Thema's | Kwaliteit & Innovatie
Optimaal functioneren

​In de media verschijnen regelmatig berichten over disfunctionerende, ruziënde of frauderende artsen. Soms terecht, soms onterecht. Werken aan het continu verbeteren van het functioneren is in het belang van patiënten en medisch specialisten zelf. Het is belangrijk dat medisch specialisten zich toetsbaar opstellen met als doel het functioneren continu te verbeteren en tegelijkertijd disfunctioneren te voorkomen of herkennen, zodat er tijdig actie ondernomen kan worden. Dit begint al in de opleiding en daarom is De Jonge Specialist hierbij betrokken.

Om het functioneren te verbeteren, zijn diverse instrumenten ontwikkeld: kwaliteitsvisitaties, IFMS (individueel functioneren medisch specialist), herregistratie en het modelreglement disfunctionerend medisch specialist. In het visiedocument “Optimaal functioneren” doet een werkgroep medisch specialisten en aios (afvaardiging vanuit De Jonge Specialist) aanbevelingen om dit instrumentarium in te voeren, dan wel aan te scherpen. 


Elkaar aanspreken

Daarnaast moet er in ziekenhuizen meer oog zijn voor een cultuur van constante reflectie op het individueel functioneren en op het functioneren in de vakgroep. Je moet elkaar durven aanspreken; immers waar angst regeert, wordt niet geleerd. 


Aandacht voor algemene competenties

De werkgroep vindt verder dat er aanvullende eisen moeten komen om in aanmerking te komen voor herregistratie. Medisch specialisten moeten bij- en nascholing volgen op meerdere competenties: naast medisch inhoudelijke competenties is het ook belangrijk dat medisch specialisten kunnen werken in teamverband en onderling én met de patiënt goed communiceren. Huidige aios hebben op dat gebied vaak een voorsprong: deze niet-medische competenties worden al in ons huidige curriculum verweven. Uiteraard is het voor ons van belang om deze competenties up-to-date te houden, om zo je hele carrière optimaal te kunnen blijven functioneren.

 

Inmiddels heeft de KNMG ook een basisdocument Optimaal Functioneren opgesteld, waarover hier meer te lezen is.