specialist door actieve betrokkenheid bij de cao onderhandelingen mooie resultaten weten te behalen. Zo is er sinds 2015 100% vergoeding van de verplichte opleidingskosten in de cao UMC, is afschaffing van de compensatieregelingen en onregelmatigheidstoeslag (ORT) voor aios afgewend en zelfs verbeterd. ​

 

Heb jij een verbeterpunt voor één van de cao's?
Doorlopend zijn wij betrokken bij de onderhandelingen voor de verschillende cao's. De onderhandelingen voor één cao kunnen soms wel anderhalf jaar doorlopen. Mocht jij als a(n)ios of assistentengroep verbeterpunten hebben voor de cao waar alle a(n)ios beter van worden: laat het ons dan weten via info@dejongespecialist.nl en dan nemen we deze ideeën mee in de eerstvolgende cao bijeenkomsten.