Thema's | Beroepsbelangen
Pensioen

​Misschien niet het eerste waar je aan denkt als aios: pensioen. Toch is het een onderwerp dat volop in de belangstelling staat, niet in de laatste plaats vanwege de nog steeds actuele Europese schuldencrisis en de daarmee gepaard gaande problemen in de pensioensector. Ook op dit dossier speelt De Jonge Specialist een actieve rol.


PFZW

Begin 2015 werd besloten de pensioenfondsen voor algemene en academische ziekenhuizen met elkaar in overeenstemming te brengen. Vanaf 1 januari 2015 is elke aios aangesloten bij pensioenfonds PFZW. Voor de steeds mobielere aios is dit een gunstige ontwikkeling, nu er niet op meerdere plaatsen pensioenpotjes worden opgebouwd. ​


Pensioenaftopping

Sinds 1 januari 2015 kunnen werknemers over het salarisdeel boven 100.000 euro bruto niet langer onder fiscaal gunstige voorwaarden pensioen opbouwen via hun werkgever. Met andere woorden: vóór 2015 bouwden werknemers pensioen op over het gehele salaris; na 2015 nog maar over het salaris tot 100.000 euro. Boven die 100.000 euro dragen werkgever én werknemer dus ook geen pensioenpremie meer bij. Veel werkgevers in Nederland hebben het werkgeversdeel van de pensioenpremie teruggegeven aan werknemers, omdat het toebehoort aan hun pensioen. Ook de NFU heeft dit gedaan voor de universitair medisch specialisten.

 

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen wilde dit voor medisch specialisten in algemene ziekenhuizen aanvankelijk niet doen. Na acties (waaronder een zondagsdienst) en intensieve onderhandelingen zijn de LAD en de Federatie Medisch Specialisten in november 2016 gelukkig tot een oplossing gekomen. Medisch specialisten krijgen 70% van het werkgeversdeel van de pensioenpremie terug, en kunnen dat percentage ophogen tot meer dan 100% door met hun raad van bestuur prestatieafspraken te maken, bijvoorbeeld over zorgvernieuwing en patiëntgerichtheid.

GGZ Nederland is nu de enige werkgever in de zorg die niets geregeld heeft. Op dinsdag 1 november 2016 hebben psychiaters daarom een zondagsdienst gehouden, maar GGZ Nederland blijft volhouden dat er geen geld is. Een tweede actiedag is geweest op 17 januari 2017. Meer informatie over de actuele stand van zaken omtrent de pensioenaftopping kan je lezen via de links.