Thema's | Opleiding
Verdeling opleidingsplaatsen

​De Jonge Specialist vindt het essentieel dat de belangen van aios vertegenwoordigd worden bij de verdeling van de opleidingsplaatsen. Dit wordt uiteraard gedaan door frequente enquêtering en gesprekken met de betrokken stakeholders. Verder worden de belangen van de aios direct vertegenwoordigd doordat DJS zitting neemt in het Capaciteitsorgaan.

Raming aantal aios per specialisme
De raming van het aantal aios per specialisme wordt gedaan door het Capaciteitsorgaan, dat het ministerie van VWS hierin adviseert. De opleidingsplaatsen (‘instroomplaatsen’) worden verdeeld over de opleidingsklinieken in het toewijzingsproces.

Toewijzingsproces
Het toewijzingsproces wordt gecoördineerd door het BOLS (www.stichtingbols.nl), een samenwerkingsverband opgericht door de Federatie Medisch Specialisten, de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). In 2012 is de toewijzingsprocedure aanzienlijk veranderd. De intermediaire rol die het CBOG vervulde, is geheel komen te vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de veldpartijen het toewijzingsvoorstel nu rechtstreeks aan VWS aanbieden en daarmee meer verantwoordelijkheid hebben gekregen.

Hoofdlijnen verdeel- en toewijzingsproces
In hoofdlijnen ziet het verdeel- en toewijzingsproces er als volgt uit:
1. Elk jaar stelt BOLS aan de hand van de spelregels van VWS een toewijzingsprotocol op. Hierin staan onder andere de procedures en de criteria voor de verdeling over en binnen de Onderwijs en Opleidings Regio’s (OOR’s). In iedere OOR werkt één umc samen met een aantal niet-academische opleidingsziekenhuizen.
2. BOLS maakt per opleiding een voorstel voor de verdeling van het totaal aantal opleidingsplaatsen dat landelijk beschikbaar is gesteld door VWS. Hierbij wint BOLS advies in bij de OOR’s en bij de wetenschappelijke verenigingen.
3. Op basis van het toewijzingsvoorstel stelt de minister van VWS het verdeelplan vast. In het verdeelplan staat per specialisme welke opleidingsklinieken het komende jaar in aanmerking komen voor instroom van nieuwe aios en daarmee financiering van de instroomplaatsen.

Nieuws
Wat staat er in jouw cao? Lees onze nieuwe brochure » Vandaag in MC: Verdeling opleidingsplaatsen aiossen baart De Jonge Specialist zorgen » Nieuwe brochure Vrij beroep en dienstverband » Arts en auto: Opleiding los van productie » Vervolgopleiding afgerond: binnen een maand registreren als specialist » 'Jong en klaar zonder vaste plek' » Tijdelijke contracten nu de norm » Solliciteren: hoe doe je dat? » 7% jonge klaren onderbetaald in Arts en Auto » Resultaten jonge klaren enquête: toename tijdelijke contracten » Update enquete Jonge Klaren » Vandaag in MC: Verdeling opleidingsplaatsen aiossen baart De Jonge Specialist zorgen » Vandaag in MC: Verdeling opleidingsplaatsen aiossen baart De Jonge Specialist zorgen » Nieuwe afspraken herregistratie basisartsen: minder administratielast » MMV congres 2018: Opleiden is netwerken » Gezocht: nieuw bestuurslid! » Schrijf je nu in voor de AIOS Upgrade 28 september! » Nomineer jouw opleider voor de Opleidingsprijs 2018! » ​Kijken met andere ogen: Inspectie nodigt je uit 28 augustus » Kom 5 juni naar het slotcongres individualisering opleidingsduur » Gezocht: Europese vertegenwoordigers van diverse vakgebieden! » Inspirerende eerste bijeenkomst AIOS Forum  » Oproep: laat dokters dokteren » A2Award: De beste vijf verhalen  » Anios wil competenties wel vastleggen, maar hoe? » Arts en auto: Opleiding los van productie » MC: Tientallen aios in BIG-register doorgehaald » Marjolein Kremers in LAD Magazine » Genomineerden Opleidingsprijs 2017 bekend! » Win jij de A2Award? » ​​Anios gezocht! » MMV-congres 2017: Inspireren, profileren, excelleren! » ​​Vul nu de enquête opleidingsvisitatie in! » Arts-assistenten op de SEH zijn noodzakelijk voor goede toekomstige zorg » Het IOP: Jouw leidraad voor een opleiding op maat » Vandaag in MC: Verdeling opleidingsplaatsen aiossen baart De Jonge Specialist zorgen »