Thema's | Kwaliteit & Innovatie
Werkgroep Zorg 2025

​Hoe kunnen we de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand houden, waarbij kwaliteit van zorg voor de patiënt centraal blijft staan? Deze vraag staat aan de basis van de discussiebijeenkomsten van Werkgroep Zorg 2025.


Deze werkgroep bestaat uit verschillende jonge zorgprofessionals in opleiding: medisch specialisten, klinisch chemici, huisartsen, sportartsen, sociaal geneeskundigen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen verstandelijk gehandicapten, ziekenhuisapothekers en openbare apothekers. Ook andere zorgverleners, zoals technisch geneeskundigen, sluiten regelmatig aan bij onze vergaderingen. Niet eerder is een groep zorgprofessionals in een dergelijke samenstelling bijeen gekomen om na te denken over de toekomst van de zorg.


Dit heeft geresulteerd in drie visiedocumenten: 

  • ‘Coach, Cure & Care 2025’ dat in oktober 2013 is aangeboden aan minister Schippers
  • ‘Coaching - who cares’ dat in januari 2015 gepresenteerd werd en
  • ‘Bridge the g@pp’ dat in januari 2017 in ontvangst genomen is door de zorgverleners van de toekomst. Bekijk hier ook het filmpje.  


De Jonge Specialist heeft aan de basis gestaan van deze werkgroep en is nog steeds actief betrokken. De werkgroep heeft inmiddels een zelfstandige status en De Jonge Specialist is vertegenwoordigd in het bestuur van de stichting. Zie voor meer informatie de website van de werkgroep.