Thema's | Beroepsbelangen
Cao's

De Jonge Specialist behartigt de belangen van aios bij de cao-onderhandelingen. Dit betreft de cao Ziekenhuizen, de cao GGZ en de Cao UMC. Wij stimuleren alle leden van DJS om bij inschrijving direct kosteloos lid te worden van de LAD. Vanuit de LAD is er een onderhandelaar aanwezig aan de cao-tafel, die nauw contact onderhoudt met het bestuur van DJS, zodat we dicht bij het vuur zitten.

De LAD is samen met andere beroepsorganisaties georganiseerd in FBZ (Federatie van Beroepsorganisaties in de Zorg). FBZ onderhandelt samen met andere werknemersorganisaties in de zorg (FNV, CNV en NU’91) met de werkgeversorganisaties (NVZ, NFU, GGZ Nederland) over de cao’s voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de zorg.


Verschillen tussen cao’s

Er zijn specifieke verschillen tussen de cao’s in de zorg. In het voorjaar van 2017 verschijnt een uitgebreid artikel in ons kwartaalmagazine waarin deze verschillen uiteen worden gezet.


Behaalde resultaten

De afgelopen jaren heeft De Jonge Specialist door actieve betrokkenheid bij de cao onderhandelingen mooie resultaten weten te behalen. Zo is er sinds 2015 100% vergoeding van de verplichte opleidingskosten in de cao UMC, is afschaffing van de compensatieregelingen en onregelmatigheidstoeslag (ORT) voor aios afgewend en zelfs verbeterd. ​

 

Heb jij een verbeterpunt voor één van de cao's?
Doorlopend zijn wij betrokken bij de onderhandelingen voor de verschillende cao's. De onderhandelingen voor één cao kunnen soms wel anderhalf jaar doorlopen. Mocht jij als a(n)ios of assistentengroep verbeterpunten hebben voor de cao waar alle a(n)ios beter van worden: laat het ons dan weten via info@dejongespecialist.nl en dan nemen we deze ideeën mee in de eerstvolgende cao bijeenkomsten.

Nieuws
Steun vanuit European Junior Doctors voor een goede cao » Doe mee voor een goede cao: #ikmaakmezorgen » Eerste landelijke ziekenhuisstaking ooit in aantocht » Cao acties ziekenhuizen gaan door! » Zondagsdiensten binnenkort van start » Actie voor tegemoetkoming coassistenten » Acties CAO Ziekenhuizen » Ledenraadpleging nieuwe Cao GGZ » Onderhandelaarsakkoord bereikt voor nieuwe Cao GGZ » Ziekenhuizen gaan niet in op ultimatum: acties in voorbereiding » Een goede cao = goede zorg: DJS steunt acties Cao Ziekenhuizen » Cao-overleg ziekenhuizen vastgelopen: acties onvermijdelijk » Onbetaalde arbeid door aios, anios en fellows! » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Faillissement: wat betekent dat voor a(n)ios? » Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Bezoek in jouw umc de bijeenkomst over de cao-ontwikkelingen » Contributie 2018: 140 euro per jaar » Nieuwe AMS per 1 januari 2018 » ​Nieuw overzicht teruggave contributie » Compensatie ORT over vakantie-uren » Overleg over loonruimteovereenkomst umc's leidt nog niet tot resultaat » ​​​Onderhandelaarsakkoord Cao GGZ » Principeakkoord cao Ziekenhuizen: RGS vergoeding geregeld » FBZ roept cao-partijen ziekenhuizen op het overleg te hervatten  » Zijn jouw gegevens up to date? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  » Visie DJS op 24-uurs diensten » Wist je dat je werkgever 42% van je lidmaatschap kan vergoeden? »