Thema's | Opleiding
Opleidingsetalage

​Als aios ben je in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor het samenstellen van je opleiding. Je zult zelf moeten bedenken wat voor soort dokter je straks wilt worden. En welke opleidingsonderdelen je nodig hebt, om je optimaal voor te bereiden op de toekomst als medisch specialist. De Opleidingsetalage is een instrument dat je hiervoor kan inzetten.

Wat is de Opleidingsetalage?
Op de website www.opleidingsetalage.nl kun je als aios eenvoudig opleidingsonderdelen, zoals differentiatiestages, zoeken en met elkaar vergelijken. Voor ieder specialisme kun je, uiteindelijk, per opleidingsinstelling zien hoe de hele opleiding er uitziet: wie is de opleidingsgroep, wat en hoe kun je hier leren, aan welke competenties wordt veel aandacht besteed, met welke instellingen wordt samengewerkt, et cetera. Zeker nu de Opleidingsetalage vernieuwd is, is dit de enige plek waar al deze informatie gebundeld wordt en eenvoudig doorzoekbaar is. Dit maakt het niet alleen voor aios, maar ook voor basisartsen en anios een handig instrument om de regie te nemen over hun opleiding. Immers, pas als je inzicht hebt in de lokale, regionale en landelijke opleidingsmogelijkheden, kun je jouw opleiding zo inrichten dat deze je optimaal voorbereidt op je toekomstige loopbaan.

 

Alle inhoud op de Opleidingsetalage is afkomstig van opleiders en opleidingsondersteuners in de opleidingsinstellingen. De Opleidingsetalage is als project gestart in 2010 in opdracht van stichting BOLS BOLS (NVZ/STZ, NFU en de Federatie Medisch Specialisten) met steun van het ministerie van VWS. Inmiddels is het de projectstatus ontgroeid en wordt de website beheerd door de Federatie Medisch Specialisten.

Rol De Jonge Specialist
De Jonge Specialist wil zoveel mogelijk hobbels voor aios bij het regelen van een etalagestage wegnemen. Denk hierbij aan de mogelijkheid van eventueel meerdere wisselmomenten van stage en ziekenhuis per jaar. Ook de prominente rol bij het toekennen van de verschillende stages van de (oordelend) opleider wordt door ons kritisch gevolgd, omdat dit in de praktijk voor veel aios een probleem blijkt te zijn. Onze stellige overtuiging hierin is, dat een grotere bekendheid met de etalagestages er uiteindelijk toe zal leiden dat elke opleider 'aios-driven' denkt bij het toekennen van de stages.

Daarom is De Jonge Specialist van meet af aan betrokken geweest bij de ontwikkeling en implementatie van de Opleidingsetalage.

Problemen bij het regelen van je stage?

Heb je onverhoopt problemen bij het regelen van een stage? Schroom dan niet om contact op te nemen met ons via info@dejongespecialist.nl.