Thema's | Beroepsbelangen
Gezond en veilig werken

​​De Jonge Specialist vindt het belangrijk dat er aandacht is voor de werkomstandigheden voor aios. Al in 2015 heeft De Jonge Specialist samen met de LAD en Artsen Stichting Nederland een onderzoek uitgevoerd naar werk- en opleidingsomstandigheden onder aios. Het kan je niet ontgaan zijn dat we hier in 2018 vervolg aan hebben gegeven met de nationale  a(n)ios enquête die volop aandacht heeft gekregen in de landelijke media. Het volledige rapport vind je op onze website.

 

Ondanks dat er grote bevlogenheid is onder jonge artsen en dat 95% van de respondenten trots is op zijn vak, komt helaas ook naar voren dat een hoge werkdruk, verstoorde werk-privé balans, slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt en de cultuur in de zorg toch vaak zorgen voor twijfel over het voortzetten van de opleiding. En hoewel parttime werken inmiddels net zo gebruikelijk is als fulltime werken, wordt er gemiddeld maar liefst 8 uur per week over gewerkt! Bij uitval van collega’s door zwangerschap of ziekte wordt er zelden vervanging geregeld wat leidt tot een toename van de werkdruk en dienstenbelasting. Hoewel er duidelijke afspraken zijn gemaakt in de cao’s en Arbeidstijdenwet, weet meer dan 1 op de 3 respondenten niet zeker of hun rooster conform die afspraken is. Bovenstaande gecombineerd met een stijging van het aantal arts-assistenten met burn-out klachten, van 15% in 2015 naar 19% afgelopen jaar, maakt dat wij als bestuur van De Jonge Specialist van mening zijn dat er nu echt wat moet gaan veranderen.

 

Vervolgplan Veilig Werken – buiten het ziekenhuis

Naar aanleiding van ons onderzoek, heeft Tweede Kamerlid Corinne Ellemeet van GroenLinks Kamervragen gesteld aan de minister van Medische Zorg, Bruno Bruins. Hij erkent dat dit een probleem is wat in de hele zorgsector speelt en aandacht behoeft. Hij benadrukt het belang van een goed nageleefde cao en ziet aan de enquête dat hier ruimte is voor verbetering. Hij gaat hierover in gesprek met de sector en wees op de taak van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd dit te monitoren. Ook hebben we de resultaten van de Enquête aangeboden aan diverse Tweede Kamerleden en hen uitgenodigd voor een gesprek Vrijwel alle fracties zijn hierop in gegaan. Zo hebben wij gesprekken gevoerd met Kamerleden van meerdere fracties. Namens DJS zal Edin Hajder, voorzitter, in januari deelnemen aan een rondetafelgesprek van de Tweede Kamer met als thema ‘Werken in de Zorg’ en vindt er een gesprek plaats met de Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Arbeidsinspectie) om te praten over de Arbeidstijdenwet en handhaving hiervan.
De Federatie Medisch Specialisten (Federatie), de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) en de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD) denken graag met ons mee over oplossingen voor dit probleem en hebben Gezond en veilig werken net als wij hoog op de agenda staan in 2019.

 

Vervolgplan Veilig Werken – binnen het ziekenhuis

Anders dan voorgaande jaren wil DJS de werkgevers (ziekenhuizen) betrekken bij de oplossingen voor dit probleem. De ziekenhuizen ontvangen per aios ongeveer 130.000 euro aan beschikbaarheidsbijdrage per jaar met de opdracht dit geld in te zetten om de aios de best mogelijke opleiding aan te bieden en zo de beste medisch specialisten ter wereld op te leiden. Het bestuur van DJS is van mening dat met het aannemen van die bijdrage er een verantwoordelijkheid ligt bij de Raad van Bestuur om te zorgen voor een veilige en gezonde leeromgeving waarbij de opleiding wordt ingericht volgens de gemaakte afspraken. Hierbij is de kwaliteit van de opleiding leidend en niet de bedrijfsvoering van het ziekenhuis!

 

Daarom gaan wij de Raden van Bestuur van alle grote opleidingsziekenhuizen aanschrijven met een verzoek voor een bestuurlijk overleg over dit onderwerp. Uiteraard nodigen we hiervoor ook de voorzitter van de Centrale Opleidingscommissie (COC) en de Arts Assistenten Vereniging (AAV) uit. Daarnaast is het voornemen om in elke UMC een DOO te organiseren voor de gehele opleidingsregio waar jullie allemaal welkom zijn! Hier leer je niet alleen over je rechten en plichten volgens de cao’s en Arbeidstijdenwet, maar gaan we met jullie in gesprek over de zachte kant van een veilige werkomgeving: tijd voor reflectie, empowerment, begeleiding, coaching en het belang hiervan. Wij zien een grote rol weggelegd voor coaching in het opleidingstraject tot specialist, wat wordt bevestigd in de geluiden die wij hebben gehoord van onze ledenraad in december en tijdens ons A(N)IOS Forum ‘Duurzaam Dokteren’ in november onder leiding van Maleene de Ridder, gezondheidswetenschapper en coach.

 

Service- en dienstverlening De Jonge Specialist

Uit de enquête bleek ook dat onze leden onvoldoende op de hoogte zijn van de wet- en regelgeving en daarmee van de service- en dienstverlening die DJS aanbiedt via onze samenwerking met de LAD en Federatie. Alles is gratis en vrij toegankelijk voor onze leden.

- Informatiebrochures over arbeidstijden en cao

- Roostercheck

- A(n)ios Evaluatie (ben je klaar voor de dienst)

- A(n)ios Checklist  

- Modelinstructie (die je krijgt bij jouw arbeidsovereenkomst)

 

Neem contact met ons op

Kortom, een gezond en veilig opleidingsklimaat willen we allemaal! Heb jij een goed voorbeeld van jouw instelling over hoe zij omgaan met verhoogde werkdruk, burn-out, verstoorde werk-privébalans of meer, laat ons dit weten! Of wil je juist aan de bel trekken over de omstandigheden waar jij mee te maken krijgt tijdens het werk of heb je andere informatie, mail ons dan via info@dejongespecialist.nl.

Nieuws
Méér werkplezier voor jonge dokters: denk met ons mee op 20 november! » Denk mee over groene geneeskunde en duurzaamheid! » Christiaan Keijzer benoemd tot ‘Beste Opleider’ tijdens DJS Congres » Schrijf je nu in! DJS Congres 27 september 2019 » Ranking the Topics: denk jij mee over de nieuwe werkagenda van de RVS? » Merkbaarheidsscan (Ont)regel de zorg: deel jouw mening nu via deze enquête!  » Vandaag in Arts & Auto: 'Elke aios zelf aan het stuur"  » Green Deal: verduurzaming van de zorgsector » In gesprek met de raden van bestuur en Inspecties » Kom naar de a(n)ios-dag van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd » Roostercheck nu ook geschikt voor anios » DJS Congres 27 september 2019: Fit to perform » “Het is tijd voor een gezonde werkcultuur” » Rondetafelgesprek Arbeidsmarkt in de zorg » Standpunt Gezond en veilig werken De Jonge Specialist » Nieuwe editie van het DJS Magazine verschenen » Meld je nu aan: A(N)IOS Forum ‘Duurzaam dokteren’ 12 november » Geef ruimte aan de passie van zorgverleners » 1 op de 5 jonge artsen heeft burn-out klachten » Enquête Veilig Werken: resultaten zijn bekend en Ipads verloot! » De acties in de umc’s voor een goede cao beginnen! Wat betekent dit voor jou?  » #MeToo in de gezondheidszorg » Onderhandelingen Cao UMC vastgelopen » Veilig werken enquete » Oproep: laat dokters dokteren » Is de Nederlandse assistent wel voorbereid op de eerste dienst? » Roosters en diensten: weet jij hoe het zit? » Nieuw: Brochure aios en zwangerschap  »