Thema's | Beroepsbelangen
Cao's

De Jonge Specialist behartigt de belangen van aios bij de cao-onderhandelingen. Dit betreft voornamelijk de Cao Ziekenhuizen en de Cao UMC, maar ook de Cao GGZ. Alle leden van DJS zijn bij inschrijving automatisch lid van de LAD. Vanuit de LAD is er een onderhandelaar aanwezig aan de cao-tafel, die nauw contact onderhoudt met het bestuur van DJS, zodat we dicht bij het vuur zitten.

De LAD is samen met andere beroepsorganisaties georganiseerd in FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg). FBZ onderhandelt samen met andere werknemersorganisaties in de zorg (FNV, CNV en NU’91) met de werkgeversorganisaties (NVZ, NFU, GGZ Nederland) over de cao’s voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg.


Verschillen tussen cao’s

Er zijn specifieke verschillen tussen de cao’s in de zorg. In het voorjaar van 2017 verschijnt een uitgebreid artikel in ons kwartaalmagazine waarin deze verschillen uiteen worden gezet.


Behaalde resultaten

Voorbeelden van behaalde resultaten zijn onder andere de 100% vergoeding van de verplichte opleidingskosten in de Cao UMC (2015), verbeterde compensatieregelingen na diensten, de onregelmatigheidstoeslag (ORT) voor aios en ook het voorkomen van de afschaffing hiervan (2013). Daarnaast werd in 2013 besloten om de, voor jonge klaren relatief ongunstige, Medisch Specialisten schaal in de Cao UMC in te korten tot maximaal 1 jaar.

Eind 2017 loopt de Cao UMC af. Als DJS zullen wij inspraak hebben in de inzet voor de nieuwe cao-onderhandelingen. Heb jij als aios een verbeterpunt voor de cao waar alle aios wat aan hebben? Laat het ons weten, dan nemen we jouw ideeën mee!
Voor vragen kun je altijd terecht bij info@dejongespecialist.nl.

​Artikel magazine
In maart 2017 publiceerden we in ons magazine ​een artikel over wat je rechten zijn op basis van de cao. Ook tonen we de verschillen tussen de cao umc’s 2015-2017 en de cao ziekenhuizen 2014-2016, en geven we tips en aandachtspunten die bijvoorbeeld van pas komen in een arbeidsvoorwaardengesprek. 

Download het artikel hier​.

Lees ook

Cao Ziekenhuizen
Cao UMC's