Thema's | Kwaliteit & Innovatie
Platform Medisch Leiderschap

​Het Platform Medisch Leiderschap is een groep gedreven artsen die zich, veelal in hun vrije tijd, inzetten voor de continue ontwikkeling van medisch leiderschap in elke fase van het arts-zijn. 


‘Dokters in the lead’

Het is een veelgehoorde uitspraak: ‘Dokters in the lead!’. Bij veel besluiten in de zorg is de betrokkenheid van artsen essentieel. Maar hoe doe je dat: de leiding nemen of leiderschap tonen? Wat moet je leren en weten om dat goed te kunnen? Het Platform Medisch Leiderschap wil álle artsen toerusten met de competentie leiderschap. Leiderschap moet in de opleiding geneeskunde en de verdere loopbaan van een arts net zo belangrijk worden als de competenties Communicatie, Samenwerking en Kennis & Wetenschap.

 

De Jonge Specialist is nauw betrokken bij het Platform Medisch Leiderschap. Daarnaast is DJS betrokken bij andere initiatieven van onder andere de Federatie Medisch Specialisten. Met deze laatste partij hebben we de afgelopen maanden gewerkt aan een basisdocument voor implementatie van medisch leiderschap in de medische vervolgopleidingen.