Thema's | Kwaliteit & Innovatie
Verstandig kiezen

​Sinds 2014 is de campagne ‘Verstandig Kiezen’ gestart. Mogelijk heb je hier al eens over gehoord of zelfs mee te maken gehad? Maar wat houdt het nu precies in en wat is het doel van deze campagne? Het geheel draait om gepast gebruik van de zorg met als doel kwaliteitsverbetering en in het verlengde daarvan kostenbesparing. Twee belangrijke onderwerpen voor aios zijn Verstandige Keuzes en Samen Beslissen.

 

De Verstandige Keuzes zijn evidence based aanbevelingen, zoals keuzehulpen, die door de wetenschappelijke verenigingen worden ontwikkeld waarmee artsen en patiënten gezamenlijk de best passende behandeling voor de individuele patiënt kunnen nemen. 

Samen Beslissen of Shared Decision Making, richt zich op het verbeteren van de gezamenlijke besluitvorming door patiënten en artsen. Meerdere onderzoeken en ervaringen laten zien dat de kwaliteit en patiënttevredenheid verbetert als er sprake is van Samen Beslissen. Maar wanneer is er sprake van goede gezamenlijke besluitvorming en hoe pas je dit toe in de spreekkamer? De ontwikkeling van hulpmiddelen hiervoor zoals de keuzehulpen en bijbehorende option grids, maar ook training van artsen en patiënten is hiervoor essentieel.

 

Op 4 oktober 2016 is de campagne ‘Samen Beslissen’ door minister Schippers gelanceerd. De Jonge Specialist schrijft momenteel samen met de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) een visiedocument over dit thema. We willen de implementatie van Verstandig Kiezen in de praktijk begeleiden. Hopelijk zal dit onderwerp meer aandacht krijgen om zo kwalitatief goede zorg te leveren die ook kosteneffectief is.