Thema's | Opleiding
Financiering

​Sinds 2013 worden de opleidingen tot medisch specialist middels een ‘beschikbaarheidsbijdrage’ bekostigd. Tot die tijd gebeurde dat via het ‘Opleidingsfonds’.

 

Compensatie

De beschikbaarheidsbijdrage is een compensatie voor de tijd en kosten die zorgaanbieders investeren in het opleiden van aankomend medisch specialisten. Als de beschikbaarheidsbijdrage niet zou bestaan, zouden de opleidingsziekenhuizen deze kosten moeten terugverdienen via de tarieven die ze voor hun zorg vragen. Hun tarieven zouden dan hoger zijn dan die van vergelijkbare aanbieders die niet opleiden. Dit kan marktverstorend werken en ertoe leiden dat er te weinig wordt opgeleid. Met de bekostiging van de opleidingen door middel van een beschikbaarheidsbijdrage wordt die marktverstoring voorkomen.

 

Wie doet wat?

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is verantwoordelijk voor het toekennen van de beschikbaarheidsbijdrage aan opleidingsinstellingen. Dit gebeurt op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). De basis voor deze toekenning wordt gevormd door het verdeelplan van het ministerie van VWS, die op zijn beurt weer voortkomt uit het overleg van de Stichting BOLS. Stichting BOLS bestaat uit de Federatie Medisch Specialisten, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en Nederlandse Federatie van universitaire centra (NFU). Ook stelt de minister jaarlijks de hoogte van de vergoeding per opleidingsplaats en het aantal opleidingsplaatsen vast.

 

Vergoeding van opleidingsactiviteiten

In 2010 heeft de Raad Opleiding inclusief De Jonge Specialist een gezamenlijk standpunt ingenomen over de vergoeding van opleidingsactiviteiten door opleidingsklinieken. Met dit standpunt willen de wetenschappelijke verenigingen duidelijkheid en transparantie krijgen over de besteding van de subsidiegelden, specifiek voor opleidingsactiviteiten van aios en opleiders. Zo is in het standpunt opgenomen dat verplichte opleidingsactiviteiten van aios altijd 100% vergoed moeten worden door alle opleidingsinstellingen. Voor aios betekent dit duidelijkheid; voor opleiders betekent dit dat zij op een verantwoorde manier moeten omgaan met het bepalen van de verplichte opleidingsactiviteiten van aios.

 

Waar blijft het geld?

Een veelgehoorde klacht van zowel opleiders als aios is dat het niet duidelijk is waar de beschikbaarheidsbijdrage precies aan besteed wordt. Het verschilt per ziekenhuis hoe de transparantie ten aanzien van deze geldstroom is. De Raad Opleidingvan de Federatie probeert hier samen met De Jonge Specialist meer duidelijkheid over te krijgen. In 2019 vindt er een kostprijsonderzoek plaats rondom de medisch specialistische vervolgopleidingen. Dit zal worden uitgevoerd door de NZa. De Jonge Specialist is hierbij betrokken.