​​
Thema's
Opleiding​​
Een kwalitatief goede opleiding is één van de belangrijkste speerpunten van De Jonge Specialist. Door voortdurende modernisering van de medische vervolgopleidingen en veranderingen in het zorglandschap zijn er continu veranderingen voor zowel aios als opleiders. De CanMEDS, het individuele opleidingsplan, en portfolio’s zijn tegenwoordig dagelijkse praktijk in de medische opleidingen, met het doel om uiteindelijk bij te dragen aan een betere opleiding. Structurele aandacht voor algemene competenties (zoals medisch leiderschap) en aanpassingen van de medische vervolgopleidingen aan de eisen van de toekomst vragen onze aandacht.

De Jonge Specialist vertegenwoordigt de aios in de Raad Opleiding van de Federatie Medisch Specialisten met bijbehorende werkgroepen met als doel de belangen van de aios voor de opleiding van nu en morgen krachtig te behartigen. Tevens neemt De Jonge Specialist als adviserend lid zitting in het College Geneeskundige Specialisten (CGS), het Capaciteitsorgaan en Registratiecommissie Geneeskunde Specialismen (RGS). Daarnaast is De Jonge Specialist nauw betrokken bij de Opleidingsetalage en het Platform Medisch Leiderschap.

Het is belangrijk om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in balans te houden, zodat er niet onnodig veel medisch specialisten worden opgeleid. Tegelijkertijd moet ook worden voorkomen dat er tekorten ontstaan binnen een bepaald specialisme.