Thema's | Opleiding
Bewustzijnsproject

Nederland scoort internationaal zeer hoog wat betreft de kwaliteit van zorg. Tegelijkertijd zijn ook de kosten hoog. Op deze manier wordt in 2040 50-55% van de collectieve uitgaven en 22% van het BBP besteed aan de zorg. Zowel bij overheid als op instellingsniveau komen er steeds meer initiatieven om de kosten terug te dringen. Er is behoefte aan praktische handvatten voor opleidingsteams om kostenbewustzijn in de opleiding voldoende plek te geven zonder dat kwaliteit wordt aangetast.


Het Bewustzijnsproject richt zich op het mogelijk maken van betere, maar wel betaalbare zorg. Door het faciliteren van een blijvende verandering van de werkwijze op de leer-werkvloer. Het MMV-CanBetter project maakte een start voor de geneeskundige vervolgopleidingen. Daarnaast lopen er nationaal en internationaal meerdere zorginitiatieven zoals ‘choosing wisely’.

 

Het Bewustzijnsproject wil de gedachtewerelden ‘doelmatig werken’ en ‘kwaliteit leveren’ bij elkaar brengen en de vertaling naar de leer-werkvloer van geneeskundige specialisten in opleiding versnellen. Het biedt een platform en podium aan lokale en landelijke initiatieven. De opdrachtgever is het CGS en de subsidie wordt verstrekt vanuit VWS. De Jonge Specialist juicht dit initiatief toe en neemt zitting in de landelijke Stuurgroep en sluit daarnaast aan in sommige lokale projectgroepen. In 2016 heeft voornamelijk de interne structurering plaatsgevonden. Voor 2017 staan verschillende activiteiten gepland, zowel landelijk als regionaal. Meer informatie? Neem een kijkje op: www.bewustzijnsproject.nl.