Thema's | Beroepsbelangen
Pensioen

​Misschien niet het eerste waar je aan denkt als aios: pensioen. Toch is het een onderwerp dat volop in de belangstelling staat, niet in de laatste plaats vanwege de nog steeds actuele Europese schuldencrisis en de daarmee gepaard gaande problemen in de pensioensector. Ook op dit dossier speelt De Jonge Specialist een actieve rol.


PFZW

Begin 2015 werd besloten de pensioenfondsen voor algemene en academische ziekenhuizen met elkaar in overeenstemming te brengen. Vanaf 1 januari 2015 is elke aios aangesloten bij pensioenfonds PFZW. Voor de steeds mobielere aios is dit een gunstige ontwikkeling, nu er niet op meerdere plaatsen pensioenpotjes worden opgebouwd. ​


 

Na vele acties en intensieve onderhandelingen zijn in alle drie de cao’s regelingen ten aanzien van het werkgeversdeel getroffen en opgenomen.