Thema's | Opleiding
Modernisering

​Als medisch specialist moet je tegenwoordig niet alleen goed een diagnose kunnen stellen of een operatie kunnen uitvoeren, maar ook goed kunnen samenwerken en communiceren met de patiënt.
Hoe kan daar al op worden ingespeeld tijdens de opleiding van aios? Die vraag stond centraal in het project “Modernisering Medische Vervolgopleidingen (MMV)”, waaraan De Jonge Specialist heeft deelgenomen. Doel van dit project was om de implementatie van het competentiegericht opleiden meer vorm te geven.

Sinds 1 januari 2011 zijn de opleidingsplannen van de Medische vervolgopleidingen ‘gestoeld’ op het competentiegericht opleiden. Aios worden opgeleid volgens het CanMEDS model. Feedback, toetsing en het portfolio hebben een belangrijkere rol gekregen in het dagelijkse opleiden.

Het MMV project is eind 2015 afgerond en heeft geresulteerd in veel producten, die tot doel hebben de inhoud en kwaliteit van het implementatieproces van de algemene competenties in de medische vervolgopleidingen te bewaken en bevorderen. Verscheidene producten zijn geborgd door de Federatie van Medisch Specialisten op www.medischevervolgopleidingen.nl. Wij nodigen je van harte uit om deze website eens te bezoeken en de informatie te gebruiken in jouw opleiding.

De komende jaren zal De Jonge Specialist samen met de Federatie van Medische Specialisten een bijdrage leveren aan de verdere uitwerking en implementatie van deze algemene competenties. Een voorbeeld hiervan is de huidige Commissie Medisch Leiderschap van De Jonge Specialist waarin aios uit verschillende specialismen proactief een visie vormen op de verdere implementatie van medisch leiderschap in de medische vervolgopleiding.

Lees meer informatie over MMV op www.medischevervolgopleidingen.nl.